<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vil bygge hyttekontor og “hot tub”

Kristian Monsen Røkke (38) tar høyde for utstrakt bruk av hjemmekontor, og vil ha mulighet til å jobbe mer bekvemt og effektivt fra sitt ferieparadis i Mandal-skjærgården. Industriarvingen søker nå om å få bygge en egen kontorfløy og oppføre et massasjebad.

Som far, så sønn: Kjell Inge Røkke er kjent for å ikke nøye seg med det nest beste når det gjelder eiendom. Nå viser sønnen Kristian at også han har sansen for å utvikle fritidseiendom til perfeksjon. Foto: NTB
Eiendom

For et år siden klasket Røkke jr. til og kjøpte den dyreste hytta i Mandal – usett. Utropsprisen var 14,7 millioner kroner, og etter en heftig budrunde kunne han og kona Nina Røkke sprette champagnen og skåle for ny hytte, etter å ha bladd opp nærmere 20 millioner, ifølge Finansavisen. Kjøpet skal ha skjedd på bakgrunn av bilder – hverken de nye eierne eller Kjell Inge Røkke skal ha sett drømmehytta med egne øyne før de gav gass i budrunden. 

Den arkitekttegnede funkisperlen har et stort bryggeanlegg, molo og pent opparbeidet hage. Med til herligheten hører 150 meter strandlinje på Landøy mot Udøyfjord i Agder fylke, med bare noen minutters båttur rett ut i åpent hav i Skagerrak. Prakteiendommen ligger i uveisomme omgivelser med bratte bergskråninger og svaberg og har kun adkomst med båt.

Før: Slik ser Kristian Røkkes hytte på Landøy i Mandal ut i dag, før annekset (foran til venstre) er omgjort til kontor og innlemmet i hovedbygningen. Foto: Sondre Transeth

Oppgraderer

Et år etter tilslaget har eierne kommet til at de har behov for å ruste opp landstedet, som opprinnelig ble bygget av pensjonert byggmester Gustav Olsen og Jorunn Lønning i 2012, etter at eksisterende hytte på tomten ble revet. Nå har Røkke jr. gått til arkitektene Kjetil Lønning Olsen og Sverre Glåmseter for å få hjelp til å realisere planene. I et brev til Statsforvalteren i Agder ber arkitektene om endring i reguleringen av eiendommen for å tilpasse den til kontorbruk, og for å etablere et massasjebad (hot tub) og muligens også treningsfasiliteter. 

Kontordelen ønsker man å bygge ved å innlemme et uthus i hytta, gjennom å sammenføye takene for hytta og uthuset til ett tak for hele bygningsmassen. Intensjonen er å etablere et “grønt” tak, en type sedumtak, både for eksisterende og utvidet takkonstruksjon, går det frem av søknaden. Sedumtak består av tørkesterke stauder som varierer i farge og utseende gjennom de forskjellige årstidene. Dette vil visuelt begrense inntrykket av hytteanlegget og vurderes som positivt sett i forhold til omgivelsene, argumenterer Røkkes arkitekter i søknaden. Den nye hytta vil få et bruksareal på inntil 150 kvadratmeter, mot 138,5 kvadratmeter slik den står i dag. 

Etter potensielt lange arbeidsdager på hytta ønsker Røkke-paret å kunne hente seg inn med en avslappende stund i massasjebadet, i et bygg som også muligens vil inneholde treningsfasiliteter, går det frem av tegninger. Dette bygget ønsker de å oppføre ved foten av en bratt skråning, på et allerede opparbeidet plattingareal. Her vil det ligge delvis skjult i en kløft i terrenget, med en bakenforliggende bergvegg, hvilket vil innebære at massasjebadet vil få begrenset innsyn både fra sjøen og hytta.

Gått gradene

Sommeren 2020 ble Kristian Røkke sjef for Akers satsing i markedet for fornybar energi, Aker Horizons, som består av investeringer i de to børsnoterte selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, samt Mainstream Renewable Power og det børsnoterte Aker Clean Hydrogen. Det begynte bra etter børsnoteringen i februar, da aksjen på et tidspunkt var priset til 48 kroner, men senere har kursen stupt. I skrivende stund koster Aker Horizons-aksjen 32 kroner. 

Kristian Røkke, som er ett av Kjell Inge Røkkes to voksne barn, har også tittelen investeringsdirektør i farens eierselskap Aker ASA. I 2011 tok Røkke jr. over Aker Philadelphia Shipyard, og i 2015 ble han toppsjef i investeringsselskapet Akastor. 38-åringen har en mastergrad i bedriftsledelse fra The Wharton School, University of Pennsylvania, og har bodd mesteparten av livet i USA.

I god Røkke-tradisjon vil ikke Kristian Røkke si noe om hytteoppgraderingen eller uttale seg om i hvilken grad Aker Horizons skal ledes fra hyttekontoret i Agder.

– Ingen kommentar, lyder beskjeden fra kommunikasjonssjef Ivar Simensen i Aker Horizons. 

Ingen kommentar
Kristian Røkke