<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Grieg Seafood opp eller ned?

Vender kursen etter en saftig nedtur så langt i 2020?

Grieg Seafood Foto: Grieg
Aksjekrasj

Noen stående ovasjoner var det ikke blant de fremmøtte da Grieg Seafood   nylig presenterte selskapets andrekvartalsrapport. Den viste at opprettsselskapet fikk et underskudd før skatt på 58,7 millioner kroner, en kraftig nedgang målt mot samme periode ifjor, da selskapet kunne skilte med et overskudd på nær 180 millioner. 

I rapporten heter det blant annet at pandemiutbruddet har fortsatt å påvirke markedssituasjonen, noe som i sin tur har forårsaket usikkerhet for produsenter, prosessorer og sluttbrukere. 

I dag prises selskapet til nær ti milliarder kroner på Oslo Børs etter en kursnedtur siden inngangen til 2020 på rundt 35 prosent. Alt i alt er det en klar overvekt av positivt innstilte analytikere. Et av deres hovedpoenger, er at oppdrettsmarkedet som såden synes å bedres i tiden som kommer – gitt utsikter til fallende volumer fra Chile, kombinert med at man på sikt også vil se en voksende global middelklasse etterspørre større mengder laks. Men i meglerhuset Carnegie nedgraderte man nylig Grieg Seafood-aksjen fra hold til selg med nytt kursmål 70, fra tidligere 92. 

– Dessverre vil andre halvår 2020 bli svakt, med en estimert EBIT på minus 113 millioner kroner i tredjekvartal, heter det blant annet. Andre tenker i litt mer offensive baner, som kapitalforvalterne i Johan H.Andresenes investeringsselskap Ferd. Aksjonærlistene viser at de fortsetter å kjøpe og Ferd sitter nå på litt over 600.000 Grieg Seafood-aksjer.

Christopher Robin Vinter, Sparebank 1 Markets Foto: SP1 Markets

Kjøp! 

Analytiker Christopher Robin Vinter i SpareBank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på Grieg Seafood med kursmål 130.

– Grieg Seafood- aksjen har gjort det dårligst av oppdrettsselskapene siden coronapandemien startet. For at aksjen skal stige, mener vi selskapet må fortsette å levere på målsetningene som ble satt under kapitalmarkedsdagen i 2018. Den gang steg aksjen med 32 prosent i den påfølgende måneden, på bakgrunn av at selskapet skulle nå 100kt. slakt i 2020 og en reduksjon av kostnader mot snittet i industrien på 38 kr. Siden den gang har aksjen vært veldig sensitiv ved rapportering med store positive og negative kursreaksjoner, avhengig om tallene gir grunn til å tro på at de klarer det eller ikke.

– I 2020 har Grieg levert tall under forventingene både i første og andre kvartal, og som en konsekvens er aksjen ned 35 prosent siden starten på corona. Til sammenlikning er Salmar ned én prosent og OSEBX ned 8 prosent. Vi mener derfor at det er mye negative forventninger bygget inn i kursen, og at det dermed skal lite forbedring til før aksjen kan stige betydelig. Selskapet fikk til en snuoperasjon i Rogaland og i Finnmark, og vårt syn er at de kommer til å få ned kostnadene i Canada og Shetland også. I tillegg er momentet i lakseaksjene drevet av fremtidsprisen for laks de neste 12 månedene, som vi tror skal opp fra dagens 57 til 63 kroner ved nyttår. Med en prising på P/E 7.8x for 2021 syntes vi derfor aksjen tilbyr en god «risk reward».

VENTER HØYERE LAKSEPRISER: Analytikeren Knut-Ivar Bakken i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Kjøp! 

Analytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Bank Markets har en kjøpsanbefaling på Grieg Seafood med kursmål 137.

– Vi har en kjøpsanbefaling på Grieg Seafood da vi venter sterke laksepriser, ikke bare i 2021, men i flere år fremover. Dette skyldes forventninger om en lav global tilbudsvekst som en følge av strenge reguleringer og begrenset ny kapasitet i Norge og Chile. Det er mange spennende initiativ for oppdrett både offshore og på land, men det vil ta flere år før eventuelt nye produksjonsformer vil påvirke tilbudet av laks.

– Etterspørselen etter laks har historisk vært sterk, også de siste årene med en estimert årlig verdivekst på over 6 prosent fra 2016 til 2019. Likevel, 2020 blir et spesielt år som følge av covid-19. Hjemmekonsumet av laks vokser kraftig, men ikke nok til å motvirke bortfallet fra restauranter og hoteller. Vi venter at etterspørselen fra foodservice vil hente seg raskt inn ved en gradvis gjenåpning av viktige markeder neste år. Samtidig venter vi at en del av de nye kundene vil fortsette å handle laks i butikk også fremover.

– I mellomtiden er vi mindre bekymret for selskapets finansielle situasjon. Grieg hadde om lag 1.3 milliarder kroner i tilgjengelig likviditet ved utgangen av andrekvartal – og hvis nødvendig så har de anledning til å skyve på deler av investeringene sine. Selskapet rapporterte en EK-andel på 43 prosent ved utgangen av andrekvartal, komfortabelt over kravet til minst 30 prosent i henhold til det siste obligasjonslånet.

– Grieg har et uttalt mål om å betydelig redusere kostnadene fremover. Vi har ikke lagt inn dette i våre forventninger, men dersom selskapet delvis lykkes, ser vi betydelig oppside over kursmålet vårt.