<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Forbyr tiltak på eiendommer i kremstrøk

Oslo kommune har nedlagt midlertidig forbud mot tiltak på flere boliger langs Frognerparken for å bevare villastrøket fra 1920-tallet. Marte Krogh har bl.a. måttet skrote planer om svømmebasseng.

Rikmannsstrøk: Kommunen planlegger å omregulere de 17 eiendommene øverst i Madserud vis-à-vis Frognerparken, der blant andre fiolinist Marte Krogh, samt Kristin Krohn Devold og Christen Heiberg bor. Foto: Kapital
Eiendom

Postadressen 0274, som omfatter villastrøket ved Frognerparken, huser en rekke formuende og kjente mennesker. Men selv om man har betalt flere titalls millioner kroner for en av boligene i det fasjonable strøket, gir ikke det nødvendigvis full råderett over eiendommen.

I fjor ble det nemlig kjent at Oslo kommune planlegger å omregulere eiendommene i Madserud allé 40–72, og det ble sendt ut et midlertidig vedtak til beboerne i området. Vedtaket, som ble sendt ut i mars i fjor, innebærer at ingen kan utføre tiltak på de 17 boligene som blir berørt, noe beboerne ikke uten videre finner seg i.

De Kommunale Funktionærers Byggeselskap består av 17 aksjer som gir rett til en av villaene øverst i Madserud Allé. Dette selskapet har påklaget vedtaket, så langt uten å nå frem. Saken har i løpet av det siste året vært oppe til politisk behandling, og hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, men klagen har blitt forkastet i samtlige instanser. 

“Var ikke vanlig i 1923”

Boligene ble bygget på starten av 1920-tallet og ble i fjor oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdige.

“Formålet med listeføringen er å bidra til å sikre et helhetlig miljø langs den fredede Frognerparken og en hageby med høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi”, står det i et skriv fra kommunen.

Listeføringen er bakgrunnen for vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak på de 17 eiendommene som blir berørt. Det innebærer bl.a. ingen “oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer”, ifølge skrivet.

En av de berørte er fiolinist Marte Krogh, som i fjor høst sendte inn en søknad til Plan- og bygningsetaten om å bygge et utendørs svømmebasseng. Byantikvaren frarådet sterkt å godkjenne søknaden.

Blir ikke basseng: Marte Krogh får må skrote utendørs svømmebasseng-planene sine. Foto: Eivind Yggeseth

“Svømmebasseng er ikke et tidstypisk element i hagebyanlegg fra denne tiden, og det er ingen tradisjon for svømmebasseng i disse hagene historisk. Etablering av svømmebasseng vil dermed være strøksfremmed”, står det i et brev fra april.

– Jeg respekterer Byantikvarens avgjørelse og har trukket søknaden min om svømmebasseng. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Krogh i en SMS til Kapital.

Jeg respekterer Byantikvarens avgjørelse og har trukket søknaden min om svømmebasseng
Marte Krogh

Ikke nødvendigvis over

Styreleder i De Kommunale Funktionærers Byggeselskap, Halvor Mehlum, sendte i april i fjor inn en klage på vedtaket om midlertidig forbud. Mehlum mener det fremstår som unødig innskrenkende og uforholdsmessig, og at den enkelte boenhet fortsatt må få søke om nye tiltak ved reelle behov for tilpasninger på eiendommen.

Klagen hans ble ikke tatt til følge, og saken ble sendt videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Fylkesmannen valgte tidligere i år å opprettholde kommunens vedtak.

Mehlum, professor ved Universitetet i Oslo, har ikke foretatt seg noe nytt siden da.

– Det betyr ikke at vi ikke kommer til å gjøre noe mer, men det er ikke vedtatt noe ennå. Utover det har jeg ingen kommentar, sier han.