<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Nær en halv milliard i kursgevinst

Partnerne i ABG Sundal Collier sitter med over 100 millioner aksjer i eget selskap finansiert via terminer. Sånt blir det penger av når aksjekursen når nye rekorder.

Håver inn: ABG Sundal Colliers norgessjef Peter Straume er godt fornøyd med førstekvartalstallene. Straume og hans partnerkolleger har nå solide gevinster på aksjeterminer i eget selskap. Foto: Iván Kverme
Finans

– Vi har hatt et fantastisk kvartal, og det ser godt ut for de neste tre månedene. Pipelinen ser faktisk veldig, veldig bra ut, uttalte Peter Straume, administrerende direktør og partner i ABG Sundal Collier Norge, til Finansavisen i forbindelse med fremleggelsen av selskapets førstekvartalstall. 

Totalt endte honorarinntektene på 738 millioner kroner i kvartalet, en økning på 180 prosent målt mot samme tid i fjor. Den sterke aktivitetsøkningen sender i sin tur selskapets aksjekurs opp mot nivåer den aldri før har vært: Bare siden i fjor vår er kursoppgangen på over 150 prosent, og meglerbutikken prises nå til nær fire milliarder kroner på børsen. 

Med på festen følger partnere i meglerhuset, som sitter med drøssevis av ABG-aksjer finansiert via terminer.

Lånefinansiert partnerfest

En nærmere titt på førstekvartalsrapporten viser at partnerne nå eier over hundre millioner ABG-aksjer. Disse er kredittfinansiert via såkalte terminer. Terminene utvikler seg i tråd med utviklingen til den underliggende aksjekursen – med andre ord har partnerne, grovt regnet, blitt godt over en halv milliard kroner rikere i løpet av det siste året, etter den voldsomme kursoppgangen. 

Dessuten har en rekke av selskapets ledende ansatte, som meglersjef Hans Øyvind Haukeli ved Oslo-kontoret, egne fullt ut selververvede aksjer. Haukeli er i dag blant meglerhusets største eiere med 3,5 millioner aksjer, en post som på ett år har blitt nesten 20 millioner kroner mer verdt.

Tungt investert i arbeidsgiver: Meglersjef Hans Øyvind Haukeli har en betydelig aksjepost i ABG Sundal Collier. Foto: Eivind Yggeseth

Gründer og meglernestor Jan Petter Collier er meglerhusets desidert største eier med en beholdning på nær 40 millioner ABG-aksjer – en post som nå er verdt historisk høye 350 millioner kroner. Og ytterligere formueshopp for meglerhusets aksjonærer og partnere med lommene fulle av gjeldsfinansierte aksjeterminer kan være i emning, om man for eksempel lytter til forvalter Thomas Nielsen i FIRST Fondene. Nielsen skrev bl.a. i et blogginnlegg på tampen av fjoråret:  

– Jeg skal ikke mene så mye om fremtiden, men basert på utviklingen til selskapet ser det lovende ut. Økte reguleringer og krav gjennom for eksempel MiFID-direktivene bidrar trolig til å styrke posisjonen til de beste, for eksempel ved at klienter ønsker færre motparter, og konkurrenter ikke har ressurser til å håndtere endringene.

Han mente videre at ABG-aksjen fint kan forsvare langt høyere nivåer enn dagens aksjekurs på rundt 8,50 kroner. Nielsen forvalter FIRST Veritas, som i dag er meglerhusets sjette største eier. 

Klart største eier: Gründer Jan Petter Collier har for tiden aksjer for ca. 350 millioner kroner i ABG Sundal Collier. Foto: Andreas Klemsdal

Flere rapporterer god vekst

Samtidig rapporterer meglerhus etter meglerhus om rekordinntekter og voldsomme bonusutbetalinger. Arctic Securities er intet unntak, og utbetalte samlet sett nærmere 568 millioner kroner i lønn og bonus til sine ansatte for 2020. Fordelt på 197 årsverk gir det en gjennomsnittslønn på 2,9 millioner kroner, en økning på over 30 prosent målt mot året før. 

Internt hos ABG Sundal Collier er det også stor optimisme: 

– Vi ser ikke akkurat at en ny finanskrise vil komme, og markedet har også blitt mye bedre til å håndtere overraskelser. Det er jo en av de viktigste erfaringene fra pandemien. Ja, de lange rentene er på vei opp og inflasjonstruslene er der, men BNP-veksten er bra, og mange segmenter opplever en stabil ordreinngang. Aksjemarkedet opplever en enorm tilførsel av likviditet, og vi tror den fortsetter en stund til, uttalte Straume ved kvartalspresentasjonen, og videre:

– For vår egen del har dessuten ABG en helt annen forretningsmiks enn i 2007, da vi var langt færre og langt mer operasjonelt gearet, sa Straume.

For øvrig refererte Dagens Industri i Sverige nylig til kilder som fortalte at meglerforetaket av rene kapasitetshensyn nå måtte takke nei til ymse corporate finance-oppdrag.