<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vil ha Tesla-sjefen på banen

Elbilforeningen vil føre “norgesvennen” Elon Musk sammen med sentrale norske politikere for å løse utfordringer knyttet til at en økende del av den norske kjøretøyparken går på strøm.

Hjelpende hånd? Teslas visjonære toppsjef Elon Musk er en foregangsfigur innen elektrifiseringsteknologi. Nå er hans kunnskap ønsket i Norge. Foto: Michele Tantussi
Næringsliv

“Vi trenger visjoner og perspektiver på utviklingen når det gjelder rekkevidde på elbiler, og hvordan for eksempel ladetilbudet skal holde tritt med salget av elbiler. Det er viktig at elbilbruken blir så sømløs som mulig fremover for å være attraktiv,” skriver styret i Norsk Elbilforening i Oslo og Akershus i et brev rettet til kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup.

For å løse disse utfordringene håper foreningen å skape dialog mellom Teslas høyprofilerte grunnlegger Elon Musk og sentrale norske politikere som Astrup, samferdselsminister Knut Arild Hareide, klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn og statsminister Erna Solberg, for eksempel i form av et videomøte. 

– Vi tror at de norske politikerne og Elon Musk sammen kan løse sentrale spørsmål i elbilutviklingen og fronte de klimamessige fordelene ved overgangen til elbiler, sier initiativtager og styremedlem Jørgen Lund til Kapital.

Han har henvendt seg til alle de nevnte politikerne og bedt om bistand til å få dette i stand, men foreløpig har ikke responsen vært all verden. Ingen av de kontaktede politikerne har sagt at de vil stille, og noen avtale med Musk er langt fra spikret. Men Lund, som jobber etter mottoet “ingenting er klin kokos umulig før du har prøvd mange, mange ganger”, mener det er helt utelukket å gi seg.

– Jeg synes det er kjemperart at ingen tenner på ideen. Det er nesten litt komisk at man ikke har et større globalt perspektiv på dette, sier han.

Jeg synes det er kjemperart at ingen tenner på ideen. Det er nesten litt komisk at man ikke har et større globalt perspektiv på dette
Jørgen Lund, styremedlem i Norsk Elbilforening

Aktuelle spørsmål

Det Lund mener Musk kan bidra med, er informasjon om fremtidens lade- og batteriteknologiløsninger. 

Primus motor: Styremedlem Jørgen Lund i Oslo og Akershus elbilforening jobber hardt for å få Elon Musks assistanse i utbyggingen av ladeinfrastruktur i Norge. Foto: Privat

– Dette er spørsmål som kommer til å bli veldig viktige fremover. Problemstillingen er allerede aktuell i Norge, og det hadde vært veldig spennende å høre hvilke visjoner han har for elektrifisering i global målestokk og hva det kan bety for miljøutviklingen, sier Lund, som også fremmer tanken om å tilby Musk æresmedlemskap i Norsk Elbilforening.

Planen om å få Tesla-sjefen på banen høres kanskje ut som en utopi – han er tross alt et av verdens mest etterspurte mennesker og mest sannsynlig en rimelig travel mann. Men Norge er et foregangsland i elbilutviklingen og et viktig marked for Tesla, og Musk har ved flere anledninger vært på fysisk besøk i landet.

– Norge har en veldig høy profil i denne sammenhengen og er på mange måter et fyrtårn. Vi gir ikke opp og vil fortsette å prøve til evig tid. Jeg tenker at det kan bli lagt merke til etter hvert dersom vi ikke gir oss, at vi har et budskap som er viktig og vi vil ut med.

– For tregt

Bakgrunnen for initiativet er bekymring knyttet til utbyggingen av infrastruktur for lading av elbiler, spesielt i de store byene. Oslo kommune skal i år etablere 200 nye ladepunkter, men det kan være for smått til å møte sterk vekst i behovet.

– Vi synes det er for få og at det går litt for tregt, bekrefter styreleder Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening.

Nærmere 53 prosent av alle nye biler som ble solgt i Norge i første kvartal var elbiler, og drøyt 12 prosent av den norske privatbilparken er nå elektrifisert.

– Men om lademulighetene ikke bygges ut, kommer det til å hemme omsetningen av elbiler og dermed mulighetene for å nå regjeringens mål om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025, sier Lund.

– Usikkert behov

Statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V) i Klima- og miljødepartementet bekrefter å ha mottatt henvendelsen fra Elbilforeningen, men skriver i en e-post til Kapital at det ikke er naturlig for dem å bistå med å opprette kontakt med Elon Musk eller andre representanter for næringslivet.

Lunde føler seg trygg på at markedskreftene vil klare å løse utfordringen med bygging av nok ladestasjoner, og sammenligner med utbyggingen av bensinstasjoner som fant sted da personbilen først gjorde sitt inntog i samfunnet.

“Regjeringen bruker Enova som virkemiddel til å støtte utbyggingen der det fortsatt ikke lønner seg for kommersielle aktører. Siden 2015 har Enova støttet utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler med til sammen omtrent 150 millioner kroner til 253 ladesteder. Bare i 2020 ble det gitt tilsagn om støtte på 64,5 millioner kroner til 25 nye ladesteder i Troms og Finnmark,” skriver Lunde.

Statssekretæren viser til at det ifølge nobil.no i dag er rundt 5.400 hurtigladere i Norge og omtrent 60 elbiler pr. hurtiglader. Han mener dermed at dagens lademuligheter for personbiler og lette varebiler er gode.

“Ladebehovet fremover er usikkert. Rekkevidden på nye elbiler blir stadig bedre, og flere lader bilen hjemme, spesielt i distriktene. Regjeringen har gjennomført flere tiltak for å øke lademulighetene også i byene, blant annet ved å gi andelseiere i borettslag og sameiere rett til å sette opp ladepunkter, og gjennom å stille krav i byggeforskriftene om at nye bygg skal gjøres ladeklare,” skriver Lunde videre.

Kapital har ikke lykkes med å komme i kontakt med Tesla i anledning denne saken.