<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sviende nederlag for kjendisadvokat

Sigurd Klomsæt tapte på alle punkter da han igjen tok broren sin til retten, og har nå blitt dømt til å betale over én million kroner i saksomkostninger. Den profilerte advokaten gir seg imidlertid ikke, og vil gå til sak mot brorens forsvarer.

Nytt lederlag: Advokat Sigurd Klomsæt gikk til sak mot broren, men det var sistnevnte som vant saken fullt ut. Foto: Lise Skogstad
Jus

Det var et betent familiedrama som utspilte seg da Borgarting lagmannsrett behandlet saken mellom storebror Sigurd og lillebror Geir, begge hetende Klomsæt til etternavn. Slik Kapital tidligere har omtalt sto striden om morens barndomshjem i Drangedal (Haugen), en garasje og uttak fra kontoen til deres felles, nå avdøde far.

Det var storebror som anket saken videre til lagmannsretten, men som i tingretten var det lillebror som fikk medhold.

– Vi er godt fornøyde, men ikke spesielt overrasket over dommen, sier Øyvind Abrahamsen, Geir Klomsæts advokat.

Sigurd Klomsæt ble i lagmannsretten dømt til å betale over 560.000 kroner i saksomkostninger. Medregnet erstatning fra tingretten må han ut med over én million kroner til broren. I den ferske dommen avvises innsigelser til kravets størrelse.

"Lagmannsretten er ikke enig i at ankemotparten har vidløftiggjort saken. Det er Sigurd Klomsæt som har fremsatt påstandsgrunnlag som klart ikke har kunnet føre frem, men som har fordret ressursbruk fra den annen part", heter det i dommen.

– Trist og lei meg

Kapital har bedt Sigurd Klomsæt om en kommentar til den ferske rettsavgjørelsen. Han er fortsatt svært kritisk til måten både broren og hans advokat har gått frem i saken. I korte trekk mener han at faren, Bjarne Klomsæt, ble utnyttet på en uredelig måte da han var gammel og svekket, og at boet etter faren har blitt tappet.

"Det er ubegripelig at retten ikke fatter at en gammel sparsommelig mann, som angivelig irriterte seg over størrelsen på bankgebyrer, skulle gi vekk store beløp", skriver den profilerte advokaten i en e-post.

Han fortsetter:

"Jeg blir oppriktig trist og lei meg når jeg ser hvordan min far ble behandlet. Jeg trodde ikke slikt var mulig. Og at det er min egen bror som har stått i bresjen for dette, med advokat Abrahamsen som tilrettelegger, gjør det enda tyngre å leve med.

Ikke ugyldig

Geir Klomsæt avviser blankt beskyldningene fra broren.

– Nå er det på tide at Sigurd gir seg. Dommen er riktig. Det er tingrettsdommen om igjen, sier han.

Lagmannsretten har drøftet essensen i Sigurd Klomsæts påstander, og skriver blant annet følgende:

"Lagmannsretten konkluderer (…) med at det ikke er bevismessig grunnlag for kjenne Bjarne Klomsæts disposisjoner ugyldige som følge av utilbørlig press eller svekket sinnstilstand, (…) Konklusjonen omfatter alle disposisjonene som er tema i saken, herunder overdragelsen av Haugen 19. mars 2015, overdragelsen av garasjen i november 2015 og fullmakten til å foreta overføringer fra Bjarne Klomsæts bankkonti".

I dommen legges det til grunn at det var etablert et fullmaktsforhold mellom far og sønn som både gjaldt betjening av farens nettbank og senere også hans bankkort.

"Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at belastningene Geir Klomsæt foretok gikk utover denne fullmakten", skriver lagmannsretten.

– Ingen bevis

Advokat Øyvind Abrahamsen viser også til dommen fra lagmannsretten når han blir forelagt Sigurd Klomsæts kommentarer.

"For Sigurd Klomsæt har hovedsaken vært å anføre at Bjarne Klomsæt, fra omkring høsten 2013, endret standpunkt til hvem av sønnene som skulle overta Haugen. Han har i denne sammenheng påstått at min klient og jeg har manipulert, truet og lurt Bjarne. Lagmannsretten drøfter årsaken til endringen og har funnet helt andre forklaringer enn det Sigurd Klomsæt hevder. I bevisresultatet finnes det ikke spor av at min klient og jeg skal ha lurt, truet og manipulert Bjarne Klomsæt", skriver Abrahamsen.

Videre påpeker han at retten heller ikke fant holdepunkter for å kjenne Bjarne Klomsæts disposisjoner ugyldige.

"Lagmannsretten har ut fra bevisene funnet at Bjarne var ved sine fulle fem og med forståelse både av overdragelsen av Haugen og opprettelsen av testamentet. Den påståtte tappingen av boet er heller ikke funnet bevist", skriver advokaten.

Til sak mot advokaten

Til tross for et nytt nederlag gir imidlertid Sigurd Klomsæt seg ikke. Han varsler at dommen vil bli anket.

I tillegg har han anlagt sak mot advokat Abrahamsen, ifølge sistnevnte. Abrahamsen mener – ikke uventet – at Klomsæt burde avstått fra dette.

"Han har til nå ikke fått medhold i saken mot min klient verken i tingretten eller lagmannsretten. De samme grunnlagene er anført mot meg. Det er derfor vanskelig å se at Sarpsborg tingrett skal komme til et annet resultat enn det lagmannsretten har gjort".