<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ny runde om skattetabbe

En feil med ligningsoppgaven til Sats Group, storeier i den børsnoterte treningskjeden SATS, førte til hele 29,7 millioner kroner i tilleggsskatt. Nylig var ankesaken oppe i lagmannsretten.

Eier fikk skattesmell: Sats Group, en av hovedeierne i treningskjeden som ble børsnotert i fjor, har fått 30 millioner kroner i tilleggsskatt, men er utholdende i sin motstand og har anket striden til lagmannsretten. Foto: NTB Scanpix
Skatt

Er det rett at et selskap må betale nær 30 millioner kroner i tilleggsskatt fordi ansatte i  revisorfirmaet det bruker, uten overlegg, gjør en glipp?

Ja, mener staten, og ja mente Oslo tingrett i fjor vår. Sats Group og deres revisorfirma mener fortsatt nei, og dermed fortsetter krangelen. Sats Group skiftet navn til Hfn Group i Brønnøysund i april, men er benevnt som Sats Group i saksdokumentene. Hfn Group sitter med 24,6 prosent av aksjene i den børsnoterte treningskjeden pr. 31. mai, ifølge hjemmesidene til SATS.

Partene har vært enige om at det ble gitt uriktige opplysninger. De er dessuten enige om at feilføringen ikke var forsøk på skatteunndragelse. 

Tabben skjedde da en nedskrivning på 549 millioner kroner i Sats Groups’ regnskap for 2014 ikke ble tilbakeført i ligningsformuen. Det ble våren 2015 besluttet å gjøre en nedskrivning på aksjene i et datterselskap. En slik nedskrivning kan gjøres regnskapsmessig, men gir ikke rett til et fremføring av underskudd – en skatteposisjon som kan gi fradrag på skatten i fremtiden. I skattemeldingen skulle derfor beløpet ha vært reversert. Sats Group ble ilagt tilleggsskatt av et inntektsgrunnlag på 549 millioner kroner.

– Har selv ansvaret

Oslo tingrett gav i fjor vår staten fullt medhold i sin påstand om at tabben ikke kunne unnskyldes som en “skrivefeil”, et begrep som brukes i skatteloven.

Advokat Henrik Vaaler hos Regjeringsadvokaten forklarer hvorfor staten mener dette er som seg hør og bør:

– Skatteytere står fritt til å anvende rådgivere når de fyller ut skattemeldingen, men skatteyter har da fortsatt ansvaret for at skattemeldingen som leveres inn i deres navn er korrekt. Dersom rådgiveren gjør en feil, identifiseres skattyter med denne. Dette er vanlig også på andre områder – for eksempel er en entreprenør ansvarlig for feil underentreprenøren gjør, anfører han til Kapital.

Dersom rådgiveren gjør en feil, identifiseres skatteyter med denne.
Advokat Henrik Vaaler ved Regjeringsadvokaten

– Ikke med meningen

Advokat Bettina Banoun i Wiersholm, som representerer Sats Group, ønsker ikke å kommentere saken, utover det som er offentlig kjent. I sluttinnlegget til Sats Group til Borgarting heter det blant annet at selvangivelsen ble fylt ut med dataprogram, og feilen bestod i en manglende skattemessig korrigering av en regnskapsmessig disposisjon.

– Ved utfyllingen fikk selvangivelsen et innhold som utfylleren ikke mente å gi den, og dette utgjør en “skrivefeil” i lovens forstand, anfører Sats Group i sluttinnlegget.

Det argumenteres videre for at tilleggskatten uansett må reduseres fordi den er å anse som straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), og det pekes da på kravet om forholdsmessighet mellom handling og reaksjon som fremkommer i EMK.

– Opplagt tastefeil

Revisorfirmaet Deloitte er oppført som partshjelper i ankesaken. Deloitte har følgende kommentar til saken:

– Deloitte er som revisor lovpålagt taushetsplikt hva gjelder revisjonsklienter. Vi kan derfor ikke gi kommentarer til sakens innhold, utover at vi erkjenner at det har skjedd en feil hos Deloitte i denne saken. Det er en opplagt tastefeil, men den er likevel sterkt beklagelig, slår partner og kommunikasjonsdirektør Frode Vik Jensen fast i en e-post til Kapital.

– Er det noen diskusjon mellom Sats Group og Deloitte om hvem som sitter med ansvaret for feilen?

– Det er helt naturlig at en diskusjon om erstatning kommer opp. Foreløpig er det hypotetisk, og ikke noe vi kan kommentere videre, svarer Jensen.