<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kapital-porteføljen leder klart mot hovedindeksen så langt i 2023

Oslo Børs bør ha klart mer å gå på gitt en serie sterke kvartalstall og ellers god guiding. Men makrofrykten rår, så vel her hjemme som internasjonalt, noe som nå gir tung slagside til analytikernes regneark. Resultatet blir en rekke feilprisede selskaper, mener vi.   

Vårsalg: Midt under all makrostøyen gir våren investorene nå en god anledning til å plukke inn selskaper med sterke fremtidsutsikter, og til lave multipler. Det er en strategi som vil betale seg godt. Foto: NTB
Investor

For resultatsesongen har hittil vært god, eksempelvis har halvparten av selskapene i Hovedindeksen levert bedre nettoresultater enn hva analytikerne spådde på forhånd. Guidingen har også jevnt over vært sterk, særlig blant oljeserviceselskapene. Likevel har mange av dem overraskende nok falt til dels kraftig, slik også Eika-forvalter Gaute Eie nylig poengterte overfor Finansavisen. Makrobildet er derfor mer eller mindre drivende for alle verdens børsretninger, og det vil det nok også være en god stund til så lenge egenkapitalmarkedene innkapsles av fortsatt stigende renter, høye lønns- og inflasjonstall og data som viser at særlig amerikanske banker nå strammer klart inn på sine utlånsvolumer. Fundamentalt sett mener vi likevel Oslo Børs byr på en rekke gode aksjekjøp, men en vanskelig makrosituasjon – sammen med en snikende frykt for særlig en USA-resesjon – legger inntil videre et lokk på rasjonelle aksjeanalyser, også her hjemme.

Heftig Subsea 7-guiding 

– En vedvarende høy etterspørsel fra kundene våre støtter synet om at vi igjen kommer til å nå en justert EBITDA på mellom 15 og 20 prosent i løpet av de neste fire årene, uttalte Subsea 7-sjef John Evans i forbindelse med fremleggelsen av selskapets førstekvartalstall. Guidingen er god, og selskapet gjentar forventningene om at inntektene og justert EBITDA vil bli høyere for inneværende år enn i 2022. Ordrene fortsetter å tikke inn, innen både subsea og offshore vind – samlet sett økte ordreboken med nesten to milliarder dollar i løpet av årets tre første måneder. I vår forrige Kapital-utgave trakk vi i en egen aksjeanalyse frem Subsea 7-aksjen som et klokkeklart kjøp, støttet blant annet av våre antakelser om sterke lønnsomhetsutsikter – som altså ble bekreftet under kvartalsrapportfremleggelsen. Meglerhusene er tydelige på at aksjen bør handles på klart høyere kurser, som hos Pareto Securities, der hovedparolen etter tallslippet var et godt resultat og en ordreinngang langt over forventningene. Undervannsentreprenørselskapet forsvarer med god margin en fortsatt plass i Kapital-porteføljen, i likhet med riggselskapet Borr Drilling   og seismikkselskapet TGS   . For bak all makrostøy må en altså ha klart for seg de massive oljeserviceinvesteringene offshore som ligger i kortene fremover – nylig meldte eksempelvis operatørene Equinor   , Repsol og Petrobras om at de vil gå for et større prosjekt i Campos-bassenget utenfor Brasil til en prislapp på rundt ni milliarder dollar, vel 95 milliarder kroner. De globale offshore investeringsvolumene som nå iscenesettes, gir alt i alt hele sektoren en klar kursnedsidebeskyttelse.

Kahoot!-smell 

Førstekvartalsrapporten til Kahoot!Kahot skuffet mange av de mest optimistiske analytikerne og investorene – resultatet har vært en klar kursnedgang, og er hovedforklaringen på siste ukers nedtur for Kapital-porteføljen. Offensive analyser, som fra DNB Markets, hadde sendt kursen klart opp i forkant av rapporten, men selv om e-læringsselskapet likevel gjentar forventningene for 2023 om en omsetning på 170 millioner dollar, har ikke dette forhindret et signifikant kursfall. Den 7. juni avholder selskapet kapitalmarkedsdag, der det må komme på bordet mer informasjon om det er hold i deres tidligere prognoser om en konsernomsetning i 2025 på 500 millioner dollar. Selskapet har i dag en markedsverdi på litt over ti milliarder kroner, etter et kursfall på rundt 20 prosent i kjølvannet av førstekvartalsrapporten. Kursfallet synes vi er i drøyeste laget, og vi velger derfor enn så lenge å beholde Kahoot!-aksjen i porteføljen. Samlet gjør vi ingen justeringer av Kapital-porteføljen, som fortsatt har et godt grep målt mot Hovedindeksen.