<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Nettbanker på billigsalg

I likhet med brorparten av de nordiske finansaksjene har også nettmeglerbankene Nordnet og Avanza kommet kraftig ned i kurs i år. Men deres grunninntjening er solid, støttet av et godt grep om de nordiske småsparerne. Og ikke glem at økte renter støtter opp under viktige deler av deres forretningsvirksomhet.     

God kjøpsanledning: Sammen med Avanza har også Nordnet, med toppsjef Lars-Åke Norling i spissen, hatt et tøft år på Stockholmsbørsen. Det gir nye investorer en fin anledning til å gå inn i aksjene, mener vi.    Foto: Nordnet / Nordnet
Investeringsanbefalinger

På Stockholmsbørsen har nettbankene Nordnet og Avanza rast i kurs så langt i år. For etter en massiv inntektsvekst under pandemien med påfølgende historiske kursnoteringer har investorene solgt seg kraftig ned i begge selskapene, i første rekke i frykt for at all makrousikkerhet vil hemme kundenes interesse for å handle aksjer og øvrige verdipapirer, noe som igjen vil sende deres kommisjonsinntekter i bratt utforbakke. Og etter et kursfall i Nordnet og Avanza på henholdsvis 20 og 40 prosent siden årsskiftet har eierne samlet sett opplevd aksjeverdier fordufte for ikke mindre enn nesten 30 milliarder kroner. 

Dette mener vi er i overkant dramatisk, kanskje særlig hensyntatt deres bunnsolide kundebase, som fortsatt vil gi dem en sterk konkurranseposisjon i de nordiske kapitalmarkedene. På dagens kurser tror vi investorene får en god balanse mellom risiko og avkastningspotensial, og forventer at seneste måneders positive kursrekyler i både Nordnet og Avanza bare er starten på nye, langsiktige kursklatringer.

Utlånsvirksomheten mer og mer lønnsom 

I andrekvartal hadde Nordnet samlede inntekter på 728 millioner svenske kroner, noe som er en nedgang på 13 prosent målt mot samme kvartal i fjor. Provisjonsinntektene var i samme periode ned med rundt 20 prosent, drevet av mindre handelsaktivitet. Men ethvert meglerhus tilbyr handelskredittrammer til sine aksjekunder. I andrekvartalsrapporten skriver nettopp selskapets toppsjef, Lars-Åke Norling, at de stigende markedsrentene gradvis vil øke inntektene innen utlånsvirksomheten, der kundene i dag har ymse Nordnet-lån (inkludert også boliglån) summert opp til rundt 27 milliarder. Økte renter betyr at nettselskapene også vil tjene mer på sin overskuddslikviditet. Ved halvårsskiftet nådde Nordnets overskuddslikviditet nesten 60 milliarder, som så langt i 2022 har gitt en avkastning på om lag 40 millioner. Selskapet meldte ellers nylig at årets kundetilvekst er på rundt 50.000, regnet netto, som gir over 1,6 millioner kundeforhold, totalt sett. 

Avanzas andrekvartalsrapport viste mye av de samme utviklingstrekkene som hos Nordnet. Her var inntektsnedgangen på 18 prosent målt mot samme kvartal i 2021, noe som ga et resultat før skatt i perioden på 345 millioner. Provisjonsinntektene var betydelig ned, og endte med en reduksjon på hele 35 prosent. Også Avanzas toppsjef, Rikard Josefson, trakk i forbindelse med fremleggelsen av selskapets andrekvartalsrapport frem de positive sidene ved økte renter sett i lys av deres totale utlånsvolum på litt over 44 milliarder. Og tross en svak andrekvartalsrapport er likevel optimismen stor knyttet til Avanzas videre ambisjoner på de nordiske spare- og aksjemarkedene:  

– Jeg er overbevist om at vi kommer til å nå vårt mål om en markedsandel på ti prosent innen slutten av 2025, uttalte Josefson ved fremleggelsen av andrekvartalstallene. 

Banken har over 1,7 millioner kunder, der 340.000 er norske.  

Finansjuling på Oslo Børs

Finansaksjene på Oslo Børs har også gjort det svakt så langt i år, med en gjennomsnittlig utbyttekorrigert nedgang på litt over tre prosent. Meglerforetaket ABG Sundal CollierAsc har gjort det betydelig svakere der kursen er ned med rundt 35 prosent, et fall som i særlig grad har blitt initiert av investorer som frykter for inntektsutviklingen om perioden med færre lukrative børsnoteringsoppdrag drar ut i tid. Likevel har vi tidligere i år trukket frem at årets børsfall i ABG Sundal Collier-aksjen representerer en god kjøpsmulighet, spesielt for de mer langsiktige investorene. 

Og etter de voldsomme kursfallene i både Nordnet og Avanza setter vi altså nå begge selskapene på Kapitals aksjeanbefalingslister. Prisingen er i dag på den mer konservative siden, med P/E-multipler inneværende år på rundt 19 for både Avanza og Nordnet – klart under deres respektive femårs snittmultipler, på henholdsvis omlag 28 og 24.