<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Rødt lobbet for å cashe inn børspenger

Partiet Rødt sopte inn millionbeløp på aksjer i fjor, og hadde inntil nylig en urealisert avkastning på rundt 150 prosent i Equinor. Den lyktes de imidlertid ikke i å hanke inn.

Eks-kapitaleiere: Partiet Rødt, som mener at kapitalismen er en “trussel mot livet på kloden”, fikk nei til å selge sine Equinor-aksjer og gav dem nylig tilbake. Her er partiets stortingsgruppe samlet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NTB
Inside

De revolusjonære sosialistenes periode som kapitaleier er over for denne gang. Partiet Rødt gav nylig Equinor-aksjer verdt rundt 700.000 kroner tilbake til pensjonisten som donerte dem til partiet i 2020, etter å ha mislykkes i å overtale henne til å få lov til å selge aksjene og beholde pengene.

– Jeg har nå fått aksjene tilbake. Rødt vil ikke ha aksjer, de skal jo ikke være arbeidsgivere. De ønsket å selge dem, men det var jeg ikke interessert i. Jeg laget en klausul om at de ikke kunne selge aksjene, men de var her flere ganger og prøvde å overtale meg til å la dem selge, forteller pensjonist Grete Tunsjø, som ønsket at partiet skulle bruke eierandelen til å utøve aktivt eierskap og påvirke Equinor.

Jeg laget en klausul om at de ikke kunne selge aksjene, men de var her flere ganger og prøvde å overtale meg til å la dem selge.
Pensjonist Grete Tunsjø

Rødt ble aksjemillionær

Rødt, som ifølge prinsipprogrammet baserer sin forståelse av samfunnet på marxistisk teori, mener at kapitalismen er en “trussel mot livet på kloden” og at den er urettferdig fordi “eiernes makt over andres arbeidsplasser tillater dem å høste rikdommen av andres felles innsats”. I  januar i år omtalte imidlertid Kapital at partiet selv hadde blitt kapitaleier. Og det i form av et deleierskap i oljegiganten Equinor   , som partiet har tatt til orde for at staten skal kjøpe seg opp i og ta av børs.

I noen måneder i 2020/2021 eide partiet dessuten 4.882 aksjer i Telenor   og 5.481 aksjer i DNB   , men disse er solgt. Totalt cashet Rødt inn drøyt 1,6 millioner kroner fra aksjesalget i fjor, inkludert drøyt 150.000 kroner i samlet aksjegevinst.

Partiet fikk aksjene i gave fra Tunsjø i oktober i 2020. I desember samme år varslet partileder Bjørnar Moxnes at de skulle selge “så fort som praktisk gjennomførbart”. Likevel var altså partiet inntil nylig kapitaleier på andre året, og i mellomtiden steg aksjekursen til Equinor med over 150 prosent.

Brukte evigheter på et klikk

I januar i år – da Rødt hadde vært Equinor-eier i 15 måneder – opplyste partiet at de var i en prosess der aksjene enten skulle tilbakeføres eller overføres til en ideell organisasjon. Årsaken til at dette ikke var sluttført ble oppgitt å være “sykdom/private årsaker”. Tunsjø var på sin side klar på at Rødt ikke kunne gi bort aksjene til en ideell organisasjon, og at hun ville ha dem tilbake hvis partiet ikke ville ha dem.

– Hvorfor tok det likevel ytterligere fire måneder å gi tilbake aksjene?

– Det tok tid å avklare om en organisasjon skulle overta aksjene eller om de skulle tilbakeføres, samt noen små forsinkelser i selve overføringen. Det var ikke noe ønske for oss at det skulle ta tid, snarere tvert imot, svarer økonomiansvarlig Finn Olav Rolijordet i Rødt i en epost til Kapital.

– Var årsaken til at det tok så lang tid å gi dem tilbake at dere håpet å overtale giver slik at dere kunne selge aksjene og beholde pengene?

– Nei. Vi hadde tidlig avklart at det ikke var en mulighet å selge aksjene. Det som tok tid, var å avklare om aksjene skulle tilbakeføres eller overføres til en annen organisasjon som kunne ivareta betingelsene om å utøve aktivt eierskap i Equinor, gjentar han.

– Er det ikke et paradoks at Rødt, som mener at kapitalismen er en “trussel mot livet på kloden”, arbeider for en nedtrapping av olje- og gassnæringen og vil ta Equinor av børs, selv eide Equinor-aksjer i over halvannet år og lobbet for å kunne realisere superavkastning på oljeaksjene?

– Det er beklagelig at tilbakeføringen har tatt tid. Vi fikk aksjene som en gave og har ikke eid dem for å tjene penger.

Det er beklagelig at tilbakeføringen har tatt tid. Vi fikk aksjene som en gave og har ikke eid dem for å tjene penger på dem.
Finn Olav Rolijordet, økonomiansvarlig i Rødt

Det er uklart for Kapital hvor lenge det er greit å være aksjeeier – og hvor mye penger det er greit å sope inn – før man kvalifiserer til den såkalte kapitalistklassen, som ifølge marxistisk tenkning bygger sin makt og rikdom på grov utnyttelse av arbeiderklassen.