<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Nytt navn, ny by og nytt kontor, men mer trøbbel

Problemene forfølger Advokatfirmaet Ryger, som tidligere hadde det belastende navnet Hammervoll Pind. Nå har Tilsynsrådet påvist grunnleggende mangler ved deres hvitvaskingsrutiner, samt markante avvik ved firmaets behandling av klientmidler.

Utsikt til slottet: Hammervoll Pinds tidligere hovedkontor i Oslo gikk over de to toppetasjene i det attraktive kontorbygget Wergelandsveien 7 ved Slottsparken. Nå har de flyttet til Stavanger.  Henrik Omtvedt Jensen.
Jus

Det ser ut til å ha vært to år med brannslukking hos Advokatfirmaet Ryger, som tidligere het Hammervoll Pind. I april 2020 gjennomførte politiet en razzia både i gründer og tidligere navnepartner John Hammervolls private luksusbolig på Snarøya og i firmaets kontorlokaler i Wergelandsveien 7 ved Slottsparken i Oslo.

Hammervoll ble senere samme år siktet for grov økonomisk utroskap mot en eldre, dement kvinne. I tillegg er han også siktet for grovt bankbedrageri. Selskapet ble siktet for medvirkning til grov økonomisk utroskap, og risikerer som første advokatfirma i Norge å bli ilagt foretaksstraff. Saken er fremdeles under etterforskning.  

Siden har selskapet prøvd å ta avstand fra sin fortid. Først skiftet det navn til Advokatfirmaet Pind, og ved juletider ble det nok en gang endret, denne gangen til Advokatfirmaet Ryger. I tillegg har hovedkontoret i Oslo blitt avviklet – fra å tidligere ha kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Halden, er det nå kun Bergen og Stavanger igjen. Men flyttingen til tross, fortiden ser ut til å innhente selskapet. 

Fikk advarsel

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet gjorde i vår et bokettersyn hos firmaet, og konkluderte i begynnelsen av mai med at forelå grunnleggende mangler ved advokatenes oppfølging av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), samt markante avvik når det gjaldt advokatenes klientmiddelbehandling i flere saker. 

Selskapet har de siste årene opplevd det de selv beskriver som “mye negativ presseomtale”. Denne negative presseomtalen begynte med at Kapital våren 2020 avslørte hvordan ansatte formelig flyktet fra hovedkontoret i perioden 2017 og 2019, at flere fryktet for å bli innblandet i ulovligheter. Videre avdekket Kapital firmaets rolle i etterspillet etter den såkalte Indigo-saken og trusler mot tidligere ansatte. 

Tidsperioden Tilsynsrådet har undersøkt er den samme som den hvor Kapital avdekket alvorlige klanderverdige forhold, altså mellom 2017 og 2019. 

Ifølge nettavisen AdvokatWatch, som først omtalte saken, foretok tilsynet stikkprøver i to spesifikke sakskomplekser i denne perioden, og fant avvik ved advokatenes hvitvaskingsrutiner og svakheter i firmaets kontrollsystem. Tilsynsrådet påpekte at det var en svakhet at firmaet ikke hadde utarbeidet særskilt risikovurdering for selskapets ulike kontorer. 

– Enig i konklusjonen 

Kapital har vært i kontakt med dagens managing partner i Ryger, Erik Myking, angående Tilsynsrådets advarsler. Han viser til de samme kommentarene han tidligere har gitt AdvokatWatch i anledning saken. 

– Selskapet har for over et år siden, og før bokettersynsrapporten forelå, erkjent at AML-rutinene (antihvitvaskingsrutinene, red. anm.) og etterlevelsen av disse var mangelfulle i perioden 2017–2019. Selskapet er derfor enig i Tilsynsrådets konklusjon. Vi setter pris på at Tilsynsrådet fremhever at selskapets rutiner er vesentlig forbedret i dag. Vi tar til etterretning at tilsynet mener det fortsatt er noe forbedringspotensial, og selskapet følger dette opp.

Myking påpeker at ingen av dem som er advokater i selskapet pr. i dag har fått noen revisjon fra Tilsynsrådet.  

Enig i konklusjonen: Managing Partner i Advokatfirmaet Ryger, Erik Myking, er enig i Tilsynsrådets konklusjoner, og påpeker at advokatene som jobber i selskapet i dag ikke har fått noen merknader. Foto: Ryger

Klientflukt og dalende omsetning

Firmaet er nå på andre året med kraftig klientflukt. Fra 2020 til 2021 dalte omsetningen fra 100 millioner kroner til 77 millioner kroner, en nedgang på vel 23 prosent. Bunnlinjen ble i samme periode barbert med hele 86 prosent til snaue to millioner kroner.

I årsberetningen for 2021 påpeker firmaet at det er spesielt Oslo-kontoret som har opplevd at kundene har falt fra. Firmaet antar at omsetningsnedgangen vil fortsette også i år, men at nedleggingen, samt andre kostnadsbesparende tiltak, vil gi en positiv effekt i andre halvår i år.

Mistet bevillingen: Tidligere navnepartner og gründer av Advokatfirmaet Hammervoll Pind (nå Ryger), John Magne Hammervoll, ble i slutten av mai fratatt sin advokatbevilling for godt. Foto: Hammervoll Pind

Sommeren 2020 suspenderte Advokatbevillingsnemnden Hammervolls bevilling. Selv om saken fremdeles ikke er ferdig etterforsket, besluttet nemnden å frata Hammervoll bevillingen for godt i slutten av mai, på bakgrunn av informasjon som kom frem i bokettersynet.