<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Mangler kunnskap om rike og utflytting

Frp utfordret nylig regjeringen på hvilken kunnskap den har om skattemotivert utflytting. Kutt i formuesskatt er på kravlisten til FrP foran forhandlingene om revidert, men ikke øverst.

Mangler kunnskap om utflytting: Finansminister Jan Tore Sanner mener det er krevende å skille skattemotivert utflytting fra annen utflytting. Foto: NTB
Skatt

Som Kapital omtalte i nr. 8, har NHHS Consulting gjennomført en spørreundersøkelse blant flere enn 100 av Norges rikeste, der over 60 prosent svarer at de “i høy grad” vil vurdere å ta med seg formuen ut av landet dersom formuesskatten blir slik Ap går til valg på.

Rapporten ble nylig tema i en skriftlig spørsmålsrunde mellom Morten Ørsal Johansen (FrP) i Finanskomiteen på Stortinget og finansminister Jan Tore Sanner (H).

Johansen spør her om Finansdepartementet har en oversikt over omfanget av antatt skattemotivert utflytting på lang sikt, og hvilken effekt utflytting av investorer har på sysselsetting og investeringer i norske vekstbedrifter.

– Rapporten fra NHHS Consulting reiser interessante problemstillinger og baserer resultatene sine på en spørreundersøkelse blant de 400 rikeste i Norge. Basert på innspill fra og samtaler med relevante aktører finner de blant annet at det er risiko for at formuende flytter ut dersom formuesskatten øker, svarer Sanner.

Sanner skriver videre at “det er krevende å skille skattemotivert utflytting fra annen utflytting, og det er flere grunner til at personer velger å emigrere” og at departementet “har derfor ikke god kunnskap om omfanget av utflytting som kan være relatert til formuesskatten”.

– Tynt datagrunnlag

Sanner viser også til rapporten fra Frischsenteret og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om formuesskatt fra i fjor.

“Forfatterne finner at effekten av formuesskatt på flytting er positiv, og klart økende med skattebyrden,” skriver Sanner, men legger til at det i denne rapporten “presiseres at datagrunnlaget er tynt og med få utflyttinger, og at resultatene derfor bør tolkes med forsiktighet.”

Johansen kommenterer svaret slik overfor Kapital:

– De har et tynt tallgrunnlag, og det har jeg forståelse for, men da bør de kunne skaffe et bedre. Men jeg ser også at statsråden er enig i spørsmålet og begrunnelsen, at det er utfordringer med formuesskatten. Derfor er det interessant at vi ligger inne med et forslag og at Høyre nå har mulighet til å vise at de også vil gjøre noe med det.

Om det blir forhandlinger vil formuesskatten ligge høyt oppe.
Morten Ørsal Johansen (FrP), Finanskomiteen

Hovedkrav er avgiftskutt

FrP fremmet nylig et forslag om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Dette kan bli trukket inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, der det er lagt opp til behandling i Stortinget 18. juni.

Høyres plan A er å bli enige med FrP om budsjettet, slik regjeringen har gjort hvert år siden 2013. På spørsmål fra NTB om det kan skje noe på formuesskatt, svarte Høyres Mudassar Kapur:

– Det får samtalene vise. Men vi har jo kuttet formuesskatten betraktelig i vår regjeringsperiode, også i 2021-budsjettet.

FrPs Hans Andreas Limi har overfor NTB varslet at avgiftskutt på grensehandelsutsatte varer vil bli et hovedkrav i forhandlingene om revidert, der partiet også krever en milliard ekstra til psykiatrien og lavere fergetakster.

– Kutt i formuesskatt ligger altså ikke på topp tre av deres krav?

– Du setter noen krav som er absolutte, så har du et forhandlingsgrunnlag, men om det blir forhandlinger vil formuesskatten ligge høyt oppe. Vi legger inn et forslag i revidert om det, og da mener vi noe med det. Det er Høyre som er nøkkelen her, mener Johansen.