<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tilbake i retten

Rettsfeiden mellom I.M. Skaugens konkursbo og motorprodusenten MAN er ikke over. Partene møtes på nytt i Borgarting lagmannsrett 22. august, og det er satt av snaut fem uker til saken. Morits Skaugen spiller også denne gangen en sentral rolle.

Sentral: Morits Skaugen spiller en sentral rolle i rettstvisten mellom I.M. Skaugens konkursbo og motorprodusenten MAN.  Foto: Knut Falch
Jus

– Begge parter anket utfallet i Oslo tingrett, sier bobestyrer Espen R. Hamar til Kapital.

Rettsfeiden mellom Skaugen-rederiet og MAN begynte i 2014, men konflikten stammer fra begynnelsen av 2000-tallet, da MAN solgte seks skipsmotorer til verftet som bygde en serie gasstankere for rederiet. Etter kjøpet viste det seg at tidligere tester av motorene var manipulert, og at motorene dermed fremsto som langt mer energieffektive enn de faktisk var. 

Da saken var oppe i Oslo tingrett, var det rederiet som fikk medhold, men samtidig ble erstatningskravet avkortet på flere områder.

– Selv om dommen i tingretten var en seier for boet, var vi ikke fornøyd med utmålingen, og derfor anket vi til lagmannsretten. Vi krevde jo en erstatning på omtrent det dobbelte av de 363 millionene vi ble tilkjent, sier bobestyreren.

Gir ros: Espen R. Hamar i Advokatfirmaet Kvale forteller om et godt samarbeid med Morits Skaugen, som bidrar med teknisk og kommersiell ekspertise. Foto: Advokatfirmaet Kvale

Bistår med teknisk og kommersiell kompetanse

Da konkursboet vant saken i Oslo tingrett i fjor, fortalte Hamar til Finansavisen at han gledet seg på kreditorenes vegne. Han uttalte også at dommen måtte ses på som en form for oppreisning for Morits Skaugen, som lenge hadde kjempet mot MAN. Hamar ga også Skaugen ros og uttalte til Finansavisen:

– Boet har hatt stor nytte og glede av den kunnskapen Morits Skaugen innehar, og som han har stilt til vår rådighet i saken.

Hamar er igjen raus med ros når Kapital nå tar kontakt.

– Morits Skaugen er i dag konsulent for boet, og deltar i hovedforhandlingene i lagmannsretten. Han bidrar med tung kommersiell og teknisk kompetanse, mens vi står for det juridiske, fortsetter Hamar.

Da rederiet I.M. Skaugen ble avviklet, var de samlede kravene fra kreditorene på rundt 1,1 milliarder kroner, men det var lite verdier i boet utover kravet mot MAN. En eventuell seier mot MAN kan dermed bli et stort plaster på såret for kreditorene.

Fortsatt aktiv i shipping

Norgas Carriers er selskapet som i sin tid stod for driften av I.M. Skaugens flåte. I april 2018 ble det gjennomført en rettet emisjon i Norgas Carriers, og Kistefos kom inn som ny hovedaksjonær med en eierandel på 97,65 prosent. Norgas Carriers har i dag tre ansatte, og omsetningen er beskjeden. Adm. dir. i Kistefos, Bengt A. Rem, er styreformann i Norgas Carriers og forteller at Morits Skaugen i dag er ulønnet konsulent for selskapet. På spørsmål om selskapets ambisjoner og om Kistefos vil skyte inn mer egenkapital i Norgas Carriers, svarer Rem:

“Selskapet arbeider med noen forretningsmuligheter innenfor LNG, og har utført noen konsulentoppdrag som har gitt løpende inntekter. Spørsmålet om tilførsel av kapital er avhengig av om selskapet lykkes med noen av de prosjektene de arbeider med.”

Morits Skaugen har ikke ønsket å bidra med kommentar til saken.