<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Solid oppside i OKEA: Dette er billig vekst

Det lille oljeselskapet OKEA har havnet under radaren etter at Ola Borten Moe trakk seg ut av selskapet han var med og starte. Dette er imidlertid et ambisiøst selskap som vokser bra, og spesielt for de som tror på en sterk oljepris er aksjen interessant.

Vokser pent: OKEA kjøpte nylig Equinors andel på 28 prosent i Statfjord. Dette nesten dobler selskapets produksjon. Her Statfjord A som ble satt i produksjon i 1979 Foto: Equinor
Investeringsanbefalinger

OKEA har spesialisert seg på modne felt og fokuserer kun på norsk sokkel. Dette er en veletablert forretningsmodell, og flere private equity-selskaper opererer på samme måte. Kostnadene øker på gamle felt, og det kreves mye innsats å få ut de siste fatene med olje. Dermed kaster mange av de store oljeselskapene kortene, og aktører som OKEA kan plukke opp eiendeler billig.

Billig aksje og god direkteavkastning

OKEA skal være en god del rimeligere enn større oljeselskaper. Det har relativt få feltandeler og er dermed sårbart hvis det skulle oppstå driftsproblemer eller kostnadsoverskridelser. I tillegg er kostnadene tilknyttet modne felt høye, og selv om selskapet riktignok er dyktig til å redusere kostnader, taler dette for en moderat verdsetting av aksjen.

Til tross for dette fremstår aksjen som meget rimelig basert på konsensusestimatene på Bloomberg, hvor den prises til 3 ganger estimert inntjening i 2023, og 2,4 ganger estimert inntjening i 2024. Dette er billig uansett hvordan man vrir og vender på det. Aksjen er også hyggelig priset sammenlignet med bokførte verdier, konsensus for pris/bok ved utgangen av 2023 er kun 1,16.

Selskapet betaler videre pene utbytter, hele 1 krone pr. aksje pr. kvartal gjennom 2023. Dette gir en direkteavkastning på attraktive 13 prosent.

Vokser med Statfjord

OKEA kjøpte nylig Equinors andel på 28 prosent i Statfjord, og dermed ventes produksjonen å øke, fra rundt 21.000 fat om dagen i forrige kvartal, til pene 40.000 fat om dagen i 2024. Dette er mye produksjon for et selskap som har en markedsverdi på litt over 3 milliarder kroner.

Selskapet betalte 220 millioner dollar for andelen i Statfjord, og kontantstrømmene fra driften er tilstrekkelige til å finansiere transaksjonen. Dette liker markedet. Transaksjonsdato er fastsatt til 1. januar i år, og transaksjonen ventes gjennomført i fjerde kvartal.

Høy eksponering mot oljeprisen

Rundt 30 prosent av OKEAs produksjon er gass, mens resten er olje og noe våtgass. Deler av gassproduksjonen prissikres, mens oljen selges til spotpris. Dermed får man høy eksponering mot oljeprisen hvis man investerer i selskapet. Er man positiv til oljeprisen, er altså dette en svært spennende aksje.

Høy eksponering mot oljeprisen er selvfølgelig et tveegget sverd, og utbyttet kan potensielt trues hvis oljeprisen skulle falle videre. OKEA har imidlertid solide kontantstrømmer fra driften selv med dagens oljepris, og det har lite gjeld. Dette gir finansiell fleksibilitet, og utbyttene vil nok derfor bli utbetalt som planlagt. Kjøp.