<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

En farlig børshøst

Frem til tredjekvartalsrapportene foreligger, forblir investorene svært forsiktige i sin børsadferd. Deres entusiasme får heller ikke noe oppsving av de løpende makrotallene, som varsler om en blytung vinter med fortsatt stigende renter og voldsomme inflasjonsrater.    

Ingen jubelscener nå: De bredeste glisene må nok Christine Lagarde, president i Den europeiske sentralbanken, legge til side når hun utover høsten vil måtte meddele flere nye rentehevninger.  Foto: Alex Kraus/Bloomberg / Bloomberg
Investor

Det er de løpende makrodataene som i bunn og grunn nå styrer aksjemarkedene, inkludert også hovedretningen på Oslo Børs. Og det er det også svært gode grunner til, all den tid så vel den amerikanske og europeiske sentralbanken, som vår egen, står hardnakket på at styringsrentene skal opp.