<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Analytikerkræsjet: Skal TGS opp eller ned?

Det løsner nå!: Toppsjef i TGS, Kristian Johansen, har god grunn til å glise med tanke på siste års kursoppgang og den fortsatt massive analytikerstøtten.  Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen
Aksjekrasj

Aksjonærene i seismikkselskapet TGS har opplevd solide formuesøkninger siste år tatt i betraktning kursoppgangen på over 60 prosent, betydelig bedre enn målt mot den øvrige børsutviklingen her hjemme. Det massive kursspranget henger sammen med den høye oljeprisen som analytikere og investorer nå forventer skal stimulere operatørenes investeringsvillighet, også opp mot seismikkdata. 

Og kursoppgangen, som sender selskapets markedsverdi opp i rundt 19 milliarder kroner, er ikke ved veis ende, melder en rekke analytikere. For etter at de de seneste årene har vært forholdsvis avmålte i å anbefale oljeserviceaksjer i sin alminnelighet, står nå kjøpsanbefalingene i kø, også for TGS-aksjen, støttet av selskapets sterke salgstall for fjerdekvartal. 

– Jeg er fornøyd med å se at den sterke fremdriften i omsetningen fortsatte i kvartalet. Sensalget i fjerdekvartal er det beste i et fjerdekvartal siden 2014. I tillegg har vi i det seneste sett solid vekst i ordreinngangen knyttet til nye investeringer, noe som betyr at multiklient-ordreboken vokste betydelig i kvartalet, uttalte TSG-sjef Kristian Johansen i forbindelse med tallfremleggelsen. 

Selskapet forventer å få inntekter på 164 millioner dollar i fjerdekvartal, en økning  på over 50 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Og skulle en real seismikkfest igjen materialisere seg, er det selv etter siste års kurskalas fortsatt mye å gå på – i august 2018 nådde TGS-aksjen historiske toppnoteringer opp mot 300-tallet, vel det dobbelte av dagens nivåer.  

Kim A. Uggedal, analytiker SEB. Foto: Moment Studio

Kjøp! Analytiker Kim A. Uggedal i SEB har en kjøpsanbefaling på TGS med kursmål 215.

– Seismikkmarkedet har hengt etter bedringen i oljepris og generell oljeservice siden bunnen i 2020. Vi begynner nå å se konturene av en ny oppsyklus med økning også i leteaktiviteten, hjulpet av fallende reserver og bedre kontantstrøm hos oljeselskapene. Vi forventer at seismikkmarkedet vokser på linje med generelle E&P-investeringer for 2023, i området mellom 15 og 20 prosent. I tillegg forventer vi at TGS tar en større del av kaken i år, med mer relevante lisensrunder og et større bibliotek etter oppkjøpet av Ion. I år er det comeback for lisensrunder i United States Gulf Of Mexico, de første siden 2021. Dette området har historisk stått for over 20 prosent av inntektene til TGS. Late sales i fjerdekvartal var det beste siden 2014, og bekrefter en klar økning i seismikksalget fra flere regioner – og fra flere kunder.

– TGS har historisk vært veldig knyttet mot leting i mer umodne områder. Med oppkjøpet av Magseis Fairfield får TGS nå enda et ben å stå på, hvor de øker sin eksponering mot leting nær eksisterende infrastruktur gjennom havbunnsseismikk. Vi mener TGS-aksjen er attraktiv på cirka 7x P/E for 2024E med en kontanstrømsyield på ti prosent. Vi ser ytterligere økning i investeringene for 2023 med støtte i en solid netto kontantbalanse.

Erik Aspen Fosså, analytiker Carnegie. Foto: Privat

Kjøp! Analytiker Erik Aspen Fosså i Carnegie har en kjøpsanbefaling på TGS med kursmål 200.

– TGS tilbyr en attraktiv eksponering mot høyere olje- og gassinvesteringer. Verden er i en energikrise etter flere år med lave olje- og gassinvesteringer. Vi tror at investeringer må komme betydelig opp for å møte behovet for et stabilt og rimelig nok tilbud av energi. Med sitt store bibliotek av multiklient seismikkdata er TGS sentral i å bistå oljeselskapene med å lete etter olje og bestemme hvor de skal bore brønner.

– Vi estimerer at oljeselskapenes lete- og produksjonsinvesteringer økte med 22 prosent i 2022. Siden seismikkinvesteringer ofte øker tidlig i syklusen og inneholder en høyere andel av diskresjonær pengebruk, gjorde underliggende late sales for TGS (salg av eksisterende multiklient data) et kjempehopp på rett over 140 prosent fra 2021 til 2022.

– Selv om oljeprisen har kommet en god del ned fra toppnoteringer på over 120 dollar fatet i 2022, ser vi ingen tegn til at aktiviteten innenfor seismikksektoren har bremset ned. Vi tror at underliggende late sales vil øke videre med rundt 25 prosent i 2023 drevet av en kombinasjon av høyere priser og volumer. Dette ser ikke ikke ut til å være priset inn av markedet ennå. TGS-aksjen handles i dag på rundt 7x vårt EBIT-estimat for 2023, noe vi synes ser attraktivt ut.