<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mer å hente i REC

Hovedaksjonærene i REC Silicon, med Aker Capital og DNB Teknologi i spissen, deltok i fullt monn ved selskapets nylig gjennomførte emisjon. Derfor skal du som investor kjøpe REC – selv etter seneste tids himmelferd på Oslo Børs.

Firmaets mann: REC-sjef Tore Torvund ser selskapets aksjekurs ese ut i takt med strømmen av positive nyheter. Men det er mer å gå på, mener vi. Foto: Eivind Yggeseth
Investeringsanbefalinger

REC-aksjonærene har – etter siste års kursmareritt – endelig hatt godt grunn til å juble. Det begynte altså i oktober, da det ble kjent at Skatteetaten valgte å droppe en skattesak fra perioden 2009–2011. Dette bidro til å redusere RECs kortsiktige gjeld med 26,5 millioner dollar, tilsvarende nær en kvart milliard kroner. 

Men den positive nyhetsstrømmen stoppet ikke med et skrinlagt skattekrav: REC rec skal altså samarbeide med Group14 Technologies om å utvikle et fullskala, samlokalisert kommersielt produksjonsanlegg ved RECs anlegg i Moses Lake i USA. REC har også inngått et leverandørpartnerskap med amerikanske Violet Power, og selskapene skal jobbe sammen for å øke produksjonskapasiteten innenlands. Violet Powers anlegg i Moses Lake er planlagt å kunne produsere 500 megawatt solceller i 2021, én gigawatt kapasitet i 2022 – og videre til fem gigawatt over de neste fem årene.

Både oppsiden og nedsiden er stor

Analytiker Andreas Bertheussen i meglerhuset Kepler Cheuvreux sier til Kapital at det i all hovedsak er to grunner til at REC-aksjen har vært såpass sterk som den har vært i det siste, med en oppgang bare den siste måneden på nesten to hundre prosent.

– Sannsynligheten for at Moses Lake kan starte opp igjen, på lønnsom basis, har økt – drevet av nye muligheter for vertikalintegrert solcelleproduksjon i USA og muligheten for økt produksjon av silisiumbasert anodemateriale i USA. Begge disse trendene kan på sikt rettferdiggjøre en oppstart av Moses Lake, sier han og legger til:

– En viktig grunn er også knyttet til at norske myndigheter ikke lenger forfølger skattekravet. Dette bedrer balansen.

Kepler Cheuvreux-analytikeren mener aksjonærene likevel må være klar over at både oppsiden og nedsiden er stor:

– Dersom Moses Lake kan restartes på en lønnsom måte, kan man fint gjøre et businesscase der REC er verdt betydelig mer enn dagens kurs. Utfordringen med å estimere hvor stor oppsiden kan være, ligger i at vi ikke vet hvilke veivalg selskapet vil ta for Moses Lake, sier han.

Utfordringen med å estimere hvor stor oppsiden kan være, ligger i at vi ikke vet hvilke veivalg selskapet vil ta for Moses Lake.
Andreas Bertheussen, Kepler Cheuvreux

REC-velgjører: I kjølvannet av Teslas Battery Day, der Elon Musk satte enda mer fokus på fordelene ved batteriteknologi som sådan, har REC gått i taket på Oslo Børs. Foto: NBT

Lojale hovedaksjonærer

Den endelige beslutningen om gjenåpning av Moses Lake skal ifølge REC tas i løpet av de neste 12 månedene. REC er optimistiske og spår blant annet at de vil kunne tjene over 100 millioner dollar i året, tilsvarende litt over 900 millioner kroner, ved en gjenåpning av Moses Lake – og det på bare 75 prosent kapasitetsutnyttelse. Men vekstplanene koster – ikke overraskende har derfor selskapet, med hjelp av meglerhusene Arctic Securities og Pareto Securities, utnyttet REC-euforien og nettopp hentet inn en milliard kroner i ny egenkapital til kurs 10,80. 

Aksjefondet DNB Teknologi, under ledelse av blant annet porteføljeforvalter Anders Tandberg-Johansen, er RECs nest største aksjonær. Fondet har over tid levert svært sterke avkastningstalI, både absolutt og relativt. I forbindelse med kapitalinnhentingen forpliktet Aker Capital og DNB Teknologi seg til å tegne aksjer for henholdsvis 300 og 150 millioner kroner.

– REC har vært igjennom noen tøffe år, delvis på grunn av handelskrigen med Kina og delvis i ly av overgangen til monowafere som krever mindre polysilisium. Dette til tross for at lave renter og miljøbølgen som sådan har drevet frem veksten i solmarkedet. Slik det ser ut nå, vil disse faktorene fortsette å drive etterspørselen, sier Tandberg-Johansen til Kapital. 

Han tilføyer:

– Viktige parametere for REC i tiden som kommer vil være opp mot det amerikanske valget og forholdet mellom USA og Kina. På kort sikt har stengningen av GCL-Polys fabrikk i Xinjang påvirket tilbuds- og etterspørselsforholdene positivt. Dessuten har markedene for silangass og polysilisium til wafer chips vært mer stabile, og trenden i semi-markedet ser fortsatt lovende ut.

Viktige parametere for REC i tiden som kommer vil være opp mot det amerikanske valget og forholdet mellom USA og Kina.
Anders Tandberg-Johansen, forvalter DNB Teknologi

DNB-forvalteren peker dessuten på at mulighetene for bruk av silisium i anoden i batterier har vært i emning en stund, men at Teslas Battery Day i slutten av september satte fokus på muligheten. Dette har også bidratt til seneste tids kraftige REC-opptur.

– REC har ellers mye renere energi som innsatsfaktor i produksjonen enn hva deres kinesiske konkurrenter har, som bruker mer kull. Dette er noe som inntil nå ikke har gitt REC noen fordeler, men vi mener dette blir mer verdsatt i tiden som kommer, legger Tandberg-Johansen til.

Meglerhus bullish

I fotsporene av et revitalisert REC kommer en stri strøm av positive REC-analyser. Før siste kapitalrunde pekte blant annet Arctic Securities (som altså ble plukket ut som en av emisjonstilretteleggerne) på at i et såkalt blue sky-scenario – det vil si der alle industrielle og finansielle faktorer fullt ut spiller på lag med REC i årene som kommer – kunne man forsvare en kurs på 50 kroner pr. REC-aksje. SEB, også det før siste emisjonsrunde, mente at leverandørpartnerskapet med Violet Power og partnerskapet med Group14 Technologies ga et kurspotensial helt opp mot 22 kroner. Ved siden av stadig flere positivt innstilte meglerhus støtter altså mektige hovedaksjonærer, det vil si Aker Capital og DNB Teknologi, lojalt opp rundt sine initielle eierposisjoner.

I sin tur dømte investor Øystein Stray Spetalen REC nord og ned etter at kursen nådde over 300 kroner høsten 2007. Dagens REC er på ingen måte identisk med 2007-utgaven, men historien forteller i det minste litt om hva som kan ligge av kurspotensial for REC-aksjonærene i årene som kommer.