<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vil du være med, så heng på

Hva gjør de i dag? Når finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre varsler om nye skatteendringer, lønner det seg å lytte. Beslutningene kan få store konsekvenser for privatøkonomien til folk flest.  Foto: Gorm Kallestad/NTB
Inside

Da jeg vokste opp, virket privatøkonomi så enkelt: Jeg lærte at man låner til studier og bolig, og alt annet sparer man til. Rentene var riktignok ganske høye, men skattesatsene, de var de samme år etter år. 

Slik er det ikke lenger. 

Nå skjer endringene i raskt tempo, det være seg skattesatser, verdsettelsesrabatter, renter, strømpriser, aksjekurser og boligpriser. Nesten ikke noe er konstant. 

For folk flest, som vil ha mest mulig ut av pengene de tjener, betyr det at det er helt nødvendig å følge godt med og tilpasse seg. 

Vil du være med, så heng på. 

Spesielt på skatteområdet har endringene vært dramatiske de seneste årene. En endring i verdsettelsesrabatten her, og en endring i oppjusteringsfaktoren der, har ført til at langt flere opplever skattebyrden som tyngre. Noen har tilpasset seg ved å flytte ut av landet. Men folk flest må finne en løsning for sin privatøkonomi innenfor landegrensene. 

Men skal man klare det, er man nødt til å være bevisst. Derfor er det viktig å sette seg inn hvordan skatten faktisk beregnes, slik at det er mulig å endre i skattemeldingen hvis for eksempel boligen feilaktig er verdsatt for høyt av Skatteetaten, slik vi skriver om på side 26 i denne utgaven. Å sjekke at alle potensielle fradrag er med er også nødvendig. Selv om skattemeldingen er blitt digital og enklere for de fleste, er det fortsatt mange begrep som kan skape forvirring. 

Et av spørsmålene som bør oppta mange, ikke bare arverettsadvokat Randi Birgitte Bull, er om arveskatten blir gjeninnført, slik det ble foreslått i skatteutvalgets innstilling rett før jul. Blir den det, vil de som har overført verdier til neste generasjon i forkant, komme langt bedre ut enn andre. 

I usikre tider er spørsmålet om hvor man får best avkastning på sparepengene, og hvordan man sikrer porteføljen mot en resesjon, mer aktuelt enn noen gang. Også her kan skattepolitikk og usikkerheten rundt den spille en vesentlig rolle, slik beslutningen om grunnrenteskatten medførte dramatiske fall i aksjekursen til selskapene i laksesektoren. 

Derfor er det helt nødvendig å følge med på hva som skjer i politikken generelt, på skattefeltet spesielt, og ikke minst i rente- og aksjemarkedet. I hvert fall hvis man vil ha mest mulig igjen for pengene man har tjent. 

God helg og god lesning

Silje Sundt Kvadsheim, utgaveansvarlig Kapital Personlig økonomi