<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sommernedtur til 750 millioner kroner

På bare litt over én måned har aksjonærverdier for snaut trekvart milliard kroner forduftet i Elopak. Men tross seneste tids kursfall er det ingen tegn til at større finansielle eller industrielle investorer tør kjøpe seg inn i det Ferd-kontrollerte returkartongselskapet.

Ingen emballasjefest: Investor Johan Andresen med familie er fortsatt største eier i emballasjeselskapet Elopak. Men noen børsfest er det overhodet ikke snakk om etter at selskapet ble notert før sommeren.  Foto: NTB
Finans

I slutten av juni, mens noteringsfeberen herjet som aller verst på Oslo Børs, debuterte også Elopak     på børsens handelslister. I forbindelse med noteringen solgte hovedeier Ferd, investor Johan Andresens familiekontrollerte investeringsselskap, Elopak-aksjer for mer enn 2,7 milliarder kroner. Og med hele fem tilretteleggere involvert, meglerhusene Goldman Sachs, SEB, ABG Sundal Collier, Carnegie og DNB Markets, var det kanskje ikke overraskende at emisjonen ble kraftig overtegnet til kurs 28 kroner. 

Men i dag, vel tre måneder etter børsdebuten, har euforien stilnet – særlig etter en andrekvartalsrapport som var svakere enn ventet. Siden toppnoteringen på rundt 29 kroner i midten av august har markedsverdien av Elopak blitt redusert med nærmere trekvart milliard kroner. Men hva verre er – tross stadig lavere kurser hopper likevel ingen nye tungvektere inn på listen over Elopaks største eiere, viser aksjonærstatistikken. Dette til tross for at mange institusjoner langt fra fikk det antallet aksjer de tegnet seg for i emisjonen, til en kurs altså langt høyere enn dagens.      

Skuffende kvartalsrapport 

– Totalt sett er vi fornøyd med utviklingen i andre kvartal, til tross for at inntektene var under forventning. Forretningsdriften fortsetter å fungere godt, noe som delvis veier opp for økte råvarekostnader. Vi jobber for å utvide selskapet videre, både organisk og gjennom oppkjøp, uttalte toppsjef Thomas Körmendi i Elopak i forbindelse med fremleggelsen av selskapets kvartalsrapport. 

Den viste en konsernomsetning på 242 millioner euro, ti millioner euro lavere enn på samme tid i fjor. Også lenger ned i regnskapet var det negative avvik målt mot 2020-nivåene. Og i investorkretser går usikkerheten rundt Elopak-aksjen åpenbart ikke bare på hva som ligger i den kvartalsmessige rapporteringen.

For at flere selger seg ut er slett ikke overraskende, tatt i betraktning at en av hovedtilretteleggerne, Goldman Sachs, i sommer kom med en analyseoppdatering på Elopak-aksjen der de kun gir en hold-anbefaling med kursmål 31,50 kroner. I analysen går Goldman Sachs, ifølge Finansavisen, igjennom veksten, driftsmarginen og avkastningen på kapitalen, og sammenligner parameterne med tilsvarende industriselskaper. Konklusjonen er at Elopak scorer dårligere enn de andre selskapene i denne gruppen. 

På sin side opererer Carnegie med en kjøpsanbefaling og kursmål 37 kroner, uten at dette har hatt særlig innflytelse på nye, potensielle Elopak-investorer.  

Massive støttekjøp

Elopaks børshistorie har helt fra begynnelsen vært langt fra tillitsvekkende. For umiddelbart etter noteringen måtte SEB gå inn og støttekjøpe Elopak-aksjer for over tre hundre millioner kroner. Samtidig blir nok potensielle investorer, som i utgangspunktet har sans for Elopaks forretningsmodell, stående på sidelinjen når man vet at noen av de største emisjonstegnerne, som investor Stein Erik Hagen, har solgt aksjer og ikke lenger er blant de største eierne.   

Tross en til nå svak børshistorikk får i det minste Elopak-eierne finne glede i at selskapet ikke figurerer på listen over de meste shortede aksjene på Oslo børs.