<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ny strid om Telenors agentpraksis

To tidligere selgere av bredbåndstjenester har reist sak mot Telenor, som de mener brøt agenturloven da de ble sagt opp med kun to måneders frist i 2015. De krever derfor erstatning, i likhet med to andre firmaer som inngikk et forlik med Telenor tidligere i år.

Mer agenttrøbbel: Telenor, som ledes av Sigve Brekke, er nok en gang saksøkt av selgere telegiganten har sagt opp. Forrige tvist ble løst gjennom et forlik før anken Telenor hadde levert inn ble behandlet. Foto: NTB Scanpix
Næringsliv

For to år siden skrev Kapital at to av Telenors største agenter for dørsalg av bredbåndstjenester til norske hjem ville gå til sak med påstand om brudd på agenturloven etter at de ble sendt rakt på dør av telegiganten. Telenor Norge ble i tingretten i fjor dømt til å betale disse to 10 millioner kroner i erstatning. Dommen ble imidlertid aldri stående, da telegiganten anket saken. Før ankesaken skulle opp for lagmannsretten ble det inngått et forlik, som ingen av partene vil kommentere detaljene i.

– Selv om vi ikke kan uttale oss om detaljene rundt forliket eller beløpet, kan vi si at vi var svært godt fornøyd med dommen, som ga et godt utgangspunkt for forhandlingene, sier Alexander Hvass, styreleder i Intofiber, den største aktøren som ble sagt opp.

Inngikk forlik: Alexander Hvass, styreleder i Intofiber, som drev bredbåndssalg for Telenor, er fornøyd med utfallet av striden med teleselskapet. Foto: Privat

Fikk problemer

Fundamentet i agenturlovens regler for oppsigelse er at man i lojalitetsforhold skal få en rimelig tid på å områ seg på for å gjøre noe annet, anførte Intofibers advokat i forbindelse med rettssaken i fjor. Det som kom frem i den striden, bidro til at ytterligere to selgere nå har saksøkt Telenor med samme advokatfirma i ryggen. Det er denne gangen snakk om to enkeltmannsforetak som har levert inn felles stevning til Asker og Bærum tingrett. De krever Telenor Norge for totalt ca. 800.000 kroner.

– Det er to agenter som etter å ha jobbet for Telenor i rundt 15 år ble sagt opp i oktober 2015 og mistet alle inntektene sine, fra utgangen av det året, og kom i ganske store problemer. Han ene måtte selge huset. og han andre måtte ta opp lån. De var da ikke klar over at de var inne under agenturloven, forklarer advokat Alexander Daae i Kvale, som representerer selgerne.

Kjente ikke lovverket

Selgerne var altså ikke kjent med at oppsigelsesfristene etter agenturloven ikke ble overholdt, men stolte på at Telenor, som en stor og profesjonell aktør med høy statlig eierandel, fulgte relevant lovgivning, anfører Daae i stevningen til tingretten. De tok først ut forliksklage i februar 2019.

– Det var først da de leste Kapital i 2018 at de skjønte at Telenor hadde opptrådt i strid med loven, hevder Daae.

Det var først da de leste Kapital i 2018 at de skjønte at Telenor hadde opptrådt i strid med loven.
Alexander Daae, advokat for selgere som saksøker Telenor

– De har et krav om kompensasjon for de fire månedene de ikke fikk oppdrag. Beregningen er veldig lik som i forrige saken. Når man er agent og blir sagt opp, har man rett til å få oppdrag i hele oppsigelsesperioden, som ellers blir en illusjon og uten realitet. Det var Asker og Bærum tingrett enig i, legger han til, og viser med det til den ikke-rettskraftige dommen i forrige sak.

Mener kravet er foreldet

Telenor bekrefter at selskapet er saksøkt, men ønsker videre ikke å kommentere en sak som verserer for domstolen.

Telenor Norge mener kravene er foreldet, ifølge tilsvaret til advokat Fredrik Verling i DLA Piper, som representerer teleselskapet. Dette med bakgrunn i at det gikk mer enn tre år fra selgerne var oppsagt til de klaget. 

“Tilleggsfrist etter foreldelsesloven §10 vil ikke være aktuelt i denne saken, da alle fakta knyttet til saken var kjent på oppsigelsestidspunktet,” heter det i Telenor Norges tilsvar til Asker og Bærum tingrett, som Kapital har fått innsyn i.

Subsidiært, altså dersom Telenors anførsel om foreldelse ikke skulle føre frem, mener Telenor at selskapet ikke hadde noen plikt til å tilføre et minimum av oppdrag til selgerne i oppsigelsestiden.

Det er satt av to dager til hovedforhandling i februar 2021.