<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fortsetter den massive kursoppgangen i Frontline?

Vi spurte to analytikere om veien videre for Frontline. Hvem får rett, Jørgen Lian i DNB Markets eller Håvard Lie i Danske Bank?

Mr. Tank: Hovedaksjonær i Frontline, investor John Fredriksen, kan glede seg over nye solide formueshopp i takt med tankfesten på Oslo Børs.  Foto: Iván Kverme
Investor

Frontline fosser frem på Oslo Børs, og det ikke uten grunn. I fjerdekvartal, eksempelvis, leverte det John Fredriksen-kontrollerte rederiet sitt beste kvartalsresultatet siden andrekvartal 2008 med et resultat før skatt på 240 millioner dollar, tilsvarende to og en halv milliard kroner. Frontline-aksjen har også fått god drahjelp av de friske utbyttene som nå iscenesettes, og for andre halvår 2022 betaler rederiet et utbytte på nær to og en halv milliard kroner. Børsfesten har vært formidabel siden kursen vendte oppover høsten 2021, og bare det siste året er den opp 150 prosent. I dag prises selskapet til nær 140 milliarder kroner, men dette er likevel for lavt, mener et klart flertall av shippinganalytikerne. Gjenåpningen av Kina er en sentral faktor – tre fjerdedeler av all råolje som blir importert på skip til Kina skjer via VLCC-skip, og antall laster til Kina er så langt i år vesentlig opp fra i fjor, pekes det blant annet på. Tilsig av ny tonnasje er også på svært lave nivåer, i sin tur støttende for en vedvarende sterk markedsbalanse. De største tankskipene i flåten, VLCCene, håver inn superrater, men de andre shippingsegmentene rederiet er involvert i, opererer også i markeder med lyse rateutsikter. Et sterkt annenhåndsmarked støtter også opp under selskapets reelle shippingverdier, og dermed verdivurderingen på Oslo Børs, hevder flere analytikere.  

Analytiker Håvard Lie, Danske Bank Foto: Sturlason AS Polyfoto / Danske Bank

Kjøp! Analytiker Håvard Lie i Danske Bank har en kjøpsanbefaling på Frontline med kursmål 215. 

– Tankmarkedet har vært volatilt, men stort sett sterkt det siste året. Men den vanlige dynamikken i tankmarkedet hvor de største skipene, VLCC, leder an og de mindre størrelsene følger etter, har ikke vært som normalt. Dette er mye på grunn av krigen i Ukraina, og Kina som har slitt med covidutbrudd og derfor vært mye nedstengt. Men nå som Kina er i full sving med å åpne landet igjen og trenger å bygge oljelagre, ser vi at VLCC er i støtet igjen og setter standarden. Tre fjerdedeler av all råolje som blir importert på skip til Kina skjer via VLCC-skip, og antall laster til Kina er så langt i år vesentlig opp fra i fjor.  

– Med tanke på Kinas gjenåpning og fylling av lagre tror vi råoljetankmarkedet vil ha mindre sesongmessig korrigering denne våren. Spotratene for moderne råoljetankskip med skrubber som VLCC, Suezmax og Aframax ligger i dag rundt 100.000 dollar pr. dag, og tjener veldig gode penger. Frontline gir en bra eksponering mot dette markedet, og fortjener en premium mot sine peers. Rederiet er priset til 1,3x P/NAV, opp mot tre års gjennomsnitt på 1,25x. Men i et sterkt tankmarked som vi nå ser, trader Frontline ofte opp mot 1,5x P/NAV, så vi ser videre oppside i aksjen. Frontline har dessuten nettopp gjeninnført sine solide utbyttebetalinger, og vi estimerer en direkteavkastning for 2023 på 14 prosent. 

Analytiker Jørgen Lian, DNB Markets Foto: Iván Kverme

Kjøp! Analytiker Jørgen Lian i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Frontline med kursmål 226.

– Vi er svært positive til tanksektoren, og selv om mye optimisme reflekteres i skipsverdier og aksjekurser, finner vi betydelig oppsidepotensial i Frontline fra dagens nivåer. Ordreboken i tank er nå under fire prosent av flåten, og under tre prosent for råoljetank. Det betyr at flåteveksten er svært begrenset i tiden fremover, og det med et tankmarked som allerede er stramt med inntjening for en VLCC nær 100.000 dollar pr. dag. Når vi da mener global oljeetterspørsel fortsatt er på bedringens vei etter pandemien, noe som signaliserer økende etterspørsel for tankfrakt de nærmeste årene, begynner vi å ane konturene av en “supersyklus”. 

– Inntjeningspotensialet er enormt, og selskapenes fremtidige kontantstrøm forsvarer dermed en høy prising. Såfremt ineffektiviteter med økt seilingsdistanse i kjølvannet av EUs embargo på russisk olje vedvarer, og det er tilstrekkelig volum for eksport – noe oljemarkedet ser ut til å antyde – er det få skjær i sjøen for investeringscaset. Frontline handles i dag på 1,13x verdijustert egenkapital, med underliggende verdier som antyder 50.000 dollar pr. dag i fremtidig snittinntjening for en femårig VLCC mot et historisk snitt på 38.000 dollar pr. dag i kontraktsmarkedet. Prisingen mener vi forsvares av en dividendeavkastning som nærer seg 20 prosent i 2025 på våre estimater, hvor det også er betydelig oppsiderisiko til inntjeningen. Når markedet først er stramt, er det lite som skiller et 61.000 dollar pr. dag-marked (vårt 2025-estimat for VLCCer) fra 150.000 dollar pr. dag.