<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Advokatutgiftene overstiger tvistesummen

Michael S. Treschow saksøkte installatøren av smarte løsninger i sin gigantleilighet på Tjuvholmen for 350.000 kroner. Allerede før saken var oppe i lagmannsretten hadde advokatutgiftene oversteget en halv million.

Saksøker: Michael Stang Treschow har gått til sak mot elektroinstallatøren etter det som skal ha vært mangler ved installasjon av en smarthusløsning. I desember fant ankeforhandlingen sted i Borgarting lagmannsrett. Foto: Iván Kverme
Eiendom

Arvingen til det familieeide selskapet Treschow-Fritzøe, Michael Stang Treschow (34), saksøkte CT Marine Elektronikk i 2020. Bakgrunnen var påståtte mangler i forbindelse med installasjon av en smarthusløsning. Treschow vant frem i Oslo tingrett i desember og ble tilkjent 650.000 kroner i erstatning og saksomkostninger, men elektroinstallatøren anket.

Smarthusløsningen skulle koble sammen blant annet lyd, lys, varme og persienner slik at dette kunne styres fra én enhet, for eksempel mobiltelefonen. Treschow mener det ble gjort feil i prosjekteringen av anlegget. De påståtte manglene bestod i at det trådløse nettverket ikke hadde god nok dekning til at enhetene kommuniserte sømløst, og at persienne-, lys- og varmestyringen ikke fungerte optimalt.

Michael Stang Treschow (34)

  • Michael Stang Treschow er nr. 84 på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, med en formue beregnet til 4,4 milliarder kroner. Han eier slottet Fritzøehus i Larvik.
  • Treschow er hovedarving etter avdøde Mille Marie Treschow, og syvende generasjons leder av industribedriften Treschow-Fritzøe. Konsernet har betydelige verdier innen eiendom og skog.
  • Treschow-Fritzøe-konsernet økte omsetningen med 11 prosent i 2020, til 2,7 milliarder kroner, og satt igjen med 181 millioner etter skatt.
Kapital.no, Purehelp.no

Det er i 34-åringens toppleilighet på 350 kvadratmeter, med adresse “Kanalen” på Tjuvholmen, at løsningen ble installert i 2018. Treschow kjøpte leiligheten for 56 millioner kroner i 2016, og har uttalt i pressen at han både skulle leie den ut og bruke den når han besøker venner i Oslo i helgene. Til daglig bor han i Larvik.

Ankeforhandlinger

I starten av desember i år gikk ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett. I tillegg til Treschows advokater fra Sands var det Geir Zimmermann, som er ansatt som personlig assistent, som møtte på vegne av Treschow i retten.

CT Marine Elektronikk har engasjert daglig leder i Advokatfirmaet Elden, Anders Brosveet. Den erfarne advokaten har tidligere blitt listet på topp i kategorien økonomisk strafferett i Finansavisens årlige liste over Norges beste advokater. Brosveet uttalte i forbindelse med anken at tingrettsdommen var mangelfull.

– Rettens drøftelse av saken er svært kort, omtrent to sider, og går ikke inn på de grunnleggende tekniske spørsmålene saken handlet om, og som var tema under hovedforhandlingen, sa han til Kapital.

CT Marine Elektronikk mener det er påvist at problemene Treschow opplevde i betydelig grad oppsto som følge av at han selv fikk et annet firma til å sette inn en brannmur i nettverket sitt. Brosveet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere mens de venter på dommen fra lagmannsretten.

Saksomkostninger overgår tvist

“Dersom saksomkostningene overskrider beløpet man krangler om, kan det være en indikasjon på at man ikke bruker tiden optimalt, hverken sin egen eller rettens,” skrev Kapital da tvisten først ble kjent i 2020.

Smarthusløsningen kostet Treschow 1,2 millioner kroner. Utbedringskostnadene som påløp før anlegget fungerte optimalt utgjør 345.000 kroner.

Treschow krever at CT Marine Elektronikk AS dømmes til å betale for utbedringskostnadene, samt partenes saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. Da saken var oppe for tingretten i fjor, leverte Treschow en omkostningsoppgave på nesten 550.000 kroner, som i sin helhet var advokatsalær. Retten bemerket den gang at kravet om sakskostnader lå langt over tvistesummen i saken, og var urimelig høyt. Dermed ble CT Marine Elektronikk dømt til å betale 350.000 kroner av saksøkerens advokatutgifter. Ingen av partene vil uttale seg om hva advokatutgiftene utgjør nå, et år senere.

CT Marine Elektronikks påstand i ankeforhandlingen er at de frifinnes og tilkjennes saksomkostninger.

Kobbel av hjelpere

Kapital har vært i kontakt med Treschows advokat, Fredrik Lunde Nyland, som ikke vil uttale seg i saken. Nyland viser til Treschows talsperson, Steinar Flaa, partner i rådgivningsselskapet First House. Etter en telefonsamtale skriver Flaa i en e-post til Kapital:

– Michael Stang Treschow ønsker ikke å kommentere saken.

Rettsforhandlingene ble avsluttet den 2. desember. Seniorrådgiver i Borgarting lagmannsrett, Annichen S. Michaelsen, skriver i en e-post til Kapital at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å anslå når dom i saken vil foreligge.