<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Stor korreksjonsfare

Verdensøkonomien står foran adskillige utfordringer i tiden som kommer. Globale vekstanslag for 2023 kuttes på løpende bånd, noe som i neste omgang gir et dystert bakteppe for store deler av syklisk industrisektor.  

Mørket siger på: Aluminiumsprisen er kraftig ned fra i våres, et uttrykk også for at verdensøkonomien går en tøff periode i møte. Likevel kan konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro konstatere at selskapets aksjekurs ligger nær historiske kurstopper.   Foto: Terje Pedersen/NTB
Investor

Til tross for et rykk i aluminiumsprisen i høst har prispilene pekt kraftig ned fra i våres, med en nedgang på over 30 prosent. Norsk Hydro-kursen har dog steget markant i år, til tross for at et flertall av analytikerne har aksjen på sine salgsanbefalingslister. 

– Salgsanbefalingen bygger på vårt negative syn på aluminiumsprisen. Aluminiumsanalysebyrået Wood Mackenzie forventer at kinesisk aluminiumsproduksjon vil stige med totalt åtte prosent frem til 2024, samtidig som aluminiumssmeltere i Kina får lavere energikostnader som følge av at den innenlandske kullproduksjonen er opp elleve prosent fra i fjor til i år. I skrivende stund er etterspørselsveksten for aluminium fortsatt positiv, men vi ser allerede klare tegn til lavere etterspørsel i Europa, og en potensiell resesjon vil trolig slå svært negativt ut for aluminiumsprisen, uttalte Niclas Gehin til Kapital tidligere i høst.

DNB Markets-analytikeren viste samtidig til at om man ser på de fire siste resesjonene i amerikansk økonomi, har den globale etterspørselen etter aluminium typisk falt med fem prosent i perioden der aluminiumsprisen har bunnet ut under 1.500 dollar pr. tonn. 

I dag ligger prisen på rundt 2.400 dollar pr. tonn. Også meglerhus som Nordea Markets og SpareBank 1 Markets er skeptiske til Norsk Hydro-aksjen, som på tampen av 2022 faktisk handles nær all-time high-nivåer. Som sådan er syklisk industri naturligvis sårbar når resesjonstendensene globalt sprer om seg, og dette kan i høyeste grad nå også ramme Norsk Hydro-eierne til neste år. 

Overraskende bred analytikerstøtte 

Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs frykter et klart børsfall på Wall Street på starten av 2023, drevet av klare resesjonstrekk ved amerikansk økonomi – men at børsen senere henter seg godt inn igjen utover i annet halvår. I høst har man sett et klart fall i de lange amerikanske statsobligasjonsrentene; dette viser godt at investorene posisjonerer seg for en tydelig svekkelse av så vel amerikansk som global økonomi. Resesjonstendenser til tross, flere av de sykliske selskapene på Oslo Børs har fortsatt full støtte fra analytikerne. 

– Vi forventer rekordsterke resultater for 2022. Dette er i hovedsak drevet av høye energipriser og begrenset kraftintensiv produksjon, og har resultert i høye referansepriser for Silicon Products. Elkem   på sin side har sikret det meste av kraften de trenger på lange kontrakter, noe som bidrar til at selskapet er veldig konkurransedyktig, og realiserer høye marginer. Motsatt er silisiummarkedet i Kina preget av svakere etterspørsel, delvis grunnet covidrestriksjoner, som har resultert i lave priser. Etter vårt syn er det kortsiktige utfordringer, og underliggende er markedet sterkt, hvor særlig bilindustrien bidrar mye for etterspørselen av silisium, uttalte nylig Pareto Securities-analytiker Kenneth Sivertsen til Kapital. Også selskaper som Yara   og Norske Skog   har bred analytikerstøtte, selv med utsikter til et krevende år for verdensøkonomien. For Yaras del bygger hovedargumentene blant annet på at det globale ureamarkedet fortsatt preges av gode langsiktige etterspørselsdrivere i en verden som trenger sikre matforsyningslinjer.    

Kraftige resesjonsvarsler 

Analyse- og rådgivningsselskapet Capital Economics spår i sin siste makrorapport at de viktigste markedene i Vesten sannsynligvis er på vei inn i en resesjon, mens de asiatiske økonomiene ventes å utvikle seg svakt i tiden som kommer. På den annen side dukker det opp mer lystige rapporter; Citigroup spådde nylig at prisen på jernmalm vil stige til opptil 150 dollar pr. tonn ved utgangen av juni 2023. Den amerikanske investeringsbanken viser til Kinas gradvise gjenåpning, som ligger an til å revitalisere deler av kinesisk økonomi. Likevel, nye kinesiske eksport- og importdata er oppsiktsvekkende svake – noe som i seg selv gir klare føringer om at syklisk industri, i sin alminnelighet, går et høyst usikkert år i møte.