<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

En farlig børshøst

Frem til tredjekvartalsrapportene foreligger, forblir investorene svært forsiktige i sin børsadferd. Deres entusiasme får heller ikke noe oppsving av de løpende makrotallene, som varsler om en blytung vinter med fortsatt stigende renter og voldsomme inflasjonsrater.    

Ingen jubelscener nå: De bredeste glisene må nok Christine Lagarde, president i Den europeiske sentralbanken, legge til side når hun utover høsten vil måtte meddele flere nye rentehevninger.  Foto: Alex Kraus/Bloomberg / Bloomberg
Investor

Det er de løpende makrodataene som i bunn og grunn nå styrer aksjemarkedene, inkludert også hovedretningen på Oslo Børs. Og det er det også svært gode grunner til, all den tid så vel den amerikanske og europeiske sentralbanken, som vår egen, står hardnakket på at styringsrentene skal opp. Nærmest koste hva det koste vil, alt med tanke på å slå ned inflasjonstrykket. 

Fra et fundamentalt ståsted betyr det at de økte rentene også løfter diskonteringsratene, som betyr at selskapenes fremtidige frie kontantstrømmer blir mindre verdt, beregnet i dag. Kostnadstrykket er samtidig økende, med andre ord stiger nå sannsynligheten for at analytikerne kan se seg nødt til å nedjustere flere av sine aksjekursmål. 

Investorene bør uansett følge godt med på hva selskapstoppene selv kommer med av signaler og føringer inn mot neste års inntjeningsutsikter når de nå slipper sine respektive tredjekvartalsrapporter om ikke altfor mange ukene. 

Oljen holder stand 

Selv om det fortsatt er flere måneder igjen av børsåret, vil man likevel kunne konkludere med at energiaksjene på Oslo Børs i snitt vil levere utbyttejusterte avkastningsrater for inneværende år ingen kunne forutse på tampen av 2021. I gjennomsnitt har de så langt i 2022 levert en avkastning på rundt 60 prosent, og hovedforklaringen er som alle vet de høye olje- og gassprisene. 

Også offshore serviceselskapene på Oslo Børs dyttes stadig opp i kurs, og støttet av de lyse industriutsiktene ser man ikke overraskende nå fremveksten av aksjestøttende selskapstransaksjoner. Nylig ble det meldt at Aker Solutions    etablerer et nytt selskap for undervannsvirksomheten sammen med gigantene Schlumberger og Subsea 7   . Tilsvarende har seismikkselskapet Tgs    så langt i år vært ivrig med å sikre seg ny kapasitet gjennom flere oppkjøp, som budet på konkurrenten MagseisMseis meldt for et par måneder siden. Vi forventer flere slike initiativer på tvers av servicenisjene, nettopp støttet av de gode industriprognosene –som helt sikkert blir ytterligere bekreftet når meglerhuset Pareto Securities nå senere i september avholder sin energikonferanse. 

Vi velger derfor å opprettholde en tung energimiks i Kapital-porteføljen også for de kommende uker, og beholder derfor både Subsea 7   , TGS   og Borr Drilling   samt Norske Skog   og Kahoot!Kahot.     

Men prisveksten vil ingen enda ta

Energiselskapene lever altså sitt eget liv på Oslo Børs, og trosser dermed de alarmerende høye inflasjonstallene – men også de stigende diskonteringsrentene, da deres fremtidige kontantstrømmer antas å øke såpass voldsomt at man likevel kan forsvare høyere verdsettelsesmultipler. De øvrige sektorene henter ikke ut fordelene de stigende råvareprisene gir energisektoren, men hemmes tvert imot av råvare- og energimarkeder i stor ubalanse. 

Disse ubalansene spiller seg også ut i prisstatistikker; her hjemme ligger den årlige inflasjonsraten nå på nesten syv prosent og gir rammer for nye renteøkninger. Det gjør det også i eurosonen i takt med en prisstigningstakt på over ni prosent, et nivå man aldri før har registrert. I Storbritannia kunne nylig Financial Times rapportere at mange investorer nå tilpasser porteføljene sine inn mot en styringsrente til våren på fire prosent, mot dagens rente på 1,75 prosent. 

Høsten blir tøff på Oslo Børs, på tvers av sektorene, men med unntak for energiselskapene, der mer eller mindre alle sammen nå bader i kontanter.