<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fergerederier krever 135 millioner kroner av staten

Fergerederiene Fjord1 og Torghatten Nord krever at staten gir dem til sammen 135 millioner kroner i kompensasjon som en følge av at myndighetene innførte CO2-avgift på flytende naturgass i 2018. 

Vil ha kompensasjon: MF Stavangerfjord som tilhører rederiet Fjord1, går på en av fergerutene det strides om. Fergen bruker LNG som drivstoff.   Foto: Fjord1
Næringsliv

Andre uken i juni barket advokatene til fergerederiene Fjord1 og Torghatten Nord sammen i Oslo tingrett. Stridens kjerne er at det 1. januar 2018 ble innført CO2-avgift på flytende nedkjølt naturgass, kjent som LNG, noe som har ført til at utgiftene til de to fergerederiene økte. Økte dramatisk, skal en tro beregninger selskapene selv har foretatt. 

Dette var kostnader rederiene ikke hadde tatt høyde for da de inngikk kontrakt med staten på de aktuelle fergerutene, og som de mener må forstås som en uforutsett utgift. 

Staten ved Samferdselsdepartementet har gått med på at rederiene har krav på kompensasjon, men hvor stor kompensasjon er de uenige om. Fjord1 krever 58,8 millioner kroner med forsinkelsesrenter, mens Torghatten Nord krever 76,8 millioner kroner med renter. Det går frem av sluttinnleggene i saken. 

– Har allerede fått kompensasjon

Staten har som nevnt medgitt at rederiene skal ha kompensasjon, men de mener rederiene allerede har mottatt denne kompensasjon gjennom den såkalte nærsjøindeksen som beregner årlige kostnadsøkninger ved drivstoff, mannskap, reparasjoner m.m. Skulle rederiene nå få mer, vil de bli overkompensert, er statens påstand. 

“Kompensasjonen har de fått ved at CO2-avgift i 2017 ble tatt inn i en indeks som ligger til grunn for årlige justeringer av vederlaget,” skriver regjeringsadvokat Bjarne Snipsøyr i sitt sluttinnlegg. 

I løpet av hovedforhandlingene kom det frem at staten ikke er villig til å gi noe mer kompensasjon utover det som ligger i nærsjøindeksen, og ved hovedforhandlingens slutt sto de altså 135 millioner kroner fra hverandre. 

– Staten har feiltolket: Rederienes advokat, Morten Goller i Wiersholm, mener staten har feiltolket kontrakten og er skyldig kompensasjon. Foto: Iván Kverme

– Tolker kontrakten feil

“Statens vegvesen har tolket kontrakten feil når det er gjort fradrag i kompensasjonsbeløpet på grunn av nærsjøindeksens kostnadskomponent for CO2-avgift på marin gassolje (“MGO”). En objektiv fortolkning av kontrakten innebærer at Løyvehaverne har krav på å få hele den direkte CO2-avgiften kompensert,” skriver rederienes advokat, Morten Goller i Wiersholm, i sitt sluttinnlegg. 

Han vil ikke kommentere saken før det foreligger en avgjørelse. 

Da Finansavisen omtalte søksmålet på et tidlig stadium i 2021, var også rederiet Norled involvert. Rogaland fylkeskommune har siden inngått et forlik med Norled.

Regjeringsadvokat Snipsøyr har ingen kommentar utover opplysningene i sluttinnlegget.