<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fortsatt gode utsikter

Helge André Martinsen er Norges beste oljeanalytiker i 2022.

Helge André Martinsen, DNB Markets Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

Alder: 49
Utdannelse: Sivilingeniør fra NTH
Erfaring: Saga Petroleum, Statoil/Equinor, Hydro, Nordea Markets, DNB Markets fra 2013

Nok en gang inntar Helge Andre Martinsen førsteplassen som Norges beste oljeanalytiker. Han beskriver 2022 som et todelt år så langt.

– Første halvår var preget av bekymringer rundt tilbudssiden i oljemarkedet etter Russlands invasjon av Ukraina, med mulig bortfall av russisk oljeproduksjon. Andre halvår har vært preget av resesjonsfrykt, med tilhørende bekymringer for verdens oljeetterspørsel, sier han.

Endringene i dynamikk og sentiment i oljemarkedet har dog blitt overskygget av ekstreme og volatile gasspriser i Europa. Dette har selvsagt preget dialogen med kundene gjennom året, forteller analytikeren, som synes diskusjonene med investorene er noe av det mest inspirerende med analytikerjobben.

Totalt sett mener vi at oljemarkedsbalansen vil fortsette å være stram, til tross for en kraftig brems i verdensøkonomien, og at ledig produksjonskapasitet globalt fortsatt vil være på ubehagelig lave nivåer de nærmeste årene.

Fremover er det fire faktorer som vil være viktige å følge med på, ifølge Martinsen.

– EUs embargo mot russisk olje trer i kraft mot slutten av året, og vi tror dette vil føre til et fall i russisk oljeproduksjon. I tillegg vil slipp av olje fra strategiske lagre (SPR) bremse kraftig inn i 2023, og fjerne et kunstig tilbud i markedet. Den tredje faktoren dreier seg om oljeserviceindustrien i USA, som mer eller mindre er utsolgt for kapasitet, noe som vil begrense veksten i skiferoljeproduksjon fremover. Den siste er viljen OPEC+ har til å beskytte oljeprisen, på et høyere nivå enn tidligere, med produksjonskutt.

– Hvordan ser du på utviklingen videre?

– Totalt sett mener vi at oljemarkedsbalansen vil fortsette å være stram, til tross for en kraftig brems i verdensøkonomien, og at ledig produksjonskapasitet globalt fortsatt vil være på ubehagelig lave nivåer de nærmeste årene. Og når veksttakten i verdensøkonomien normaliseres, er det risiko for at ledig produksjonskapasitet uttømmes helt. Dermed mener vi utsiktene for oljeindustrien ser lyse ut fremover, med vedvarende høye oljepriser.

Norges beste oljeanalytikere

Olje 2022 2021 2020
Helge Andre Martinsen (DNB Markets) 24,1% 24,2% 11,3%
Oddvar Bjørgan (Carnegie) 23,6% 22,0% 21,5%
Teodor Sveen-Nilsen (SB1 Markets) 22,0% 14,8% 16,0%

Oddvar Bjørgan, Carnegie Foto: Iván Kverme

Teodor Sveen-Nilsen, Sparebank1Markets Foto: Iván Kverme