<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ferske kjøpssignaler fra opsjonsmarkedet i USA

Ikke bare Dark Pools-investorer forventer et realt børsoppsving på Wall Street, det gjør også opsjonsinvestorene. Den såkalte SKEW-indeksen trender nå nedover, et klart tegn på at interessen for kjøpsopsjoner tiltar i styrke. 

Bullish: Interessen for kjøpsopsjoner på S&P 500-indeksen peker nå oppover, et signal om at flere ser for seg en god børshøst på Wall Street. Foto: Mary Altaffer
Investor

– Sjelden har kjøpssignalene vært mer klare fra amerikanske Dark Pools enn hva tilfellet er nå, skrev Kapital ved inngangen til påsken, og viste til at de virkelig store børsfiskene i USA handlet store mengder aksjer på de mer bilaterale markedsplassene. Dataene viste – og viser fortsatt – at det er flere kjøpere enn selgere blant kapitalinstitusjoner og internasjonale hedgefond, aktører som av ymse årsaker ønsker å handle på nevnte handelsarenaer.