<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vil Yara-kursen vende oppover igjen støttet av friske utbytter?

Har Yara-kursen nådd et gulv? Analytikerne Kenneth Sivertsen i Pareto Securities og Niclas Gehin i DNB Markets kommer med sine spådommer.

Svein Tore Holsether (t.v.), konsernsjef i Yara.  Foto: Lars Brænden Schram
Investor

 

– Lavere leveranser og marginer på grunn av fallende markedspriser førte til et svakere resultat i førstekvartal, sammenlignet med et sterkt førstekvartal i 2022. Vi ser imidlertid et strammere nitrogenmarked inn i andrekvartal, med økt etterspørsel i Europa etter lanseringen av ny sesongpris, og bonden har gode incentiver for å øke nitrogenbruken på jordet og dermed også avlingene, uttalte Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, i forbindelse med fremleggelsen av selskapets førstekvartalstall. 

Men en viss fremtidsoptimisme druknet helt i de svake regnskapstallene, som viste et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 487 millioner dollar, mot ventet 858 millioner – med andre ord adskillig svakere enn hva forhåndsanslagene la til grunn. Og fjorårets rekordtall, med et driftsresultat før av- og nedskrivninger året sett under ett på fem milliarder dollar som særlig ble drevet frem av de skyhøye europeiske gassprisene, blir det åpenbart ingen reprise av i år. 

Dette har da investorene også innsett, tatt i betraktning en aksjekurs som siden kurstoppen i mars ved 490-streken nå ligger i området rundt 420-tallet. Dette har sendt Yaras markedsverdi ned til rundt 106 milliarder kroner, og kan representere et aksjegulv, ettersom mange av analytikerne nå har Yara-aksjen på sine respektive hold-anbefalingslister. Andre tallknusere fastholder sine tidligere kjøpsråd, blant annet begrunnet ut fra selskapets sterke balanse, som sikrer fortsatt gode utbytter. 

 

Analytiker Kenneth Sivertsen, Pareto Securities Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Kjøp! Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities har en kjøpsanbefaling på Yara med kursmål 475.

– 2023 startet svakere enn ventet med lave leveringer i førstekvartal, og noe mer oppstart av europeisk kapasitet som i sum påvirket markedsbalansen negativt. Likevel er det nå tegn til at gjødselmarkedet strammer seg til igjen, drevet av bedre utsikter for bonden og etterslep for salg som før eller siden tvinger kjøpere tilbake i markedet. Selv om vi er inne i lavsesong, og markedsbalansen ser noe svak ut inn mot sommeren, er gjødselprisene noe bedre enn ventet. Det er fortsatt usikkerhet rundt andre halvdel av året, og vi mener at det er i slike perioder man skal kjøpe Yara. 

– Aksjen handles til en betydelig rabatt sett mot historiske nivåer og andre gjødselprodusenter. Utbytteavkastning gir 13 prosent( ex-dividende i juni) og handler til en P/E på 7,9x justert for utbytte, noe vi synes er attraktivt. Resultatene over de siste årene har vært preget av ekstrem volatilitet, men viser også hvor godt drevet selskapet er. Noe som etter vårt syn ikke gjør at aksjen fortjener å bli handlet til en rabatt mot sammenlignbare selskaper. Bedre utsikter i det korte bildet – kombinert med langsiktige gode utsikter – gjør at vi liker dagens risk/reward.

Analytiker Niclas Gehin, DNB Markets Foto: Iván Kverme

Kjøp! Analytiker Niclas Gehin i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Yara med kursmål 525. 

– Vi er positive til Yara, da vi mener verdsettelsen er attraktiv på en P/E 11x, rundt historisk snitt, målt mot en normalisert inntjening på rundt to milliarder dollar i EBITDA. I fjor tjente Yara fem milliarder dollar i EBITDA som følge av sin evne til å importere billig ammoniakk inn til Europa, men markedet priset aldri denne inntjeningen inn i aksjen, som ble handlet på en P/E på 3/4x. 

– Vi vektlegger den sterke utbyttekapasiteten til selskapet de neste 14 månedene, i form av 55 kroner som vil utbetales i juni, 50 kroner fra en estimert positiv varelagereffekt som følge av lavere råvarekostnader, og et utbytte på rundt 50 kroner for regnskapsåret 2023. Justert for disse utbyttene handles Yara til en P/E på 7x, noe som representerer en betydelig rabatt mot historisk snitt og sammenlignbare selskaper som OCI og CF Industries. 

– Etter en periode med negative estimatrevideringer hittil i år, som følge av at gjødselprisene har fulgt naturgassprisene ned, ser vi nå økt etterspørsel etter gjødsel igjen. De høye matvareprisene incentiverer bøndene til å bruke mer gjødsel, og Yara har annonsert at de var utsolgt for junileveranser av nitrater, mens CF Industries meldte om “drained inventories for Q2”, noe som indikerer at marginene vil komme opp igjen fra nivået fra slutten av førstekvartal.