<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ulik forsikringspraksis ved hjemmekontorulykker

Med mange arbeidstagere på hjemmekontor er det viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for yrkesskadeforsikringen. Det er ikke sikkert du er så godt dekket som du tror.

Pass på: Det er fortsatt ikke helt tydelig hva som dekkes av yrkesskadeforsikring på hjemmekontor. Foto: Dreamstime.com
Jus

Skulle du som arbeidstager være så uheldig å falle ned trappen og brekke noe, søle brennhet kaffe på deg selv og få store brannskader, eller på andre måter komme til skade på hjemmekontoret i arbeidstiden, gjelder da fortsatt yrkesskadeforsikringen?

Denne problemstillingen påpeker forsikringsformidleren Söderberg & Partners i forbindelse med en rundspørring selskapet har foretatt. Under