<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Advarer mot amerikanske småselskaper

Banker og analytikere advarer investorer mot de aller minste børsselskapene notert på Wall Street. Den pågående bankuroen i landet kan gi ubehagelige utfordringer for flere av dem.

Strammer til: Den amerikanske sentralbanken, under ledelse av Jerome Powell, vil dra i gang nye bankreguleringer. Dette vil kunne hemme kapitaltilgangen for flere av Wall Streets mindre børsselskaper, peker enkelte investeringsbanker nå på.  Foto: Bloomberg / Bloomberg
Investor

Men aller først en rask presisering: I denne Kapital-utgaven refererer vi i en egen Investorguide-sak til den såkalte SKEW-indeksen, som i skrivende stund tenderer nedover – et signal om at interessen for kjøpsopsjoner blant amerikanske derivatinvestorer nå øker. I praksis vedder altså stadig flere av dem på nye, forestående kursløft på den brede børsindeksen S&P 500, en indeks som inkluderer de aller største børsselskapene i USA.