<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Løsner det for Aker BP-eierne etter tre måneders ørkenvandring?

Ja, mener et kobbel analytikere Kapital har snakket med. 

Kommer nye kursløft? Ja, mener et kobbel analytikere, som altså spår at Aker BP, under ledelse av Karl Johnny Hersvik, fint bør kunne forsvare klart høyere kurser enn dagens.  Foto: Iván Kverme
Investor

For en real ørkenvandring har det vært, sett i lys av at Aker BP-kursen siste tre måneder ikke har rikket seg av flekken. Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet toppet ut på kurser tett oppunder 400-streken i fjor sommer, men har siden beveget seg i et kursintervall på mellom 300 og 350 kroner. På dagens kurser, rundt 310, har selskapet en markedsverdi på 195 milliarder kroner – men dette er for lavt, mener et klart flertall av analytikerne, som hos Pareto Securities. Før jul nedjusterte riktignok meglerhuset kursmålet til 400, fra tidligere 440, men man opererer likevel med en klar kjøpsanbefaling. I analysen heter det blant annet at Aker BPs lave belåningsgrad og voksende produksjonsbase med en driftskostnad på syv dollar pr. fat oljeekvivalent gir en robusthet gjennom ustabile tider som er uten like. I tillegg ser meglerhuset potensial for ekstraordinære utbytter på toppen av den implisitte guidede utbytteyielden på litt over syv prosent for 2023, ettersom nettogjelden er ned rundt to milliarder dollar på årsbasis. Meglerhuset har selskapet i sin januarportefølje over foretrukne aksjer, og mener samtidig kursen kan få fornyet støtte knyttet til selskapets kapitalmarkedsdag den 8. februar, to dager før fjerdekvartalsrapporten presenteres. Den brede analytikeroptimismen henger også sammen med deres optimistiske oljeprissyn – ikke bare har man opplevd gode prisøkninger så langt i år, men mer antas altså å være underveis, særlig støttet av den kinesiske gjenåpningen. Stadig stigende oljepriser vil sånn sett øke sjansene for nye analytikeroppgraderinger.  

 

Analytiker Daniel Stenslet, Arctic Securities Foto: Arctic Securities / Arctic Securities

Kjøp! Analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 380

– Det er flere grunner til at vi liker Aker BP. Selskapet har et rendyrket fokus på olje og gass på norsk sokkel, kan vise til god historikk både organisk og gjennom oppkjøp, samt at de kun investerer i prosjekter som vil gi verdiskapning ned til 40 dollar fatet. Vi mener også at caset ser oversiktlig ut i årene fremover – vi har relativt god visibilitet på reserver, produksjonsnivå, investeringer og driftskostnader, og vurderer derfor oljeprisen som den største usikkerhetsfaktoren. På kurs 300 kroner mener vi aksjen priser inn en varig oljepris på rundt 70 dollar pr. fat – et nivå vi ikke synes er spesielt krevende siden både våre kortsiktige og langsiktig prisestimater ligger høyere. Når vi står ved inngangen til 2023, mener vi det meste taler for et “higher for longer”-scenario for energipriser, riktignok med mer moderate prisnivåer enn de høyeste pristoppene vi så i 2022. 

– I oljemarkedet tror vi på en snittpris på 100 dollar for brentoljen de neste to årene, understøttet av kinesisk gjenåpning som bør gi et betydelig etterspørselsløft, noe reduksjon av russisk produksjon drevet av sanksjoner, i tillegg til at tømmingen av amerikanske strategiske oljelagre vil opphøre og potensielt reverseres noe.

Analytiker Steffen Evjen, DNB Markets. Foto: FA TV

Kjøp! Analytiker Steffen Evjen i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 390.  

– Aker BP-aksjen hadde en svak avslutning på fjoråret med en avkastning i desember som var dårligere enn andre oljeaksjer. Vi tror hovedårsaken til dette var selskapets offentliggjøring av det økte kostnadsnivået i PUDene de leverte før nyttår. Vi estimerer nå at selskapet vil bruke totalt 24 milliarder dollar i investeringer gjennom årene 2023 til 2028, opp fra 17 milliarder dollar guidet ved andrekvartal i fjor. Dette tilsvarer en kostnadsøkning på drøye 40 prosent, som tydeligvis har skremt vekk endel investorer. I våre øyne er det relativt liten grunn til bekymring, til tross for at prisene øker på tjenestene som skal bidra til Aker BPs produksjonsvekst fremover. 

– Det er essensielt å huske på at Aker BP vil ha en unik eksponering og beskyttelse via skattepakken, som gjør at myndighetene tar majoriteten av eventuelle kostnadsøkninger. Tommelfingerregelen er at en ti prosentpoeng økning i kostnader kun vil slå ut ett prosentpoeng på verdsettelsen. Med en sterk produksjonsvekst i 2023 gjennom Sverdrup fase 2 tror vi på en symbolsk økning i utbyttet i år, men det er fortsatt slik at majoriteten av verdiskapningen i Aker BP er bakt inn i andre halvdel av dette tiåret. Vi har en kjøpsanbefaling på Aker BP og 390 i kursmål.