<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Duket for kursoppgang i Subsea 7

Alt ligger til rette for betydelig kursoppgang for undervannsentreprenørselskapet Subsea 7, som på Oslo Børs handles til kurser langt unna sine siste års snittnivåer. 

Mer business: Normand Oceanic-skipet og resten av Subsea 7-flåten tror vi får bedre utnyttelsesnivåer i tiden som kommer, i sin tur støttende for selskapets aksjekurs på Oslo Børs.  Foto: Bloomberg
Investeringsanbefalinger

Etter et kursfall siden årsskiftet på rundt 20 prosent prises Subsea 7    nå til rundt 20 milliarder kroner. Det mener vi rett og slett er altfor lavt, et syn også analytikerstanden på bred front deler. En sterk oljepris, lave selskapsmultipler, samt selskapets nylige grep om å børsnotere sin fornybarvirksomhet, er bare noen argumenter vi legger til grunn når vi nå spår en real kursoppgang i Subsea 7-aksjen utover høsten. 

Ordreboom? 

Skuffelsen blant investorer og analytikere var stor etter at selskapet leverte sin andrekvartalsrapport. Den var klart svakere enn ventet med et underskudd før skatt på 27,8 millioner dollar, i all hovedsak på grunn av skuffende marginer innen flere av forretningsområdene. 

Men ordreinngangen var sterk. I løpet av andrekvartal sikret man seg nye ordre til en verdi av rundt 15 milliarder kroner, og ved utgangen av kvartalet lå ordreboken på litt over 60 milliarder kroner, der fornybarandelen nå er på over 20 prosent. Selv vurderer selskapet kontraktsutsiktene som gode de neste seks til tolv månedene – og ordrene vokser videre. Nylig meldte selskapet om en ny kontrakt i Midtøsten til en verdi av opp mot 1,3 milliarder kroner. Arbeidet innbefatter planlegging, konstruksjon og installasjon av diverse undervannsrør på rundt 40 kilometer. Samtidig nærmer Aker BPAkerbp og Equinor   seg konseptvalg og kontraktstildelinger for Noaka-området i Nordsjøen, og i den forbindelse venter flere markedsaktører at en FEED-kontrakt for subsea-omfang vil bli tildelt Aker BPs strategiske allianse med Aker Solutions   og Subsea 7  

Analytikerne peker dessuten på at med en oljepris på rundt 70 dollar ser man også klare tegn til at subsea-markedet som sådan er i bedring ved at flere felt blir sanksjonert. Dette vil selvsagt også gi seg utslag i gradvis høyere prosjektmarginer.

Regnskapsrapporten viser også bunnsolide finanser. Etter at selskapet tidligere i år utbetalte et utbytte på rundt 630 millioner kroner, er kontantbeholdningen på godt over tre milliarder kroner. Selskapets gjeldsforpliktelser er ubetydelige. 

Bull: Investor og forvalter Jan Petter Sissener har Subsea 7 som en av sine favoritter på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Satser fornybart 

Subsea 7   har en betydelig eksponering mot fornybar energi gjennom sitt offshore vindsegment, som tidligere i år ble spunnet ut ved en fusjon med det børsnoterte tungtransportrederiet OHT. Det nye selskapet, Seaway 7, vil benytte seg av OHTs notering på markedsplassen Euronext Growth. Transaksjonen er ventet sluttført mot slutten av tredjekvartal, med en lansering av det sammenslåtte selskapet 1. oktober. Analytikerne er positive til Seaway 7-etableringen.     

– Dette er en av flere mulige løsninger man har sett for seg, og er etter mitt syn ganske elegant fordi man benytter et allerede børsnotert selskap. Det skaper umiddelbar skala, diversifisering og vekstmuligheter gjennom opsjonene til OHT. Og det som blir igjen kan bli en utbyttemaskin, uttalte ABG Sundal Collier-analytiker Haakon Amundsen til Finansavisen i forbindelse med fusjonsplanene. 

Overfor Kapital har Pareto Securities-analytiker Bård Rosef tidligere pekt på at for Subsea 7   , som forblir majoritetseier etter fusjonen, gir det tilgang til nye, effektive båter i tide opp mot en ventet markedstilstramming i 2024–2025. Han tror etableringen vil bedre synliggjøre de reelle verdiene som ligger i Subsea 7   s fornybardel, men som aldri har blitt fullt ut reflektert i kursen. 

Analytikerne enes altså om å spå et godt fremtidig vekstpotensial innen offshore vind, som i sin tur vil støtte opp under Seaway 7, der Subsea 7   altså blir majoritetseier. Overfor Kapital har Amundsen tidligere påpekt at etter seneste tids kursfall viser deres beregninger at den implisitte prisingen av den gjenværende olje- og gassbusinessen i Subsea 7    er under 3x Ebitda. Dette vurderer meglerhuset som et attraktivt nivå.

Optimistiske tallknusere   

– Subsea 7-kursen har kommet ned til nivåer den ikke har vært på siden juni i fjor. I mellomtiden har oljeprisen steget fra 40 til 70 dollar, og selskapet har vunnet mange nye kontrakter, så med et litt lengre tidsperspektiv er aksjen sannsynligvis attraktiv på dagens prising, uttalte nylig Morten Schwarz til Finansavisen da Forte-forvalteren skulle trekke frem noen av sine aksjefavoritter på Oslo Børs. 

Med et litt lengre tidsperspektiv er aksjen sannsynligvis attraktiv på dagens prising.
Forte-forvalter Morten Schwarz

Også investor og forvalter Jan Petter Sissener, samt Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød, har overfor Finansavisen tidligere i år nettopp trukket frem Subsea 7   som et selskap de stiller seg positive til. 

Statistikk viser ellers at det er suveren overvekt av positivt innstilte Subsea 7-analytikere, som hos DNB Markets. Meglerhuset oppjusterte nylig anbefalingen til kjøp fra hold, med kursmål 85 kroner, og argumenterte blant annet med at verdsettelsen nå var på den nedre enden av det historiske området. Etter den famøse andrekvartalsrepporten pekte Danske Bank på at selv om man nedjusterer marginestimatene for 2021–2023, forblir verdsettelsen attraktiv – og Subsea 7   er derfor etter deres syn et solid selskap. Meglerhuset setter kursmålet til 100 kroner pr. aksje, og gjentar dermed kjøpsanbefalingen på Subsea 7-aksjen. Tilsvarende anbefaling og kursmål har også Pareto Securities og ABG Sundal Collier. 

Vi forventer mer blest om Subsea 7   s fornybarnotering senere i høst, som bedre vil få frem de reelle verdier opp mot deres fornybarvirksomhet. Som påpekt besitter selskapet en sterk balanse, samtidig som de gjennom annonserte kostnadskutt i fjor på rundt tre og en halv milliarder kroner kan skilte med en fleksibel kostnadsbase. En sterk oljepris gir dem også bedre forutsetninger for å heve sine prosjektmarginer i tiden som kommer – og i sum forventer vi alt i alt en langt bedre tredjekvartalsrapport, som publiseres 17. november. Kjøp!