<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kraftig brems i givergleden

Etter å ha mottatt rekordhøye gavebidrag fra flere av de mest profilerte aktørene i næringslivet det foregående året, tørket givergleden til H.M. Dronning Sonjas Kunstnerstipend inn i fjor.

Kunstmesén: Dronning Sonja har etablert en stiftelse som skal skape interesse for og inspirere til utvikling av grafisk kunst. Her beundrer hun eget verk under et besøk i Bredtveit fengsel. Foto: Heiko Junge
Næringsliv

Stiftelsen – som også omtales som “The Queen Sonja Print Award” – ble etablert i 2011, og har som formål å skape interesse for og inspirere til utvikling av grafisk kunst. Den formidler salg av dronningens egen kunstproduksjon og selger donerte arbeider fra andre kunstnere.

Regnskapet for 2019 viser en nedgang i gaver og bidrag til stiftelsen til 470.000 kroner, sammenlignet med drøyt 7,6 millioner kroner året i forveien. Dette ga samlede inntekter på 5,9 millioner i fjor, en nedgang på omtrent 35 prosent år over år.

“Stiftelsen driver ikke aktiv gaveinnsamling. Det er derfor naturlig at samlede bidrag varierer fra år til år,” skriver assisterende kommunikasjonssjef Sven G. Gjeruldsen ved Slottet i en epost til Kapital.

Tidligere har kjente navn som Christen Sveaas og Kjell Inge Røkke spyttet inn millionbeløp i stiftelsen, men i fjor var det kun én ekstern giver – Rasmussen Eiendom. Utleieselskapets gave var på 250.000 kroner, ned fra 650.000 året i forveien. I tillegg donerte dronningen selv 220.000 kroner i 2019.

“H.M. Dronningen er en av stiftelsens største bidragsytere,” er Slottets rimelig kortfattede kommentar på spørsmål om bakgrunnen for dronningens eget bidrag.

Økt salg

At den samlede nedgangen i inntekter ikke ble større gjennom fjoråret, skyldes i hovedsak at salgsinntektene økte til snaut 4,9 millioner kroner i perioden, opp fra under 1,5 millioner kroner året før. Dette mer enn oppveide for en økning i stiftelsens varekostnader på over en million til drøyt 1,3 millioner kroner.

“Stiftelsen har solgt kunstverk fra flere kunstnere, inkludert H.M. Dronningen. Økningen i varekostnad kommer som en naturlig følge av økt salgsinntekt,” forklarer Gjeruldsen i eposten.

På plussiden kan det også bemerkes at stiftelsen i fjor, i motsetning til det foregående året, hadde ganske betydelige finansielle inntekter. Disse var på over 2,8 millioner kroner. Av notene til regnskapet fremgår det at stiftelsen har relativt omfattende plasseringer i obligasjonsfond, samt eierandeler i aksje- og hedgefond.

“Økning i finansinntekter skyldes at 2019, i motsetning til 2018, var et avkastningsmessig godt år,” skriver Gjeruldsen.

I sum endte stiftelsens bunnlinje omtrent uendret på noe over 6,5 millioner kroner i fjor.

Ingen pris

H.M. Dronning Sonjas Kunstnerstipend deler annet hvert år ut prisen “The Queen Sonja Print Award” til “en eksepsjonell kunstner som har utmerket seg innenfor grafikkfeltet”. Dette var ikke tilfellet i fjor.

Prisvinner: Kunstneren Emma Nishimura mottok i 2018 “Queen Sonja Print Award”. Foto: Nina Eirin Rangøy

I 2018 var det japansk-kanadiske Emma Nishimura som mottok 400.000 kroner, samt et studieopphold ved kunstneren Ole Larsens verksted i Helsingborg i Danmark. Britiske David Hockney mottok da også den såkalte QSPA Lifetime Achivement Award for sitt grafikkvirke.

Til tross for at det ikke var noe prisdryss i 2019, fremgår det av årsrapporten at stiftelsen har hatt en god del øvrig aktivitet. Dette inkluderer blant annet representasjon med egen stand på Oslo Grafikkmesse og arrangering av et seminar om grafikk på British Museum.

Stiftelsen har også samarbeid med Hurtigruten, Nusfjord Arctic Resort og Artica Svalbard, og har blant annet stått for kuratering av all kunst ombord på to av førstnevntes skip. I tillegg ble det avholdt to medlemsarrangementer i Dronning Sonjas Kunststall, et på Astrup Fearnley Museet og omvisning på Slottet.