<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Null i ligningsformue?

Ligningsformuene som blir offentliggjort i høst vil som vanlig være til dels langt lavere enn de reelle formuene. Men helt forduftet er ikke ligningsformuen til Petter Stordalen.

How high? Ikke null i hvert fall, når det gjelder ligningsformuen til Petter Stordalen. Foto: NTB
Skatt

Etter hvert som ligningstallene for 2019 blir offentlige utover høsten, vil det bli klart hvor store, eller mikroskopiske, disse er sammenlignet med de reelle formuene. Kapital har hentet ut skattetallene for noen få personer i toppen av listen over Norges 400 rikeste, blant dem som allerede er klare.

For Petter Stordalen forventet vi å se et tall på omtrent samme nivå som i 2018, rundt en halv milliard kroner, all den tid hotellkongen fortsatt eier 25 prosent av hovedselskapet Strawberry Holding. Hans stemmeandel er høyere, men eierandelen har vært lik etter at barna kom inn på eiersiden for noen år siden.

Forbløffelsen var derfor stor da vi fikk ut ligningstall som viste null – 0 – i netto formue for Stordalen. Men dette er feil, opplyser han via sin kommunikasjonssjef Ida Holen:

– Ligningen som ligger ute er feil. Ny, korrekt ligning er sendt inn etter at Petter Stordalen selv varslet om feilen.

Kan flytte verdsettelsen

Det ble foretatt en kapitalutvidelse i Strawberry Holding på tampen av 2019. I skattesammenheng er slike kapitalendringer kjent for å kunne være et grep for å flytte verdsettelsestidspunktet (fra 31. desember 2018 til 31. desember 2019), noe som lønner seg for holdingselskaper med børsnoterte aksjer som har falt i løpet av året. Men i den kategorien bemerket ikke Stordalen seg i fjor. 

Det er i år at det ikke-børsnoterte hotellimperiet har fått en real nesestyver. Dette kan forventes å sette sitt preg på skatteformuen også, men ikke før tidligst i ligningen for 2020, som blir klar om et år. I mellomtiden bør ingen bli overrasket om det foretas en ny kapitalendring i Strawberry Holding mot slutten av inneværende år.

Sveaas opp, Must ned

Ligningsformuen til Christen Sveaas falt litt i 2019, til 1,4 milliarder fra 1,6 milliarder kroner, viser de ferske skattetallene. Formuen til investoren var imidlertid på 5,6 milliarder kroner på fjorårets 400 rikeste-liste (Sveaas bykset til 8,9 milliarder på årets liste). “Rabatten” fra vårt formuesanslag til ligningen var dermed på ca. 75 prosent for Sveaas i 2019, hvilket er helt normalt for de med store formuer.

Forskjellen mellom ligningsformue og 400-listen er langt større for Erik Must, som har fordelt det meste av eierandeler på barna, men sitter med stemmekontroll gjennom A-aksjer. 

Must hadde en ligningsformue på 182 millioner kroner i fjor, opp fra 170 millioner kroner i 2018. Den reelle formuen på 400-listen, der vi tilordner alt til Erik Must som familieoverhode, var i fjor 6,2 milliarder kroner. Formuen var da litt ned fra 2018, men fortsatt 34 ganger høyere enn ligningsformuen for 2019, når vi ikke inkluderer ligningsformuene til arvingene.

I år går Must opp igjen på 400-listen, mens vi må vente enda et år med å se ligningstallene for 2020. Men man trenger ikke være synsk for å spå at den forblir en brøkdel av verdiene han reelt sett rår over via A-aksjer.

Store forskjeller

Sist Kapital sjekket et større antall av landets rikeste, basert på 2018-ligningen i fjor, utgjorde ligningsformuen blant landets 50 rikeste med norsk bosted, når vi også inkluderte eventuelle arvinger, bare ca. 30 prosent av våre anslag på reell formue (70 prosent rabatt). 

De store differansene skyldes reglene for verdsettelse på ligningen, ikke minst den store forskjellen mellom unoterte selskaper og børsnoterte.

De fleste skjønner hvordan boligformuen forsvinner fra ligningen. Primærbolig lignes normalt ut fra 25 prosent av markedsverdien (rabatt på 75 prosent). Eier man da en bolig til 10 millioner kroner og har 2,5 millioner kroner i lån, blir ligningsformuen null.

Børsnoterte aksjer fastsettes til 75 prosent av kursen ved årsslutt. Ikke-børsnoterte aksjer fastsettes derimot som hovedregel til 75 prosent av verdien ved årets begynnelse.

Regnskap vs. markedsverdier

Utgangspunktet for verdsettelsen av unoterte selskaper på ligningen er dessuten regnskapsverdier. Driftsselskapet for et hotell i Nordic Choice-kjeden til Stordalen blir verdsatt til summen av innredning, varebeholdning osv., fratrukket gjeld, minus rabatten for driftsmidler på 25 prosent. Denne måten å fastslå verdsettelse på avviker dermed fra den på børsen eller 400-listen, der hhv. investorer og Kapital forsøker å vurdere nåverdien av fremtidig inntjening for hotellet.

Forskjellene mellom ligning og markedsverdier blir dermed garantert mindre for en hotelleier som Stordalen i 2020 enn året før, selv om ligningsformuen også skulle falle endel. Hotellkongens formue (antatt markedsverdi) er som kjent ned drøyt 10 milliarder kroner på årets 400-liste.