<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Omkamp mot skattemyndighetene

Petter Stordalens selskap gikk på nederlag i Oslo tingrett og mistet muligheten til å benytte seg av et skattefradrag på over 300 millioner kroner. Saken skal igjen opp for retten over sommeren.

Ny rettsrunde: Hotellkongen Petter Stordalens Strawberry-konsern forsøker igjen å få omgjort skattekontorets vedtak, slik at de kan benytte seg av store skattefordeler som oppsto i forbindelse med et kjøp i Sverige. Foto: Adam Ihse/TT/NTB / TT NYHETSBYRÅN
Jus

Stridens kjerne er selskapet HP Malmø Holding (HPMH), som Stordalens Strawberry-konsern sikret seg på tampen av 2015. Med på kjøpet fulgte blant annet en eiendom i Malmö som var velegnet for hotellutbygging, Oscar 28, men også et større fremførbart underskudd og et latent tap på en rentebytteavtale.

I etterkant av transaksjonen mente myndighetene at skatteposisjonene, som samlet var på rundt 310 millioner kroner, var hovedmotivet for at Strawberry kjøpte HP Malmø Holding, og ikke datter-datterselskapet der eiendommen lå. Gjennom to vedtak ble dermed skattefradragene avskåret. Stordalen-konsernet tok saken til retten, men tapte i Oslo tingrett i fjor. Nå forsøker det seg igjen, denne gangen i lagmannsretten.

“Den ankende part anfører at kjøpet av HPMH ikke hovedsakelig var skattemessig motivert. Uansett hadde kjøpet forretningsmessig egenverdi og realitet utover de skattemessige fordelene ved kjøpet. Vedtakene er derfor ugyldige og må oppheves,” skriver advokat Finn Backer-Grøndahl i Thommessen i sitt sluttinnlegg.

Utsatt

Staten legger til grunn at de ikke-skattemessige virkningene ved å kjøpe aksjene i HPMH,
fremfor selve eiendommen eller aksjene i datterselskapet, var svært beskjedne sammenlignet med skattefordelen. Backer-Grøndahl påpeker imidlertid at transaksjonens struktur medførte at Strawberry fikk kontroll over eiendommen i Malmö til en god pris. Videre argumenterer han med at klienten kunne gjennomføre transaksjonen med minimal bruk av egenkapital.

Regjeringsadvokaten, ved advokat Arne Johan Dahl, mener at kjøpet av MPMH var en “unødvendig omvei eller metode”, og argumenterer for at Skattekontorets vedtak er gyldig.

“Basert på omstendighetene rundt transaksjonen er det sannsynlig at det hovedsakelige
formålet med den valgte fremgangsmåten var utsikten til å utnytte de betydelige
skatteposisjonene i HPMH, og derved oppnå en skattebesparelse”, heter det.

Ankesaken skulle opprinnelig vært oppe i disse dager, men er utsatt til høsten. Kapital har vært i kontakt med både Backer-Grøndahl og Dahl, men ingen av dem har ønsket å gi noen kommentar på det nåværende tidspunktet.