<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Inntektsfall pr. ansatt på 40 prosent

Inntektene til Carnegie er under hardt press. Men tross fallende børser, inflasjonskaos og stigende renter er likevel budskapet fra konsernledelsen at det ikke er planer om noen jobbkutt.  

Betydelig aktivitetsfall: Konserninntektene til Carnegie, under ledelse av konsernsjef Björn Jansson, kom klart ned i takt med høye renter og mer forsiktige investorer.  Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Halvårstallene til Carnegie viser at de utfordrende markedsforholdene nå for fullt også rammer den svenske investeringsbanken. For målt mot samme periode i 2021 falt konserninntektene med rundt en tredjedel, noe som tilsvarer et inntektsfall pr. Carnegie-ansatt på litt over 40 prosent. 

Særlig har nedturen vært brå innenfor den godt honorerte nynoteringsvirksomheten, for mens Carnegie i første halvår i fjor fikk sjøsatt 34 nye selskaper, har man så langt i år vært involvert i kun fire noteringer – en volumnedgang på nesten 90 prosent. Kostnadene er rundt 25 prosent ned fra i fjor, i det vesentlige på grunn av en langt mindre bonuspott tilsidesatt til de ansatte. Alt i alt endte bunnlinjen i pluss med 287 millioner kroner, hvilket er sterkt sett i et historisk perspektiv, men rundt 65 prosent lavere enn på samme tid i fjor – en konsekvens av at inntektene pr. ansatt faller langt mer enn hva kostnadene gjør. 

Kraftig bemanningsøkning siste to år 

Mens internasjonale konkurrenter har varslet omfattende jobbkutt på grunn av de svært krevende markedsforholdene, har imidlertid ikke Carnegie noen tilsvarende planer: 

– Vi fokuserer veldig lite på de kortsiktige markedsforutsetningene, men tenker langsiktig og på hvordan vi skal sikre en enda bedre markedsposisjon enn i dag. Vi bedømmer det dithen at vi har en veldig bra arbeidsbelastning blant våre ansatte, sier Carnegie-toppsjef Bjørn Jansson til Dagens Industri i forbindelse med fremleggelsen av halvårstallene. 

Fremover skal altså Carnegie-butikken sørge for at dekningsbidraget pr. ansatt ikke faller ned mot kritiske nivåer, og det i en situasjon der markedsforholdene stadig skjerpes kombinert med at antall ansatte har steget med rundt 100 årsverk, tilsvarende en bemanningsøkning på rundt 16 prosent over de siste to år. 

Meglerkollega ABG Sundal Collier   leverte andrekvartalstall som viste at omsetningen ble halvert målt mot samme periode i fjor. Selskapet har nå en markedsverdi på Oslo Børs på rundt 2,8 milliarder kroner etter et kursfall så langt i år på om lag 25 prosent. Men heller ikke her foreligger det noen planer om personalreduksjoner, selv om det utfordrende markedssentimentet skulle vedvare godt utover 2023. 

– Vi har ingen planer om reduksjon i vårt personell. Samtidig som vi håper at alle markeder blomstrer neste år, fortsetter vi å følge vår strategi. Det innebærer å rekruttere de aller beste unge her til lands, samtidig som vi ansetter selektive spesialister for å styrke oss i årene som kommer, sier norgessjef Peter Straume til Kapital. 

Flere meglerkjemper i trøbbel  

I mellomtiden drar den amerikanske investeringskjempen Goldman Sachs i nødbremsen og sender et hundretalls ansatte på dør denne høsten. JPMorgan Chase meldte nylig, ifølge Financial Times, at deres tredjekvartalsinntekter innenfor Investment banking-delen kan falle med så mye som 30 prosent målt mot samme periode i fjor, men uten å varsle noe jobbkutt. Meglerindustrien opplever altså et hardt inntektspress, der rapporter fra USA antyder at det innenfor nynoteringsmarkedet er en like rask bråstopp som under finanskrisen. 

Ett er likevel hevet over enhver tvil – om meglerhusene bestemmer seg for å kutte i staben, kan det skje raskt. Høsten 2002 fikk meglere og ansatte i daværende Dansk Bank Equities to timer på seg til å rydde pultene sine, etter at konsernledelsen ikke ville drive videre etter flere kvartaler med underskudd.