<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ulik forsikringspraksis ved hjemmekontorulykker

Med mange arbeidstagere på hjemmekontor er det viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for yrkesskadeforsikringen. Det er ikke sikkert du er så godt dekket som du tror.

Pass på: Det er fortsatt ikke helt tydelig hva som dekkes av yrkesskadeforsikring på hjemmekontor. Foto: Dreamstime.com
Jus

Skulle du som arbeidstager være så uheldig å falle ned trappen og brekke noe, søle brennhet kaffe på deg selv og få store brannskader, eller på andre måter komme til skade på hjemmekontoret i arbeidstiden, gjelder da fortsatt yrkesskadeforsikringen?

Denne problemstillingen påpeker forsikringsformidleren Söderberg & Partners i forbindelse med en rundspørring selskapet har foretatt. Under pandemien bestemte regjeringen at ansatte på hjemmekontor skulle være dekket av yrkesskadeforsikringen i Folketrygden på samme måte som på sin vanlige arbeidsplass. Da lempet også forsikringsselskapene på sine vilkår.

Det kom også en oppdatert hjemmekontorforskrift i fjor som i større grad regulerer bestemmelser rundt arbeidstid, arbeidsmiljø, tilgjengelighet, eiendomsrett og andre problemstillinger. Men forsikring er ikke nevnt i denne forskriften.

– Yrkesskadeforsikringen er en lovpålagt ordning som i prinsippet skal behandles likt av alle forsikringsselskaper. Det betyr at det avgjørende er om skaden inntreffer mens den ansatte er på jobb, i arbeidstiden og på arbeidsstedet, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende forsikring.

Avtale: Er det tvil om den ansatte rent faktisk jobbet hjemmefra da skaden skjedde, vil en avtale om hjemmekontor være relevant, sier kommunikasjonssjef i Frende, Heidi Tofterå Slettemoen. Foto: Frende

I Frende legger de til grunn at hjemmekontoret er arbeidsstedet hvis du faktisk jobber hjemmefra. Frende sier de ikke har et ubetinget krav om at hjemmekontor må være avtalt iht. forskriften. 

– Men i tilfeller der det kan være tvil om den ansatte rent faktisk jobbet hjemmefra da skaden skjedde, vil imidlertid en avtale om hjemmekontor være relevant, sier Slettemoen.

– Det kan forekomme gråsoner

Forsikringsselskapene Kapital har kontaktet svarer noenlunde likt.

– Det å ta seg en kaffe eller gå ned en trapp er noe du ville gjort på arbeidsplassen din også, så slike hendelser vil bli dekket så lenge det skjer i arbeidstiden, sier Kristine Sandvik, leder for personforsikring i If Norge og administrerende direktør i Vertikal Helse, som er eid av If.

Men det er på ingen måte svart-hvitt, som kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg påpeker:

– Forsikring av ansatte på hjemmekontor under yrkesskadeforsikringen kan være utfordrende, og det kan forekomme gråsoner som innebærer at skader og sykdommer kan falle utenfor regelverket. Her må hvert enkelt skadetilfelle vurderes individuelt.

Fritid: Kristine Sandvik, leder for personforsikring i If, anbefaler på generelt grunnlag at man har en ulykkesforsikring som dekker hendelser som inntreffer på fritiden. Foto: Sigmund Clementz

– Kjøp fritidsulykkeforsikring!

Det er én ting forsikringsselskapene Kapital har kontaktet enes om: De råder alle bedrifter med utstrakt bruk av hjemmekontor til å tegne en forsikring som også omfatter fritidsulykker. 

– Vi anbefaler på generelt grunnlag at man har en ulykkesforsikring som dekker hendelser som inntreffer på fritiden. Det er en gunstig forsikring som gir økonomisk trygghet når noe skjer. Eksempler på dette er engangsutbetaling ved varig skade eller dødsfall, dekning av ulike behandlingsutgifter, samt psykologisk førstehjelp, sier Sandvik.

Dette er også en oppfordring Söderberg & Partners stiller seg bak. De mener dette er et “forholdsvis rimelig” produkt som gjør at man i større grad unngår gråsoner tilknyttet hjemmekontorarbeid. Dekningsnivået på fritids- og yrkesskadeforsikringene bør være likt.

– Mange arbeidsgivere er imidlertid opptatt av å holde kostnadene nede, og velger da ofte bort fritidsulykkeforsikringen, sier Slettemoen.

Det ser altså ikke ut som vi er helt i mål med å definere reglene som skal gjelde for hjemmekontoristen i en post pandemi-hverdag.

– Arbeidslivet har endret seg de siste årene, med blant annet større bruk av hjemmekontor og bortekontor. I løpet av første kvartal 2023 skal Gjensidige foreta en revisjon av selskapets praksis knyttet til hjemmekontor og bortekontor, sier Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige.

I mellomtiden, hold godt på kaffekoppen.