<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kapital-porteføljen leder klart mot hovedindeksen så langt i 2023

Oslo Børs bør ha klart mer å gå på gitt en serie sterke kvartalstall og ellers god guiding. Men makrofrykten rår, så vel her hjemme som internasjonalt, noe som nå gir tung slagside til analytikernes regneark. Resultatet blir en rekke feilprisede selskaper, mener vi.   

Vårsalg: Midt under all makrostøyen gir våren investorene nå en god anledning til å plukke inn selskaper med sterke fremtidsutsikter, og til lave multipler. Det er en strategi som vil betale seg godt. Foto: NTB
Investor

For resultatsesongen har hittil vært god, eksempelvis har halvparten av selskapene i Hovedindeksen levert bedre nettoresultater enn hva analytikerne spådde på forhånd. Guidingen har også jevnt over vært sterk, særlig blant oljeserviceselskapene. Likevel har mange av dem overraskende nok falt til dels kraftig, slik også Eika-forvalter Gaute Eie nylig poengterte overfor Finansavisen.