<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Selgers marked i privatflybransjen

Flere kjente norske rikinger har avskiltet privatflyene sine denne høsten. Årsaken kan være at markedet har eksplodert siden sommeren.   

Støvsuger markedet: Etterspørselen etter privatfly har eksplodert i USA. Nå har flere kjente norske rikinger kvittet seg med sine privatfly. Illustrasjonsbilde.  Foto: Bloomberg
Finans

– Det er vanskelig å få tak i fly nå. Aktører i USA har den siste tiden renset markedet. Det har tatt helt av. Vi har ikke sett så lange leveringstider på nye fly som det er nå de siste 15 årene, forteller accountable manager Geir Jensen i Sundt Air. 

Påvirkningen fra covid-19 har vært spesielt synlig innen luftfarten. I løpet av pandemien har flyselskapene slitt, og mange rutetilbud er lagt ned. Ifølge Jensen har flytiden til det som før var vanlige destinasjoner økt betraktelig, spesielt i USA. 

– Under pandemien har luftfart vært nede, og det er ikke noe annerledes for oss i privatflymarkedet. Stengte grenser er stengte grenser. Det vi ser nå, er naturlig nok en økning i forespørsler når grensene har åpnet. Grunnen er at det er dårligere tilbud i den ordinære flytrafikken enn tidligere. For oss, i vårt lille hjørne av verden, er det ikke så merkbart, men vi ser en voldsom økning i spesielt USA. Denne situasjonen har gjort at det er selgers marked i privatflymarkedet. Noen aktører i USA har kjøpt fly over en lav sko. 

Denne situasjonen har gjort at det er selgers marked i privatflymarkedet. Noen aktører i USA har kjøpt fly over en lav sko.
Geir Jensen, accountable manager Sundt Air

Norske rikinger avskilter

Septemberoversikten til Norges luftfartøyregister viser at flere meget velbeslåtte mennesker i Norge nå har avskiltet sine fly. Blant annet hovedaksjonærene i Sundt Air, søsknene Helene og Christian Sundt. Førstnevnte er Norges rikeste kvinne. Det er snakk om en amerikansk forretningsjet av typen Cessna 680, som ble registrert i 2008.  

Selger: Norges rikeste kvinne, Else Helene Sundt, er sammen med broren hovedaksjonær i Sundt Air. De ser nå ut til å ha solgt sitt Cessna 680. Foto: Foto: sundt-as.no

Reitan-familiens franske forretningsjet, en Dassault Falcon 2000 LXS registrert i 2015, ble også slettet fra Norges luftfartøyregister i september. Listeprisen for flyet da det ble kjøpt var på hele 287 millioner kroner. Familien eier flere privatfly. 

Familiens patriark Odd Reitan bemerket overfor Adresseavisen i 2013 at han mener det å fly privatfly egentlig er altfor dyrt, og litt galskap. 

– Jeg gjør det jo likevel. Jeg har jo råd til det, sa han den gang med en humoristisk undertone til avisen. 

Også opppkjøpsmilliardær Hugo Maurstads brasilianske Embraer S.A ble registrert avskiltet i september.  

Bakgrunnen for disse avskiltingene er uviss, men det er ikke unaturlig å tenke at det kan ha sammenheng med den enorme etterspørselen i markedet. Kapital har rettet en henvendelse til Sundt-søsknene, men har ikke fått svar.  

 – Nøkternt i Norge

Sundt Air har både en egen flypark, og drifter og ivaretar andres privatfly. Jensen kan ikke si noe om hvilke transaksjoner som foregår blant deres kunder, men uttaler seg om markedet på generell basis. 

– Vi også opplever økt etterspørsel etter reiser med privatfly, selv om Skandinavia er et lite luftfartsmarked, men trenden ei ikke veldig stor. Det har alltid vært et fåtall eiere i Norge i forhold til de som har mulighet til å eie, og de som eier flyene bruker dem nøkternt, sier han.

Jensen forteller at flyene ofte er brukt i jobbsammenhenger. Det er lite “champagneflyvning”, som han beskriver det. 

Det er mest jobbrelatert, men også litt helserelatert. Covid er et faktum, og pandemien har satt litt spor i folk.
Geir Jensen

– Det er mest jobbrelatert, men også litt helserelatert. Covid er et faktum, og pandemien har satt litt spor i folk. De som har mulighet til å unngå lange køer og områder med masse mennesker, griper gjerne den muligheten om de har sjansen. 

– Tror du denne situasjonen med høyt trykk i fly- og privatflymarkedet vil vedvare? 

– Jeg tror ikke dette blir en vedvarende trend. Det vil nok flate ut etter hvert.