<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tjener millioner, får 2,7 mill. i statslønn

Norges mest suksessrike billedkunstner etter Munch, Bjarne Melgaard, har trolig solgt kunst for opptil 100 millioner kroner. Nå er han innvilget 2,7 millioner kroner i statslønn over ti år.

Provokatør på statens regning: Anerkjente Bjarne Melgaard tøyer grenser og kan fortsette virksomheten i ti år på skattebetalernes regning.   Foto: Scanpix
Næringsliv

Med brudd på tabuer innenfor temaer som dop, vold, mote og ekstrem homsesex, har ingen nålevende norsk billedkunster provosert mer enn Melgaard, og sannsynligvis har ingen tjent mer enn ham heller.

Enkeltverker er solgt for flere millioner, og i 2018 hadde han en skattelignet inntekt på nesten seks millioner kroner, mot 2,2 millioner året før. Nå er han, gjennom Statens kunstnerstipend, tildelt stipend for etablerte kunstnere og vil motta rundt 280.000 kroner hvert år fra Kulturrådet frem til 2030.

Ifølge Melgaards søknad, som Kapital omtalte i fjor, vil stipendmidlene bli brukt til å “videreutvikle mitt kunstneriske arbeid innen maleri, skulptur og installasjon, og til å utforske ytterligere hvordan Virtual Reality (VR) kan brukes som kunstnerisk medium. Samtidig vil midlene brukes til utstillingsproduksjon ved flere store institusjoner og gallerier”.

Melgaard ønsker ikke å kommentere tildelingen overfor Kapital.

Ifølge seniorrådgiver Ken Stebergløkken i Kulturrådet er begrunnelsen for tildelingene av stipendene unntatt offentligheten. Men det er kunstnerisk aktivitet og kvalitet som vektlegges i vurderingen, ikke behov.

– Skjønner du at noen kan oppfatte det som provoserende at en så kommersielt vellykket kunstner som Melgaard får statslønn?

– Vi har registrert at det har vært noe debatt rundt dette. Samtidig ser vi også at inntekter for kunstnere kan variere stort innen alle kunstfelt, noe som for eksempel har kommet godt til syne i disse tider. Det er et iboende trekk at kunst kan bli kommersielt vellykket, men dette er ikke selve formålet med ordningene i Statens kunstnerstipend, og heller ikke et kriterium for å kunne få stipend, sier Stebergløkken.

Han legger til at kunstnere som tjener for mye under stipendperioden kan miste støtten.

– Man må melde inn årsinntekt, og i år fem blir det gjort en vurdering på bakgrunn av gjennomsnittlige inntekter de fire første årene, og hvis beløpet er over 6G etter at stipendbeløpet er trukket ut, så vil man miste stipendet og stipendet vil bli tildelt på nytt, til en annen kunstner, avslutter seniorrådgiveren.

– Fantastisk! Det utbryter direktør Gunnar B. Kvaran ved Astrup Fearnley Museet i Oslo når Kapital forteller ham om tildelingen.

– Melgaard er en fantastisk kunstner som har produsert mye og, på grunn av sin posisjon og kvalitet, også har solgt mye. Nå gir dette gir ham fred og ro til å jobbe med utvikling, uten å tenke på markedet eller nye utstillinger – og det på fantastiske vilkår, sier Kvaran.

Melgaard er en fantastisk kunstner som har produsert mye og, på grunn av sin posisjon og kvalitet, også har solgt mye.
Gunnar B. Kvaran, Astrup Fearnley Museet

– Burde man ikke prioritere å støtte unge, fattige kunstnere?

– Norge støtter også unge kunstnere, og det er viktig, men man må ikke glemme de eldre og etablerte kunstnerne, fordi det norske kunstmarkedet ikke er stort og sterkt nok til at alle kunstnere kan leve av sin kunstneriske produksjon.