<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skattefri tilbakebetaling fra aksjeselskap

Når en aksjonær får tilbakebetalt aksjeinnskudd fra selskapet, er utbetalingen skattefri. Denne tilsynelatende enkle regelen reiser en rekke problemer, og nå foreslår Skatteutvalget endringer.

Endringer: Vil norske bedrifter våkne opp til en ny hverdag etter Skatteutvalgets innstilling? Foto: Dreamstime
Gjestekommentar

Regelen er omtrent like nærliggende som at uttak av bankinnskudd ikke er skattepliktig. Men den er praktisk viktig, og den kan brukes til tilpasninger. Da skatt på aksjeutbytte ble innført i 2006, var det mange som tok ut aksjeutbytte mens det fortsatt var skattefritt og skjøt det inn igjen som aksjeinnskudd, som så kunne tas ut skattefritt i de følgende årene i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.