<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Datasentre har blitt big business

Tiden er forbi da Microsoft kun var en leverandør av fysisk PC-utstyr og medfølgende programvarepakker. Nå omsetter tilsynelatende selskapets datasentervirksomhet for milliardbeløp i Norge.

Store penger i skyen: At stadig mer data lagres på datasentre er lønnsomt både for kundene og for Microsoft, sier finansdirektør Thomas Askeland. Foto: Microsoft
Næringsliv

Datasentertjenester har på kort tid blitt god butikk for Microsoft i Norge. Den globale megatrenden er at stadig mer befinner seg “i skyen”, både data og programvare. I praksis vil dette si at digitale eiendeler og verktøy som før lå lagret lokalt, nå befinner seg i gigantiske sentrale serverparker som de siste årene har poppet opp også her til lands.

Microsoft er blant de ledende aktørene innen denne utviklingen i Norge, og det har vært en viktig bidragsyter til at selskapet har levert eksepsjonell vekst de senere årene. Microsoft Norge nådde i fjor en omsetning på snaut 12,7 milliarder, en økning på nærmere 50 prosent fra året i forveien og mer enn en dobling fra 2020.

Kun noen få år etter oppstarten er det også store tall å spore i regnskapet til Microsoft Datacenter Norway. Her var omsetningen gjennom fjoråret på 1,2 milliarder kroner, opp fra 686 millioner året i forveien. Finansdirektør Thomas Askeland forteller at regnskapet til sistnevnte er konserninternt – datasentervirksomheten er underlagt et irsk selskap – og omsetningstallene er således ikke nødvendigvis representative for den reelle veksten. 

– Men det er helt reelt at vi har hatt stor vekst i Microsoft Norge de siste par årene. Utviklingen skjøt fart under pandemien, og siden har vi vært igjennom ekspressdigitalisering i Norge. Det har drevet veksten vår i Norge generelt, og ikke minst vært en bidragsyter til vekst også innen datasenter, sier Askeland.

Det er helt reelt at vi har hatt stor vekst i Microsoft Norge de siste par årene. Utviklingen skjøt fart under pandemien, og siden har vi vært igjennom ekspressdigitalisering i Norge.
Finansdirektør Thomas Askeland i Microsoft

Flere fordeler

Microsoft stiftet den norske datasentervirksomheten i Norge i 2018, og kunne åpne dørene til det første senteret omtrent to år senere. Selskapet har pr. i dag fire datasenterregioner i Norge. Dette har raskt tiltrukket seg en rekke kunder, både i det offentlige og næringslivet, som ønsker sine kjernedata lagret på norsk jord.

– Hensikten med datasentrene har vært å hjelpe våre partnere og kunder i offentlig og privat sektor med å flytte over til de ulike skytjenestene vi leverer gjennom Azure-plattformen vår, sier Askeland.

Han hevder at flytting til skyen har en rekke fordeler fremfor lagring lokalt, blant annet bedre driftssikkerhet – Microsoft reklamerer med oppetid på 99,99 prosent – samt at det kan være mer kostnadseffektivt, sikkert og energibesparende.

– Man får redusert energiforbruk ved å flytte til skyen, og gjennom det et lavere karbonavtrykk. Bærekraft er et helt avgjørende og viktig konkurranseparameter for datasentrene våre, sier finansdirektøren.

Vil vokse mer

Fremover har Microsoft fortsatt vekstambisjoner i Norge.

– Strategien vår er å tilby flest mulig kunder og partnere mest mulig kostnadseffektive og bærekraftige løsninger ved å hjelpe dem inn i skyen, sier Askeland.

For å få til dette peker Askeland på behovet for stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det trengs dialog med lokale myndigheter om blant annet regulering, men også sentrale myndigheter i spørsmål om for eksempel infrastruktur og energiforsyning.

– Vi har ingen konkrete mål eller planer å kommunisere på dette tidspunktet, men vi har klare ambisjoner om å fortsette veksten vi har hatt, som drives av partnerne og kundene våre. Jo mer trøkk derfra, jo mer vil vi vokse. Vi har langsiktige planer som vil sikre at vi til enhver tid kan dekke deres behov for kapasitet, sikkerhet og bærekraft i skyen.