<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Krever over 20 mill. i erstatning

Erstatningssaken Petter Dragesund har varslet mot staten er berammet og skal etter planen opp i Oslo tingrett i oktober. Det er satt av åtte dager til behandlingen.

Vil ha millioner: Tidligere Pareto-topp Petter Dragesund mener etterforskningen han ble utsatt for kostet ham store penger i tapt lønnsinntekt. Foto: Eivind Yggeseth
Inside

– Saken gjelder et krav om erstatning for uberettiget forfølgning etter Økokrims uriktige beskyldninger mot Dragesund. Som følge av tiltalen måtte Dragesund ta permisjon uten lønn i halvannet år. Han krever erstattet lønnsinntekten han gikk glipp av i den perioden, nøkternt beregnet – ikke noe mer. Utover det har vi ingen kommentarer, sier advokat og partner Henning Harborg i Thommessen, som representerer den tidligere Pareto-toppen, til Kapital.

Som følge av tiltalen måtte Dragesund ta permisjon uten lønn i halvannet år. Han krever erstattet lønnsinntekten han gikk glipp av i den perioden, nøkternt beregnet – ikke noe mer.
Advokat Henning Harborg

Regjeringsadvokat Anders Narvestad opplyser at Dragesund i november i fjor stevnet staten, ved Justis- og beredskapsdepartementet, med et krav om drøyt 20,7 millioner. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg.

– Staten har lagt ned påstand om frifinnelse og anser seg altså ikke forpliktet til å betale noen erstatning, skriver Narvestad i en e-post.

Årelang etterforskning

Dragesund var i en årrekke leder for bedriftsrådgivning i Pareto. Han ble i 2019 frifunnet i tingretten for medvirkning til markedsmanipulasjon og grovt bedrageri av 188 millioner kroner, knyttet til megling av Gold Crew-aksjer til det russiske stålselskapet Severstal. Dragesund hadde da vært under etterforskning sammen med to andre personer i omtrent fem år. De to øvrige involverte endte til slutt opp med å bli dømt – en av dem, også en tidligere Pareto-ansatt, etter en langvarig ankeprosess. 

Etter at frikjennelsen var et faktum søkte Dragesund erstatning av Statens sivilrettsforvaltning, men dette ble avvist. Dagens Næringsliv meldte på tampen av 2021 at han fikk null kroner. Årsaken var at staten mener Dragesund selv ga foranledning til etterforskningen gjennom ting han gjorde og ikke gjorde, selv om han ikke var kjent med det pågående bedrageriet, ifølge avisen.

Etter frifinnelsen varslet Dragesund ganske omgående søksmål.

Viser til unntak

På samme måte som i Statens sivilrettsforvaltning vil Regjeringsadvokaten i erstatningssaken vise til straffeprosessloven § 446 første ledd bokstav b. Her heter det blant annet at erstatning fra staten skal settes ned eller falle bort dersom siktede uten rimelig grunn “har gitt foranledning til etterforskningstiltak”.

Om det blir noen millionerstatning til Dragesund får man altså svar på til høsten. Han har for øvrig valgt å forlate Pareto for å forvalte egne midler i etterkant av frifinnelsen.

– Planen videre er å investere i selskaper for egne midler og å drive med rådgivning der hvor det er naturlig. Jeg skal primært investere i aksjer, men også obligasjoner og andre direkte investeringer,  sa han til Finansavisen da nyheten ble kjent sommeren 2021.