<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kragerø-skjærgården mot nye prisrekorder

Heftige renteøkninger, nye skatteskjerpelser og børsuro til tross – hyttemarkedet i Kragerø-skjærgården spås en ny het sommer. Og eksperter utelukker ikke at sveitsiske skatteflyktninger, på jakt etter et norsk krypinn, kan henge seg på budrundene fremover.  

Nær immun: Etterspørselen etter fritidsbolig med egen strandlinje i Kragerø-skjærgården er solid, selv i en tid med mye rente- og børsuro og en tøffere skattehverdag.  Illustrasjonsbilde: Sem & Johnsen
Inside

Påsken står altså for tur, og med det tradisjonen tro den offisielle åpningen av vår- og sommersesongen i Kragerø-skjærgården, en av landets mest populære feriedestinasjoner. Etter noen heseblesende år med historisk høy etterspørsel etter sjønære fritidseiendommer, i første rekke på grunn av nedstengte økonomier og lave renter, er makrosituasjonen snudd fullstendig på hodet, kombinert med en regjering som også har innskjerpet skatte- og avgiftspolitikken betraktelig. Men eiendomsmegler Ronny Jørstad i Aktiv Kragerø er likevel optimistisk til markedet fremover.

– Vi har jo hatt noen helt unormale sesonger. Det var på grensen til et aggressivt marked, med forsøk på kupping av budrunder. Dette er et definitivt tilbakelagt stadium. Men tross all makro- og børsuro forventer jeg et forholdsvis normalt marked i 2023, og så langt i år har det vært et jevnt tilsig av potensielle fritidsboligkjøpere her, sier Jørstad til Kapital.

Han påpeker at tilbudssiden gjerne strupes i et for usikkert makroklima, noe som i sin tur er støttende for hytteprisene.

Så langt i år har det vært et jevnt tilsig av potensielle fritidsboligkjøpere.
Ronny Jørstad, Aktiv Kragerø

– Dette er selgere som ikke har noen bråhast med å selge, selv om det kommer på bordet innskjerpende skatter. Det er eiere med en bunnsolid økonomi – får de ikke det de vil ha, venter de typisk til en senere anledning. Så prisene her i Kragerø-skjærgården vil holde seg, det er nok bare å innse at det å få sikret seg en strandeiendom her ikke lenger er for vanlige folk. 

Meglerkollega i Sørmegleren avdeling Kragerø, Kent Andersen, forventer heller ikke store skjær i sjøen selv i en tid med mye rente- og børsturbulens.

– Nei, jeg gjør ikke det. Nok et år tror jeg vi vil se at de flotteste fritidseiendommene oppnår gode priser. Dette er jo et segment der det er lite å velge i. Samtidig er utvalget større i de litt lavere prissjiktene, og her blir nok budrundene litt mindre hektiske enn de har vært foregående år. Totalt sett forventer jeg gode salgspriser også denne sommeren, sier Andersen.

Drahjelp av kronekurs

Markedet for sjønære fritidseiendommer har vært igjennom en eksepsjonelt sterk periode, bekrefter senioranalytiker Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

– Vi har hatt rekordomsetning i sjøyhyttemarkedet både i 2020 og 2021, det vil si rundt fire og et halv tusen omsetninger hvert av årene. I fjor så man imidlertid et omsetningsfall på hele 26 prosent. Denne trenden har fortsatt i år, med en omsetningsnedgang i perioden januar til mars på 20 prosent målt mot samme periode i 2022, sier han. 

Øye viser til at prisene på sjøhytter har hatt en sterk og jevn vekst i mer enn ti år, og toppet i fjor med en gjennomsnittspris på tett opp mot tre millioner kroner, en økning på litt over tolv prosent fra 2021. De dyreste sjøhyttene finnes nettopp i Telemark og på Sørlandskysten. I Kragerø-regionen ligger snittprisen på 7,4 millioner kroner, tredje høyest i landet. 

Populært: Bryggekanten i Kragerø er en av landets mest ettertraktede sommerferiedestinasjoner. Foto: Geir Olsen/NTB

Og det er de dyreste eiendommene som prismessig står særlig sterkt, ifølge Øye. 

– Av omsetningstallene for 2021 og 2022 ser vi at andelen dyre hytter, det vil si eiendommer til fem millioner kroner eller mer, utgjorde henholdsvis elleve og 13 prosent. Dette forklarer prisveksten, ettersom omsetningsfallet i fjor primært rammet de rimeligere segmentene. Man ser således at kjøpere av de dyre hyttene er mindre rentesensitive og mindre konjunkturfølsomme.

Tross rentetrøbbel og målinger som viser svært pessimistiske husholdninger, sjøhyttemarkedet er bunnsolid, er hovedbudskapet fra Prognosesenteret. 

– Vi tror på omsetningsvekst i sjøhyttemarkedet gjennom 2023, også fordi endel av de som i fjor utsatte sine kjøp i prisklassene under fem millioner, nå vil melde seg på igjen. Generelt forventer vi prisøkning for sjøhytter i år på mellom tre og fem prosent. En svak kronekurs vil nok også lokke endel som planla kjøp i utlandet hjem igjen. Andelen med planer om utenlandskjøp er nå avtagende, og dette er en gruppe som ligner på de som søker seg inn mot sjønære hytter. Så kommer disse nå inn i sjøhyttemarkedet her hjemme, støtter det jo ytterligere opp om markedet.

Vi tror på omsetningsvekst i sjøhyttemarkedet gjennom 2023, også fordi endel av de som i fjor utsatte sine kjøp i prisklassene under fem millioner, nå vil melde seg på igjen. Generelt forventer vi prisøkning for sjøhytter i år på mellom tre og fem prosent.
Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret

Skatteflykninger

At budrundene i Kragerø-regionen kan iblandes sveitsiske skatteflyktninger, er ikke helt utenkelig.

– Først og fremst tror vi at kjøperne av de dyreste hyttene vil være like aktive som tidligere, og kanskje vil endel av Sveits-flyktningene være motivert til å beholde, eller skaffe seg, et aldri så lite sjøhyttekrypinn. Som kjent er de relativt dårlig forspent med kystlinje i Sveits. Fjell er det jo derimot nok av der, sier han.

Målingene som viser at norske husholdninger nå er svært pessimistiske, i økonomisk forstand, mener Øye viser en litt irrasjonell frykt.

– Vi hører rett og slett ikke hjemme blant Europas mest deprimerte folkeslag. Så skulle denne stemningsbølgen snu i mer positiv retning, kan man fort oppleve mer fart i sjøhyttemarkedet enn det vi nå ser for oss, avslutter han.