<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Stadig vekk advokater som ringer meg

Tønsberg-mannen Tom Ravndal driver Facebook-siden “Vi som vil ta vare på allemannsretten i Færder kommune“. Dermed har han gjort seg upopulær blant hytteeiere som mistenkes for å ha bygget ulovlig eller hindret fri ferdsel i strandsonen i den populære øykommunen.

Startet rabalder: Tom Ravndal driver Facebook-siden “Vi som vil ta vare på allemannsretten i Færder kommune“ Foto: Privat
Næringsliv

Men Ravndal har mer på “samvittigheten”. Han er varsleren som startet prosessen som hittil har fått to personer dømt for grov korrupsjon, og flere lignende tiltaler er tatt ut i forbindelse med mulig ulovlig bygging på Tjøme. Etter at Ravndal satte NRK Vestfold på sporet av den mye omtalte korrupsjonssaken, har han fortsatt som innpisker i den store oppvasken etter byggeskandalene i Færder. Den omtalte Facebook-siden, som har rundt 1.900 følgere, driver han i samarbeid med Siri Smith Meyer Jonassen, lokalpolitiker fra SV.

– Det er en evig konflikt mellom de som ønsker å ferdes i strandsonen og de som ønsker å hindre ferdsel der. Det er flere betente forhold rundt dette, som handler om brudd på friluftsloven og byggeforbud i strandsonen samt ulovlig bygging. Dette henger ofte sammen, sier Ravndal.

– Hva fikk deg engasjert i temaet?

– Jeg har ikke noen personlig interesse i dette, men utviklingen hadde kommet til et punkt hvor jeg syntes at noen måtte si ifra, sier Ravndal, som forteller at det for hans del ligger en form for idealisme i bunn.

– Har prisutviklingen på sjøhytter noe å si for at mange prøver å bygge så mye som mulig for å heve verdien?

– Nei, det tror jeg har lite å si. I Færder har mange kjøpt forholdsvis gamle, dårlige hytter på kjempefine tomter til en svært høy pris. Nesten uten unntak er det første de gjør å rive og bygge nytt eller bygge på eksisterende hytte. Problemet er at i løpet av 20 år i Tjøme kommune har man – med det som er avdekket av kontakter og de midlene som har blitt brukt – fått lov til hva som helst. Og det bærer jo øya selvfølgelig preg av.

Varsler i fjæra: Tom Ravndal har møtt motbør når han stått opp mot rike hytteeiere i Færder kommune. – Noen hytteeiere lider tydeligvis av vrangforestillingen om at de i ly av sin posisjon og rikdom nærmest har en rett til å bryte loven, sier han. Foto: Privat

Truet med politianmeldelse

Ravndal driver flere Facebook-sider, men det er den nevnte siden som ligger hans hjerte nærmest. Der publiserer han vedtak, brev og dommer samt bilder og innlegg fra folk som vil ytre seg i sakens anledning. Og engasjementet er stigende.

– Da vi startet i 2018, var folk veldig redde. Det var upopulært og slett ikke i tiden å slåss for disse tingene. Etter hvert har dette endret seg, og pressen har også vært en viktig faktor som har fokusert på problematikken.

– Har du opplevd noe personlig ubehag ved at du har gått i spissen for dette?

– Ja. Det er stadig vekk advokater som ringer meg som representerer grunneiere som har noe på hjertet.

– Deres klienter føler seg uthengt?

– Ja. Jeg hadde nylig en telefonsamtale hvor en av grunneiernes advokat sa at klienten følte seg så uthengt at hun ville politianmelde.

– Forstår du at folk kan bli forbannet når dere publiserer ting som noen kan anse som private anliggender?

– Nei, overhodet ikke. Vi publiserer kun offentlige dokumenter som alle har tilgang til og som slett ikke er private.

Se også sak om krangel i hytteparadis s. XX