<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

En halv milliard opp i skyene

I etterkant av børsnoteringen har Flyr-aksjen ramlet med nær 50 prosent. Men tross kurshavariet er det ingen tegn til at større aktører tør å gå inn på eiersiden i selskapet.

Saftig børsskrell: Hovedaksjonær i Flyr, investor Erik G. Braathen, må bare innse at flysatsingen mister mer og mer høyde på Oslo Børs i takt med en skarpt fallende aksjekurs.    Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Finans

– Flyr kan med glede melde om en vellykket gjennomføring av emisjonen. Den gir et bruttoproveny til selskapet på 600 millioner kroner gjennom utstedelse av 120.000.000 nye aksjer til fem kroner pr. aksje. Emisjonen tiltrakk seg betydelig interesse fra investorer av høy kvalitet, og ble flere ganger overtegnet, meldte FlyrFlyr i forbindelse med kapitalinnhentingen i slutten av januar. 

Men en åpenbart langt fra overbevisende andrekvartalsrapport har fått en rekke investorer til å kaste kortene. I dag er kursen rundt 50 prosent under nivået umiddelbart etter vinterens børsnotering, og en revitalisert aksjekurs ligger ikke nødvendigvis i kortene med det første, hevder flere kilder Kapital har vært i kontakt med. Særlig pekes det på at konkurranseintensiteten, med fire norske aktører innenriks, medfører klare lønnsomhetsbegrensninger i det norske luftfartsmarkedet.   

 Superpositive tilretteleggere     

I andre kvartal fikk Flyr et resultat før skatt på minus 64 millioner kroner. Selskapet hadde ingen inntekter, ettersom det gjennomførte sin jomfrutur først 30. juni. Dette bidro til at kontantstrømmen i perioden ble minus 60 millioner kroner. 

Initiativtager Erik Braathen, med familie, troner fortsatt øverst på listen over selskapets største eiere. Det er ingen tegn til at nye, større investorer – hverken finansielle eller industrielle – trer inn i aksjen, selv på dagens kursnivåer. Selskapets aksjekurs suste umiddelbart etter noteringen på markedsplassen Euronext Growth til over syv kroner, noe som ga selskapet en markedsverdi på over en milliard kroner. I dag er verdsettelsen på rundt 590 millioner, en reduksjon siste halvår på nær en halv milliard kroner. 

Utviklingen kommer til tross for at selskapets finansielle støttespillere i Norge, det vil si Carnegie, Arctic Securities og SpareBank 1 Markets, gjør hva de kan for å støtte opp under caset. I april gikk Carnegie ut med en kjøpsanbefaling på Flyr-aksjen med kursmål 7,6 kroner. Arctic Securities var i samme periode ut med sin kjøpsanbefaling og kursmål ti kroner. 

– Final call before take-off, skrev meglerhuset blant annet, og mente en aksjekurs på rundt fem kroner ville gi en interessant mulighet for nye investorer til å komme ombord før det første flyet skulle ta av og den innenlandske etterspørsel ville begynne å hente seg inn. Samme meglerhus hadde også Flyr som en av sine sommerfavoritter på Oslo Børs.   

Skepsisen brer om seg    

Også andre aktører, som Norwegian   , merker nå kladdeføre på Oslo Børs – på to måneder har kursen kommet ned 20 prosent, til tross for en revitalisert toppledelse og gode analytikerprognoser. Samtidig utelukkes det ikke i analytikerkretser at SAS   kan komme til å trenge mer egenkapital allerede i år. 

I mellomtiden fortsetter Flyr med sine ambisjoner om å utvide kapasiteten ytterligere fremover, med en flåte på totalt 19 fly til neste år, 24 fly i 2023 og 28 fly innen 2025. På Oslo Børs råder imidlertid usikkerheten om hvor Flyrs reise egentlig vil ende.