<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Milliardærkrangel på Bygdøy til nye høyder

Striden mellom bilimportør Egil Stenshagen og Sundolitt-eier Karl Johan Sunde når stadig nye høyder. Sistnevnte forer løpende kommunen med bilder av naboens ulovligheter.

Langvarig krangel: Egil Stenshagen har mye å stri med på Bygdøy. Foto: Iván Kverme
Eiendom

Det går mot varmere tider i hovedstaden. Samtidig blir forholdet mellom Egil Stenshagen og Karl Johan Sunde, som eier strandeiendommer tett i tett på Bygdøy, stadig kjøligere. Nabofeiden mellom de to har nå vart i fire år, og eskalerer jevnlig. 

Siste nytt er en disputt om hvorvidt fjerning av en ulovlig bod i vannkanten vil forstyrre fuglene i hekkesesongen eller ei. Stenshagen mener så. Sunde på sin side hevder det rike fuglelivet forsvant sammen med våtmarksområdet Stenshagen ulovlig fylte opp på tomten. I tillegg irriterer han seg over at naboen har montert et fugleskremsel i form av en haukeformet drage. 

Bilder av fugleskremselet, og andre kritikkverdige forhold, har Sunde sendt inn til Oslo kommune.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er overrasket over at Sunde bryr seg. Det er ingen feide fra min side, men jeg observerer at han følger veldig godt med på hva vi foretar oss, sier Egil Stenshagen.

Avslørende bilde: Egil Stenshagens nabo Karl Johan Sunde sendte inn dette fotografiet av Stenshagens fugleskremsel  til Oslo kommune. Foto: Faksimile: Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten

Konflikt på konflikt

Det hele startet med en uenighet om hvor eiendomsgrensen mellom tomtene skulle gå. Deretter oppsto det en konflikt om hvem som hadde eiendomsrett til en én meter bred gangvei som ender opp i en brygge på Stenshagens tomt. 

En tid senere hisset Sunde seg dessuten opp over Stenshagens terrengarrondering på eiendommen, og sendte Oslo kommune opplysninger om de ulovlige forholdene. Terrengendringene gjaldt blant annet en plen som ble anlagt helt ned til strandsonen. Utfyllingen skjedde innenfor hundremetersbeltet langs sjøen, der det er forbud mot tiltak. 

Stenshagen har b.la. hevet deler av området med ca. 50 cm, for å begrense søppel og rot som driver inn på plenen.

Den tidligere BMW-importøren ble av kommunen pålagt å fjerne både duker, fyllmasse og plen, samt en bod og brygge, og tilbakeføre området slik det var opprinnelig. Dette skjedde i 2018.

Stenshagen har i flere runder bedt om utsatt frist. Det har han også fått, men nå har kommunen sett seg lei. I et brev datert april i år skriver Plan- og bygningsetaten at ny frist for fjerning av boden er satt til 15. juni, og at ytterligere søknader og klager vil bli vurdert som trenering. Om ikke Stenshagen etterkommer kravet, vil det bli ilagt tvangsmulkter.

– Vi aksepterer at vi dessverre må flytte boden, selv om den kun er på ca. 15 kvadratmeter, har stått der siden 1965, fremgår av alle tegninger og ikke er til hinder for noe eller noen. Vi har imidlertid lyst til å gjøre dette samtidig med ombygging av brygge og tilbakeføring av plen. For å få til dette ble vi nylig pålagt å søke om å anlegge en anleggsvei ned til det berørte området. I tillegg til dette har vi, etter anmodning fra Bymiljøetaten, et ønske om ikke å forstyrre hekkende fugl i nærområdet. Det eneste vi ber om er å få noe utsettelse, slik at vi unngår å måtte gjøre endringene i flere operasjoner, sier Stenshagen.

– Oppfinnsom treneringsprosess

Kommunen på sin side skriver at de på ingen måte kan se at fjerning av en bod må sees i sammenheng med den ulovlige terrengendringen og planer for tilbakeføring av disse. Fjerning av en mindre bod vurderes ikke som et omfattende arbeid, mener etaten.

Det er nabo Karl Johan Sunde skjønt enig i.

– Plan- og bygningsetaten har gjort en god jobb, i likhet med Fylkesmannen, relatert til Stenshagens mange ulovlighetssaker. Retting og tilbakeføring har derimot tatt lang tid. Den tidvis oppfinnsomme treneringsprosessen som Stenshagen har ført overfor kommunen og Fylkesmannen, er misbruk av fellesskapets ressurser, sier han.

Det er Stenshagen sterkt uenig i.

– Vi har i dialog med Plan og bygg gjentatte ganger, foreløpig forgjeves, forsøkt å finne frem til en akseptabel løsning som forskjønner og sikrer området, samt fjerner mudder og leire hvor både barn og hunder kunne sette seg fast. Vi har ikke trenert noe. Vi har derimot overholdt alle svarfrister vi har fått. Vi savner rettledning fra Plan og bygg. De informerer oss stort sett om hva vi ikke kan gjøre, men ikke om hva vi kan gjøre. Da vi var i sluttfasen av arbeidene, ble vi bedt om en redegjørelse om hva som var gjort fra Plan og bygg. Siden det gikk ni måneder innen vi fikk svar, var vi faktisk i god tro. Vi har for lang tid tilbake forsøkt å komme i direkte dialog med Sunde for å forsøke å løse våre uenigheter. Det har han dessverre ikke vært interessert i.

Barnebarnas drage

På spørsmål om hvorfor det er så viktig for Sunde at Stenshagen etterkommer påleggene fra kommunen, svarer Sunde følgende:

– Stenshagens massive ulovlige utfylling angår også meg konkret. I brevet mitt til kommunen dokumenterer jeg hvordan vekten av den massive utfyllingen er i ferd med å ødelegge spuntveggen min. Det kan resultere i betydelig skade på vår eiendom. I tillegg er det en oljeaktig avrenning fra utfyllingen som forurenser vannet utenfor eiendommen vår.

Stenshagen reagerer på Sundes uttalelser.

– Sundes spuntvegg bæres blant annet av støttebjelker som står inne på vår tomt, det er ikke til sjenanse for oss. Ellers er den påståtte oljeavrenningen nytt og ukjent for oss. Vi kan ikke observere noe, men det skal vi selvsagt sjekke ut. Det skal vi selvsagt sjekke ut. Jeg hadde satt pris på om han hadde informert oss først, og ikke via Plan og bygg.

Stridens kjerne: Egil Stenshagen sender Kapital et bilde av plenen for å dokumentere det rike fuglelivet i hagen. Foto: Privat

I skrivet til kommunen poengterer Sunde også at det neppe er noen risiko for at arbeidene på Stenshagens eiendom vil forstyrre fuglene, ettersom alt som er igjen av det opprinnelige våtmarksområdet er en tynn sivskjerm mot sjøen hvor det neppe kan være plass til noe hekking, samt at Stenshagen etter sigende skal ha satt opp et fugleskremsel.

Stenshagen kan ikke forstå Sundes innvendinger.

– Én ting kan jeg si, og det er at det er fugleliv der som bare det. Det kan vi dokumentere via flere fotos. Utover det kan jeg ikke se at hverken bod, bygge eller plen kan være til plage for Sunde. Det som Sunde betegner som fugleskremsel, er for øvrig rester av våre barnebarns drage, som de løper rundt og leker med og som er festet til en stang. Hvis den er til sjenanse, skal vi selvsagt fjerne den.