<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kursfallet i Gjensidige gir er en super kjøpsanledning

Skuffende fjerdekvartalstall ga ramaskrik og aksjonærverdier for fem milliarder kroner forsvant som dugg for solen. Et kursfall ned til rundt 180 kroner for Gjensidige-aksjen mener vi representerer en utmerket inngangskurs i et bunnsolid selskap som fortsatt vil tilgodese sine eiere med generøse utbytter.

Lysere kursutsikter: Det har ikke helt gått veien for Gjensidige-aksjen etter at Geir Holmgren i fjor vinter overtok som ny konsernsjef. Men vi forventer bedre kvartalstall fremover, noe som rettferdiggjør en berettiget kursoptimisme. Foto: Brian Cliff Olguin
Investor

– Solid drift, effektive pristiltak, god risikoseleksjon og streng kostnadskontroll resulterte i et solid forsikringsresultat for kvartalet og for året som helhet. Avkastningen på investeringsporteføljen gjenspeiler markedsforholdene. Utsiktene for Gjensidiges forsikringsresultat er fortsatt gode. Styret foreslår at det utbetales et ordinært utbytte på 8,25 kroner pr. aksje, skrev skadeforsikringsgiganten i forbindelse med fremleggelsen av dets fjerdekvartalstall. 

Men investorene lot seg ikke overbevise av rapporten, selv om den blant annet viste at premieinntektene fra skadeforsikring økte med litt over ni prosent til rundt åtte milliarder kroner, en signifikant økning målt mot samme kvartal i 2021.