<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Norske Skog – knallvekst på bunnlinjen

Norske Skog er en billig aksje, og det er kanskje ikke helt uventet hvis man ser på det krympende markedet for publikasjonspapir. Likevel er dette i stor grad en vekstaksje, og inntektene skyter i været.

Pengemaskin: Norske Skog ligger an til å bli en skikkelig pengemaskin. Her ved konsernsjef Tore Hansesætre. Foto: Iván Kverme
Investor

Norske Skog har i skrivende stund en markedsverdi på bare 4,4 milliarder kroner, og dermed havner den gamle storheten sannsynligvis under radaren til en god del investorer. Som nevnt krymper markedet for publikasjonspapir, og aksjen straffes nok ufortjent hardt på grunn av dette. Selv om dette markedet faller mellom 5 og 7 prosent i året, estimerer selskapets ledelse at papp, satsingsområdet fremover, vil stå for 50 prosent av EBITDA rundt 2026. Mesteparten av investeringen tilknyttet papp er allerede gjort, og ledelsen venter vesentlig bedre marginer i dette segmentet.

Verdsetting

Inntjeningen til Norske Skog har svingt voldsomt de siste årene, og de store svingningene kan kanskje virke skremmende for enkelte investorer. Selskapet ble rammet hardt av covid-19, og dermed ble 2020 og 2021 katastrofeår. Så snudde alt i 2022, mye fordi selskapet hadde bundet mesteparten av energikostnadene samtidig som prisene på publikasjonspapir var høye. Energi står for rundt en tredjedel av Norske Skogs kostnader.

Man skal dermed ikke legge særlig vekt på historikken til selskapet. Fremover ser analytikerestimatene bra ut. Inntektene i 2024 estimeres til 17,3 milliarder, 20 prosent over snittet av 2022 og 2023. I 2025 ventes omsetningen å vokse videre til 18,8 milliarder. Driftsmarginen ventes relativt stabil rundt 10 prosent; det er bra til å være et industriselskap.

Den fine veksten kombinert med stabile marginer bidrar til at inntjening pr. aksje skyter i været. I 2023 ventes inntjening pr. aksje å utgjøre 8,6, i 2024 ventes 11,6 kroner pr. aksje og i 2025 ventes hele 14,1 kroner pr. aksje. Dette er knallvekst, og P/E-multiplene blir dermed svært hyggelige 4x i 2024 og 3,3x i 2025. Uforskammet billig til å være et selskap i vekst.

Den solide inntjeningen bidro til at Norske Skog nylig kunne melde om en aksjonærutdeling på inntil hele 5 kroner pr. aksje i 2023. Utdelingen kommer i form av tilbakekjøp av aksjer, utbytte, eller en kombinasjon av de to. 

Berømmer strategiske grep

Analytiker Ole-Petter Sjøvold har en kjøpsanbefaling på Norske Skog-aksjen og et kursmål på 100 kroner, rundt en dobling fra dagens nivå. Sjøvold berømmer selskapets strategiske grep.

– Det har vært helt riktig av selskapet å kutte i selskapets minst lønnsomme produksjonskapasitet innen publikasjonspapir, innleder Sjøvold. 

Berømmer selskapet: Analytiker Ole-Petter Sjøvold i SpareBank 1 Markets forteller at selskapet har gjort flere gode strategiske grep. Han har en kjøpsanbefaling på aksjen, og kursmål er i skrivende stund 100, rundt en dobling fra i dag. Foto: Thomas Bjørnflaten

– Satsingen på papp er også et meget godt grep, og utsiktene virker svært lovende. Det tar tid å komme i gang innen dette segmentet, og derfor regner vi med at satsingen medfører et EBITDA-tap på 200 millioner kroner i inneværende år. I 2025 regner vi imidlertid med at produksjonen er oppe og går, og da ser vi for oss at de to ferdig-konverterte maskinene bidrar med 800 millioner kroner i årlig EBITDA.

Norske Skog tjener svært gode penger på å selge overskuddskvoter og CO2-kompensasjon fra den norske stat.

– I inneværende år ser vi for oss i overkant av 400 millioner kroner i inntekter fra CO2-kompensasjon fra den norske stat, samt rundt 100 millioner kroner fra Frankrike, totalt 500 millioner kroner. I tillegg regner vi med at selskapet tjener 200 millioner på salg av overskuddskvoter. Denne ekstra inntekten er opptjent gjennom at selskapet har jobbet godt og målrettet for å kutte utslipp, så dette er ikke ufortjent.