<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mowi opp eller ned?

Er det rom for ytterligere kursoppganger for oppdrettskjempen Mowi?

Oppdrettskongen: Hovedaksjonær i Mowi, investor John Fredriksen, kan så langt i 2022 glede seg over nye kursoppganger. Foto: Reuters/NTB / X02120
Investeringsanbefalinger

Gjennomgående kan sjømatselskapene se tilbake på et sterkt børsår. Mowi   , der investor John Fredriksen er største eier med kontroll over rundt tolv prosent av selskapets aksjekapital, har ledet an og kan skilte med en kursoppgang siden årsskiftet på vel ti prosent, klart høyere enn målt mot den generelle børsoppturen her hjemme. I dag prises Mowi   til rundt 117 milliarder kroner – men det er rom for ytterligere vekst i selskapets markedsverdi, mener et  flertall av analytikerne. Et hovedtrekk ved deres respektive kjøpsanbefalinger er særlig knyttet til et sterkt underliggende marked for oppdrettslaks, preget av høy etterspørsel og dertil gode produktpriser. Den pågående Ukraina-krigen har dessuten medført et sterkt press på de globale matvareforsyningslinjer, også det med på å gi rammer for høye laksepriser i tiden som kommer. Samtidig har kursen mer på gå på da selskapet er dyktige til å generere aksjonærverdier, også støttet av de høye dividendene. Andre analytikere er dog litt mer avmålte til Mowi   på dagens kurser, og peker blant annet på at det utover høsten kommer ut store slaktevolumer som de mener kan trigge et prisfall for at konsumentene skal være villige til å ta unna de økte volumene. De samme analytikerne peker likevel på at fundamentalt sett peker de langsiktige pilene for Mowi   i riktig retning, og oppfordrer i det minste investorene til å beholde sine aksjer.  

  

Bent Rølland, SEB. Foto: SEB / SEB

Kjøp! Analytiker Bent Rølland i SEB har en kjøpsanbefaling på Mowi   med kursmål 265.

– Knappheten på laks kan bli langvarig, samtidig vurderer vi langtidsutsiktene for Mowi   til fremdeles å være gode. I fjor spådde vi prisoppgang på laks når pandemien etter hvert ville gi seg. Det stemte. I år har krigen i Ukraina ledet til en ytterligere prisoppgang drevet av økte energipriser og økt pris på fiskefôr. Økte energipriser betyr dyrere mat, også for substitutter til laks. Men laksen er energieffektiv og har en vesentlig lavere fôrfaktor enn for annet protein. Laks utgjør kun en prosent av verdens kjøttproduksjonen. Redusert tilgang på kraftfôr vil gi lavere kjøttproduksjon, som igjen kan gi positive impulser i laksemarkedet. Ingen vet hvor lenge Ukraina-konflikten vil vare, men årets avlinger i verdens største kornbelte blir nok rimelig redusert. Knappheten på kornråstoff kan bli langvarig. Dette geopolitiske bildet, kombinert med en moderat ledig produksjonskapasitet, bør tilsi et stramt laksemarked lenge.

– Mowi   har lansert en rekke nye kategorier ut av pandemien – bra timing. Langsiktig er målet å omsette 20 prosent i høysegment gjennom egne merker. Økt bearbeiding betyr høyere pris og en bedre margin. Produkter som er enkle å tilberede gjør det lettere å velge laks i butikk. Laksen scorer også bra på helse. Sashimi har blitt en megatrend. Mowi   øker også satsingen på storsmolt på land, noe som bør bety to til tre prosent årlig volumvekst de neste åtte til ti årene. Mowi-aksjen bør eies.

Knut-Ivar Bakken, SpareBank 1 Markets. Foto: Iván Kverme

Hold! Analytiker Knut-Ivar Bakken i SpareBank 1 Markets har en hold-anbefaling på Mowi   med kursmål 270.

- Vi er generelt sett positive til laksesektoren de neste årene som følge av en sterk etterspørsel i kombinasjon med lav tilbudsvekst. Trafikklyssystemet (bygger på miljøpåvirkningen av lakselus, red.anm.) bidrar kun med 2,4 prosent i økt kapasitet de neste to årene, og strenge reguleringer i Chile vil heller ikke bidra med mye vekst. Det er enda noen år frem i tid før vi eventuelt kan få betydelige volumer fra landbasert eller offshore-oppdrett. I Norge har Mowi   gjennom 2021 forbedret sin relative kostnadsposisjon. Vi venter at prisene skal opp mer enn kostnadene, noe som vil resultere i rekordsterke resultater for selskapet både i år og til neste år. 

– Selv om markedet ser bra ut på mellomlang sikt, så estimerer vi at prisforventningene for andrehalvår er for høye. Industrien skal øke slaktevolumene kraftig fra andre- til tredjekvartal, og vi tror prisene må betydelig ned fra dagens rekordhøye nivåer for å trigge kampanjer som skal øke etterspørselen hos europeiske konsumenter.

– Vi har i dag en hold-anbefaling og 270 kroner i kursmål for Mowi   , men vi merker oss at aksjen har kommet betydelig ned den siste måneden. På dagens kurs venter vi at selskapet vil levere en årlig direkteavkastning på mellom tre og en halv og fem prosent de neste to til tre årene.