<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fortsetter bra

Det ligger an til enda et godt år for næringseiendom med sterkere vekst i kontorleien og bra aktivitet på transaksjonssiden. Hovedbudskapet er at yielden vil utvikle seg flatt.

Gode utsikter: Kapitals eiendomspanel mener 2022 også blir bra. Bildet er tatt under siste treff i august. F.v. Peter T. Malling, Roar Sandnes, Gunnar Bøyum og Ida Aall Gram. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investeringsanbefalinger

I år blir det satt ny rekord i transaksjonsmarkedet med all-time high omsetning som kan ende så høyt som 150 milliarder kroner.

– Det har vært voldsom aktivitet i transaksjonsmarkedet med bred interesse for flere segmenter og mer spredt geografi, sier Peter T. Malling, arbeidende styreleder i eiendomshuset Malling & Co.

Han mener den høye aktiviteten fortsetter inn i 2022, men etter hvert som yieldene flater ut, blir det antagelig noe mindre totalvolum.

– Men det betyr fortsatt høy aktivitet, påpeker Malling.

Roar Sandnes, med samme tittel hos konkurrenten Akershus Eiendom, deler synet:

– Neste år blir like bra. Det er sterkere vekst i kontorleie og fortsatt veldig mye kapital som er klar for å investeres. Nå ligger prime yield på 3,3 prosent. Den kommer til å utvikle seg flatt eller helt marginalt opp i løpet av 2022. Det er stigende renter, men mye kapital som søker bra eiendom, sier Sandnes.

Neste år blir like bra. Det er sterkere vekst i kontorleie og fortsatt veldig mye kapital som er klar for å investeres.
Roar Sandnes

Fortsatt svensk interesse?

Administrerende direktør Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm sier at pengeflommen til eiendom ble forsterket i år.

– Men intet tre vokser inn i himmelen, vel? Og B-prosjekter har sikkert fått for høy prising i gullåret 2021. Sekunda varer gjør det relativt for bra i toppår. AAA-prosjekter skal ned i yield neste år fordi alle vil ha det og ingen selger, mener han.

AAA-prosjekter skal ned i yield neste år fordi alle vil ha det og ingen selger.
Gunnar Bøuym

Utlendingene har spilt en betydelig rolle i markedet for næringseiendom i flere år. Selv om de forsvant litt ut av bildet da covid kom, har interessen tatt seg opp igjen.

Sandnes tror ikke omicronvarianten har noe å si heller.

– Delta hadde ikke det. Ellers ser vi jo at det er stor aktivitet fra våre naboer i Sverige med Entra   og sist oppkjøp av SolonSOLON, påpeker han.

Bøyum lurer på når ekstremt finansielle aktører i Sverige vil dempe sin vekst.

Ida Aall Gram, konserndirektør for eiendom i børsnoterte AF Gruppen   , påpeker at bygg, anlegg og eiendom i år har vært preget av de høye råvareprisøkningene som nå gir store kostnadsøkninger for nye entrepriser som skal inngås.

– Hvordan 2022 blir, avhenger av utviklingen innen råvarepriser og dermed entreprisekostnad, covid/omicron og flere andre faktorer, sier hun.

Hvordan 2022 blir, avhenger av utviklingen innen råvarepriser og dermed entreprisekostnad.
Ida Aall Gram

Leien opp syv prosent

Det “alle” lurer på, er hvordan etterspørselen etter kontorlokaler er etter snart to år med mye hjemmekontor for mange.

– Pandemien har liten effekt på kontoretterspørselen, mener Sandnes.

– Undersøkelser viser at leietagerne skal ha like mye kontorareal pr. ansatt. De innreder mer luftig enn før, og kontorene skal være et attraktivt samlingspunkt for de ansatte, sier han.

Malling sier at frem til nylig var de sikre på at utleiemarkedet ville bli betydelig bedre i 2022 som følge av den veksten vi har sett gjennom siste halvår 2021 med god sysselsettingsvekst.

– Jokeren nå blir selvsagt konsekvensene av omicron. Til tross for nye tiltak tror vi dette enn så lenge vil håndteres på en overkommelig måte med en moderat påvirkning på veksten, mener han.

Det blir høyere prisvekst i sentrum og lavere i randsonene.
Peter T. Malling

Malling anslår at leien i kontormarkedet i Oslo skal opp syv prosent, målt fra tredje kvartal i 2021 og ett år frem i tid.

– Det blir høyere prisvekst i sentrum og lavere i randsonene, sier han.