<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Stor børsturbulens venter

Ved våre aksjeprognoser for 2023 varslet vi et ganske så turbulent halvår på Oslo Børs, før det utover i annet halvår ville dra seg mer til i positiv retning, støttet av rentekutt. Prognosen står seg godt så langt i år – men store amerikanske bankforstyrrelser gir rom for enda mer børsstøy utover våren.          

Mye å hanskes med, nå: Inflasjonen skal stagges, samtidig som det må tas hensyn til de akselererende bankurolighetene. Oppgavene står i kø utover våren for den amerikanske sentralbanken under ledelse av Jerome Powell.  Foto: Bloomberg / Bloomberg
Investor

For sjelden har børssikten vært mer grumsete enn hva tilfellet er akkurat nå. Listen over makroøkonomiske utfordringer er lang, der investorene fortsatt må tilpasse seg utsikter til enda flere renteøkninger, globalt som her hjemme. Samtidig spiller en, foreløpig, mild bankkrise seg akkurat nå ut i USA som ifølge kapitalforvaltningsgiganten Pimco vil være drivende for en potensiell amerikansk resesjon. På Oslo Børs har kursturbulensene derfor skutt fart, og store børssvingninger er bare noe investorene må belage seg på mer av utover våren. 

Dette til tross – vi holder fast på vår bransjeprognose for offshoresektoren i år, nemlig at et voldsomt aktivitetsoppsving er i ferd med å rulles ut, og det på bred basis. Dette gir føringer om en fortsatt høy oljevekting i Kapital-porteføljen, selv om oljeprisen er under klart press som følge av den generelle usikkerheten som nå rir finansmarkedene. 

Råsterkt oljemarked venter  

Og budskapet fra Det internasjonale energibyrået, IEA, gir håp om en fornyet støtte for de oljerelaterte aksjene på Oslo Børs, da de i sin siste månedsrapport meldte om utsikter til et råsterkt oljemarked. Byrået venter rekordetterspørsel etter olje mot slutten av året, først og fremst som følge av gjenåpningen i Kina. Prognosen heller faktisk mot at dagsetterspørselen i fjerdekvartal når et snittvolum som er over tre millioner fat høyere enn målt mot tilsvarende volumer nå i førstekvartal. Blant energianalytikerne er det en gjengs oppfatning om at oljeservicesektoren som sådan står foran gode år. 

– Vårt syn på energisektoren har egentlig ikke endret seg veldig mye i de seneste månedene. Selv med noe risiko for en svekket makroøkonomisk utvikling venter vi et relativt stramt oljemarked og høye priser, uttalte nylig Haakon Amundsen til Finansavisen. ABG Sundal Collier-analytikeren refererte samtidig til operatørselskapenes ferskeste kvartalsrapporter som viser at olje- og gassinvesteringene er på vei opp, støttende for selskaper som blant annet TGS   og Subsea 7   . Amundsen mener man trolig er inne i en flerårig oppgangsperiode, og selv om kursene kan svinge endel på kort sikt, bør man fortsatt eie kvalitetsaksjer som TGS   og Subsea 7   . Også hos Citigroup råder optimismen; nylig oppjusterte den amerikanske investeringsbanken kursmålet på Subsea 7-aksjen fra 130 til 170, og gjentok dermed sin tidligere kjøpsanbefaling. Vi beholder som nevnt oljevektingen selv i en turbulent børsperiode med tilhørende kortsiktig oljeprispress, og lar således både Subsea7   , TGS     og Borr Drilling   ligge i porteføljen.

Kahoot!-revansje i luften 

Vekstselskapet Kahoot!Kahot har fått god kursstøtte siste uker, tross betydelige nedsalg fra en av dets hovedeiere, Jan Haudemann-Andersen. Investorer og analytikere er altså gjennomgående mer positive til aksjen, som hos ABG Sundal Collier der man nå opererer med et kursmål på 30. Kahoot!-ledelsen er også optimistiske og forventer at de bokførte inntektene skal overstige 170 millioner dollar i 2023 med en EBITDA-vekst på 40 prosent kombinert med en solid fri kontantstrøm. Til sammenligning hadde Kahoot!Kahot bokførte inntekter på 146 millioner dollar i 2022, hvilket betyr at læringsplattformselskapet ser en vekst på minst 16 prosent i år. For førstekvartal forventes bokførte inntekter på mellom 39 og 40 millioner dollar, hvilket er på nivå med inntektene i fjerdekvartal, men likevel 15 prosent høyere enn ved tilsvarende periode i 2022. I skrivende stund har Kahoot!Kahot en markedsverdi på litt over ti milliarder kroner etter en kursoppgang siden årsskiftet på ti prosent.  

I sum gjør vi ingen endringer i Kapital-porteføljen, som siden årsskiftet fortsatt har et klart forsprang målt mot Hovedindeksen.