<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Golden Ocean opp eller ned?

Mer å gå på: Investor John Fredriksen er hovedaksjonær i rederiet Golden Ocean, og kan glede seg over at et klart flertall av shippinganalytikerne spår kursen kraftig opp i tiden som kommer.   Foto: Eivind Yggeseth
Aksjekrasj

Selv om det er klare tegn som tyder på at de voldsomme globale renteøkningene mer og mer vil stikke kjepper i hjulene for verdensøkonomien, har Golden Ocean oppnådd rimelig høy beskjeftigelsesgrad for skipene sine. Dette har bidratt til mer enn godkjente kvartalsrapporter. I andrekvartal fikk for eksempel tørrbulkrederiet et driftsresultat på 156 millioner dollar, mot 102 millioner dollar på samme tid i fjor. 

I et krevende børsår, der Hovedindeksen på Oslo Børs er ned rundt fem prosent, har Golden Ocean-kursen til sammenligning steget med vel 20 prosent. Dette er en klar indikasjon på at investorer ikke bare har kjøpt seg inn i aksjen som følge av sterke kvartalsrapporter, men at de også har latt seg overbevise av toppledelsens egne uttalelser om at tørrbulkmarkedet som sådan ser fundamentalt sterkt ut. 

Under Pareto Securities’ nylig avsluttede energikonferanse var nettopp hovedbudskapet at en stram tilbudsside gir rammer for et velfungerende tørrbulkmarked, også på sikt. September var en ytterst svak måned på Oslo Børs, og heller ikke Golden Ocean sto imot det generelt sett sterke salgstrykket. 

I løpet av de tre siste tre månedene er kursen ned rundt 15 prosent, men dette har på ingen måte skapt engstelse blant analytikerne. Et klart flertall av dem har et fortsatt positivt syn på Golden Ocean-aksjen, og mener blant annet et potensielt comeback for den kinesiske økonomien kan sende kursen til nye høyder.

 

Analytiker Jørgen Lian, DNB Markets Foto: Iván Kverme

Kjøp! Analytiker Jørgen Lian i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Golden Ocean med kursmål 150. 

– Kina har lenge vært vekstmotoren i tørrbulk, men har hatt fallende importvolumer siden sommeren 2020 mens resten av verden spratt tilbake fra pandemien. Dette drev bulkmarkedet i 2021 til det høyeste siden finanskrisen, og viste hvor stramt markedet er på tross av et sviktende Kina. Nå er de globale utsiktene svekket, men vi forventer at et kinesisk oppsving vil sette fyr på markedet og tiltrekke seg investorene som dro Golden Ocean-kursen til over 150 så sent som i juni, argumenterer Lian.

– Til tross for svake rater i forwardmarkedet neste år finner vi en earnings yield (dvs. fortjenesteavkastning, red.anm.) i aksjen på seks prosent, mot våre forventninger på hele 24 prosent. Aksjen handles til over 20 prosent rabatt av Net Asset Value (NAV), på verdier som er relativt beskjedne gitt en begrenset ordrebok på rundt syv prosent av flåten. Nedsiden til NAV, tilsvarende verdier på lavpunktet av kriseåret 2016, er “kun” rundt 50 prosent, men da ble aksjen også handlet med 50 prosent premie, noe som ville begrenset nedsiden til rundt 30 prosent.  Derimot ville en prising på 15 prosent dividendeavkastning med faktisk dividende på to og en halv dollar pr. aksje i 2021 gi en kurs på 180, og illustrerer over 120 prosent oppside i et høyst plausibelt scenario de nærmeste årene. Dette mener vi tegner et svært forlokkende bilde av sektoren og aksjen.

Analytiker Lars Bastian Østereng, Arctic Securities Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Kjøp! Analytiker Lars Bastian Østereng i Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på Golden Ocean med kursmål 15,5 dollar, tilsvarende 160 kroner. 

– De siste 18 månedene har vært som en berg-og-dalbane i tørrlastmarkedet. Capesize-ratene, som typisk er langt mer volatile enn de mindre størrelsessegmentene, toppet på 86,953 dollar pr. dag i oktober i fjor og var helt nede i 2,505 dollar pr. dag i august i år. Siden den gang har ratene hentet seg inn, og i dag tjener en konvensjonell Capesize rundt 19.000 dollar pr. dag, forteller Østereng.

– Gjennom perioden har tallene fra Kina, som importerer om lag 75 prosent av all sjøbåren jernmalm, vært begredelige. Malmimporten er ned tre prosent så langt i år, mens stålproduksjonen har falt seks prosent. De siste ukene har derimot ting begynt å snu, og datapunkter begynner å tyde på at det verste er over for Kinas del. Stålproduksjonen har begynt å vokse (både sekvensielt og år-over-år), og kinesiske myndigheter tar signifikante, og effektive, grep for å støtte økonomisk vekst (stimulansene er ofte stålintensive). 

Østereng mener inntjeningsbildet i de mindre størrelsessegmentene reflekterer sterk etterspørsel etter kull – sett i lys av energisituasjonen i verden – og korn, og med dagens ordrebok vil flåteveksten være lav de kommende årene. Aksjen handles med en 20 prosent rabatt til NAV, noe vi anser å være attraktivt sett i lys av vår forventning om at markedet vil bedre seg. Golden Ocean har nylig annonsert et tilbakekjøpsprogram på 100 millioner dollar, noe som i seg selv sender sterke signaler.